Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 50:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 50:17

padahal engkaulah yang membenci t  teguran, dan mengesampingkan u  firman-Ku?

AYT (2018)

Sebab, kamu membenci didikan, dan membuang firman-Ku.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 50:17

Sedang engkau benci akan pengajaran dan membuangkan segala firman-Ku ke belakangmu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 50:17

Sebab engkau tak mau menerima teguran-Ku, dan menolak perintah-perintah-Ku

MILT (2008)

Sebab engkau membenci pengajaran dan membuang perkataan-Ku di belakangmu.

Shellabear 2011 (2011)

padahal engkau membenci didikan, serta mencampakkan firman-Ku di belakangmu?

AVB (2015)

Kerana kamu benci akan ajaran-Ku dan membelakangi firman-Ku.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 50:17

padahal engkaulah
<0859>
yang membenci
<08130>
teguran
<04148>
, dan mengesampingkan
<0310> <07993>
firman-Ku
<01697>
?
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 50:17

Sedang
<0310>
engkau
<0859>
benci
<08130>
akan pengajaran
<04148>
dan membuangkan
<07993>
segala firman-Ku
<01697>
ke belakangmu
<0310>
.
AYT ITL
Sebab, kamu
<0859>
membenci
<08130>
didikan
<04148>
, dan membuang
<07993>
firman-Ku
<0310>
.

[<01697>]
AVB ITL
Kerana kamu
<0859>
benci
<08130>
akan ajaran-Ku
<04148>
dan membelakangi
<07993> <0310>
firman-Ku
<01697>
.
HEBREW
Kyrxa
<0310>
yrbd
<01697>
Klstw
<07993>
rowm
<04148>
tanv
<08130>
htaw (50:17)
<0859>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 50:17

padahal engkaulah yang membenci t  teguran, dan mengesampingkan u  firman-Ku?

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 50:17

padahal engkaulah yang membenci 1  teguran, dan mengesampingkan 2  firman-Ku?

Catatan Full Life

Mzm 50:16-23 1

Nas : Mazm 50:16-23

Tuhan memberikan peringatan keras kepada orang-orang munafik yang fasik di antara umat-Nya, dengan mengancam untuk menerkam mereka (ayat Mazm 50:22) yang pura-pura berabdi kepada-Nya, yang menyatakan mempunyai keselamatan berdasarkan perjanjian dan berkat-berkat dari firman-Nya, dan yang pada saat bersamaan mengabaikan perintah-Nya yang benar dan menjadi serupa dengan masyarakat jahat. Mereka tidak akan menjumpai kelepasan pada akhirnya (ayat Mazm 50:22); sebenarnya, orang-orang semacam itu akan menerima hukuman yang lebih besar (Mat 23:14;

lihat cat. --> 1Kor 11:27).

[atau ref. 1Kor 11:27]

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA