Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Amsal 21:3

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ams 21:3

Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban 1 . f 

AYT (2018)

Melakukan kebenaran dan keadilan lebih disukai TUHAN daripada kurban.

TL (1954) ©

SABDAweb Ams 21:3

Akan melakukan keadilan dan hukum itu disuka Tuhan terlebih dari pada akan korban.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ams 21:3

Perbuatan yang adil dan benar lebih menyenangkan TUHAN daripada segala persembahan.

TSI (2014)

TUHAN lebih berkenan pada cara hidup yang adil dan benar daripada kurban persembahan.

MILT (2008)

Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dipilih TUHAN YAHWEH 03068, daripada kurban.

Shellabear 2011 (2011)

Melakukan kebenaran dan keadilan lebih disukai ALLAH daripada kurban sembelihan.

AVB (2015)

Melakukan yang benar dan adil lebih disukai TUHAN daripada korban sembelihan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ams 21:3

Melakukan
<06213>
kebenaran
<06666>
dan keadilan
<04941>
lebih dikenan
<0977>
TUHAN
<03068>
dari pada korban
<02077>
.
TL ITL ©

SABDAweb Ams 21:3

Akan melakukan
<06213>
keadilan
<06666>
dan hukum
<04941>
itu disuka
<0977>
Tuhan
<03068>
terlebih dari pada akan korban
<02077>
.
AYT ITL
Melakukan
<06213>
kebenaran
<06666>
dan keadilan
<04941>
lebih disukai TUHAN
<03068>
daripada kurban
<02077>
.

[<0977>]
AVB ITL
Melakukan
<06213>
yang benar
<06666>
dan adil
<04941>
lebih disukai
<0977>
TUHAN
<03068>
daripada korban sembelihan
<02077>
.
HEBREW
xbzm
<02077>
hwhyl
<03068>
rxbn
<0977>
jpsmw
<04941>
hqdu
<06666>
hve (21:3)
<06213>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Ams 21:3

Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban 1 . f 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ams 21:3

1 Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan TUHAN dari pada korban.

Catatan Full Life

Ams 21:3 1

Nas : Ams 21:3

Allah menghendaki agar umat-Nya benar dan adil daripada hanya terlibat dalam aneka kegiatan rohani. Korban, penyembahan, dan persembahan tidak dikenan oleh-Nya jikalau kita tidak hidup sesuai dengan kehendak-Nya (bd. Hos 6:6; Mi 6:7-8; Rom 12:1-2; Ibr 10:5-9). Pemberian yang dipersembahkan kepada Allah harus disertai hidup yang kudus; jika tidak semua itu kekejian bagi Dia (ayat Ams 21:27).

[+] Bhs. InggrisTIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA