Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Pengkhotbah 8:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Pkh 8:8

Tiada seorangpun berkuasa menahan angin dan tiada seorangpun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya.

AYT (2018)

Tidak seorang pun berkuasa atas roh untuk menahan roh. Tidak ada yang berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan. Kefasikan tidak dapat menyelamatkan pelakunya.

TL (1954) ©

SABDAweb Pkh 8:8

Seorangpun tiada yang berkuasa akan nyawa, atau yang dapat menahani nyawa itu; demikianpun tiada ia berkuasa akan hari ajalnya, dan tiada padanya barang senjata dalam peperangan itu; maka kejahatanpun tiada dapat meluputkan orang yang membuat dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Pkh 8:8

Tak seorang pun dapat menahan atau menunda kematiannya. Itu perjuangan yang tak dapat dielakkannya, tak dapat ia luput daripadanya, walaupun dengan muslihat dan tipu daya.

TSI (2014)

Tidak ada seorang pun yang dapat mengendalikan angin, demikian juga kita tidak dapat menghindari hari kematian. Seorang tentara tidak mungkin diizinkan pulang pada waktu sedang perang. Demikian juga, kalau kita berbuat jahat, kita tidak bisa membebaskan diri dari hukuman dengan melakukan kejahatan yang lain.

MILT (2008)

Manusia bukanlah penguasa atas roh untuk mengendalikan roh, dan tidaklah memiliki kuasa atas hari kematian. Tidak ada cuti dalam peperangan; dan kefasikan tidak akan melepaskan para pelakunya.

Shellabear 2011 (2011)

Tidak ada manusia yang berkuasa atas angin sehingga dapat menahan angin, dan tidak ada yang berkuasa atas hari kematian. Tidak ada istirahat dalam peperangan, dan kefasikan tidak akan meluputkan orang yang melakukannya.

AVB (2015)

Tiada manusia yang berkuasa terhadap angin ataupun atas hari kematian. Tiada istirahat dalam peperangan sebagaimana kefasiqan tidak menyelamatkan orang yang melakukan kefasiqan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Pkh 8:8

Tiada
<0369>
seorangpun
<0120>
berkuasa
<07989>
menahan
<03607>
angin
<07307>
dan tiada seorangpun
<0369>
berkuasa
<07983>
atas hari
<03117>
kematian
<04194>
. Tak ada
<0369>
istirahat
<04917>
dalam peperangan
<04421>
, dan kefasikan
<07562>
tidak
<03808>
melepaskan
<04422>
orang yang melakukannya
<01167>
.

[<07307>]
TL ITL ©

SABDAweb Pkh 8:8

Seorangpun
<0120>
tiada
<0369>
yang berkuasa
<07989>
akan nyawa
<07307>
, atau yang dapat menahani
<03607>
nyawa
<07307>
itu; demikianpun tiada
<0369>
ia berkuasa
<07983>
akan hari
<03117>
ajalnya
<04194>
, dan tiada
<0369>
padanya barang senjata
<04917>
dalam peperangan
<04421>
itu; maka kejahatanpun
<07562>
tiada
<03808>
dapat meluputkan
<04422>
orang
<01167>
yang membuat dia.
AYT ITL
Tidak
<0369>
seorang
<0120>
pun berkuasa
<07989>
atas roh
<07307>
untuk menahan
<03607>
roh
<07307>
. Tidak ada
<0369>
yang berkuasa
<07983>
atas hari
<03117>
kematian
<04194>
. Tidak
<0369>
ada istirahat
<04917>
dalam peperangan
<04421>
. Kefasikan
<07562>
tidak dapat
<03808>
menyelamatkan
<04422>
pelakunya
<01167>
.

[<0853> <0853>]
AVB ITL
Tiada
<0369>
manusia
<0120>
yang berkuasa
<07989>
terhadap angin
<07307>
ataupun atas hari
<03117>
kematian
<04194>
. Tiada
<0369>
istirahat
<04917>
dalam peperangan
<04421>
sebagaimana kefasiqan
<07562>
tidak
<03808>
menyelamatkan
<04422>
orang yang melakukan
<01167>
kefasiqan.

[<03607> <0853> <07307> <0369> <07983> <0853>]
HEBREW
wyleb
<01167>
ta
<0853>
esr
<07562>
jlmy
<04422>
alw
<03808>
hmxlmb
<04421>
txlsm
<04917>
Nyaw
<0369>
twmh
<04194>
Mwyb
<03117>
Nwjls
<07983>
Nyaw
<0369>
xwrh
<07307>
ta
<0853>
awlkl
<03607>
xwrb
<07307>
jyls
<07989>
Mda
<0120>
Nya (8:8)
<0369>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Pkh 8:8

Tiada seorangpun 1  berkuasa 2  4  menahan angin dan tiada seorangpun berkuasa 2  atas hari kematian. Tak ada istirahat 1  3  dalam peperangan, dan kefasikan 4  tidak melepaskan orang yang melakukannya.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA