Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ulangan 20:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ul 20:7

Dan siapa telah bertunangan dengan seorang perempuan, tetapi belum mengawininya? x  Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.

AYT (2018)

Apakah di sini ada yang sudah bertunangan? Yang akan kawin? Biarlah dia pulang ke rumahnya, supaya dia jangan mati dalam peperangan dan orang lain akan menikahinya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Ul 20:7

Dan mana orang yang bertunangan dengan seorang perempuan dan belum diambilnya akan bininya, baiklah ia balik pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam peperangan dan seorang lain mengambil perempuan itu akan bininya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ul 20:7

Adakah di antara kamu orang yang bertunangan dan hendak kawin? Kalau ada, ia boleh pulang. Sebab kalau ia terbunuh dalam peperangan, orang lain akan kawin dengan tunangannya.'

MILT (2008)

Dan siapa yang telah bertunangan dengan seorang wanita, tetapi belum mengawininya? Biarlah dia pergi dan kembali ke rumahnya supaya dia jangan mati dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya."

Shellabear 2011 (2011)

Siapa yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum memperistrinya? Biarlah ia pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati dalam peperangan lalu orang lain yang memperistri tunangannya.

AVB (2015)

Siapakah yang telah bertunangan dengan seorang perempuan tetapi belum memperisterinya? Biarlah dia pulang ke rumahnya, supaya jangan dia mati dalam peperangan lalu orang lain yang memperisteri tunangannya.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ul 20:7

Dan siapa
<04310>
telah
<0834>
bertunangan
<0781>
dengan seorang perempuan
<0802>
, tetapi belum
<03808>
mengawininya
<03947>
? Ia boleh pergi
<01980>
dan pulang
<07725>
ke rumahnya
<01004>
, supaya jangan
<06435>
ia mati
<04191>
dalam pertempuran
<04421>
dan orang
<0376>
lain
<0312>
yang mengawininya
<03947>
.

[<0376>]
TL ITL ©

SABDAweb Ul 20:7

Dan mana
<04310>
orang
<0376>
yang
<0834>
bertunangan
<0781>
dengan seorang perempuan
<0802>
dan belum
<03808>
diambilnya
<03947>
akan bininya, baiklah
<01980>
ia balik pulang
<07725>
ke rumahnya
<01004>
, supaya jangan
<06435>
ia mati
<04191>
dalam peperangan
<04421>
dan seorang
<0376>
lain
<0312>
mengambil
<03947>
perempuan itu akan bininya.
AYT ITL
Apakah
<04310>
di sini ada yang
<0834>
sudah bertunangan
<0781>
? Yang akan
<03808>
kawin? Biarlah dia pulang
<07725>
ke rumahnya
<01004>
, supaya dia jangan
<06435>
mati
<04191>
dalam peperangan
<04421>
dan orang
<0376>
lain
<0312>
akan menikahinya.”

[<0376> <0802> <03947> <01980> <03947>]
HEBREW
hnxqy
<03947>
rxa
<0312>
syaw
<0376>
hmxlmb
<04421>
twmy
<04191>
Np
<06435>
wtybl
<01004>
bsyw
<07725>
Kly
<01980>
hxql
<03947>
alw
<03808>
hsa
<0802>
vra
<0781>
rsa
<0834>
syah
<0376>
ymw (20:7)
<04310>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ul 20:7

Dan siapa telah bertunangan 1  dengan seorang perempuan 1 , tetapi belum mengawininya? Ia boleh pergi dan pulang ke rumahnya, supaya jangan ia mati 2  dalam pertempuran dan orang lain yang mengawininya.

[+] Bhs. InggrisTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA