Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 36:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 36:6

Inilah firman yang diperintahkan TUHAN mengenai anak-anak perempuan Zelafehad, bunyinya: Mereka boleh kawin dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka.

AYT (2018)

Inilah yang TUHAN perintahkan kepada anak-anak perempuan Zelafehad, ‘Kamu boleh menikah dengan siapa pun yang suka kepadamu, namun, kamu harus menikah dengan orang dari sukumu sendiri.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 36:6

Maka inilah firman Tuhan akan hal anak-anak perempuan Zelafead, bunyinya: Hendaklah mereka itu menjadi bini barangsiapa yang baik kepada pemandangannya, tetapi hendaklah mereka itu menjadi bini orang yang dari pada suku bangsa bapanya sahaja.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 36:6

dan karena itu TUHAN berkata bahwa anak-anak perempuan Zelafehad bebas kawin dengan siapa saja yang mereka sukai, asal yang sama sukunya dengan mereka.

MILT (2008)

Inilah firman yang telah TUHAN YAHWEH 03068 perintahkan kepada anak-anak perempuan Zelafehad dengan mengatakan: Untuk kebaikan di mata mereka, mereka boleh menjadi istri-istri, namun mereka harus menjadi istri-istri bagi kaum suku leluhur mereka;

Shellabear 2011 (2011)

Inilah perintah ALLAH mengenai anak-anak perempuan Zelafehad, Mereka boleh menikah dengan siapa saja yang baik menurut mereka, tetapi hanya dalam lingkungan kaum suku bapak leluhur mereka.

AVB (2015)

Inilah perintah TUHAN mengenai anak-anak perempuan Zelafehad, ‘Mereka boleh menikah dengan siapa sahaja yang baik menurut mereka, tetapi hanya daripada kalangan kaum suku leluhur mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 36:6

Inilah
<02088>
firman
<01697>
yang
<0834>
diperintahkan
<06680>
TUHAN
<03068>
mengenai anak-anak perempuan
<01323>
Zelafehad
<06765>
, bunyinya
<0559>
: Mereka boleh kawin
<0802> <01961>
dengan siapa saja yang suka
<05869> <02896>
kepada mereka, asal
<0389>
mereka kawin
<0802> <01961>
di lingkungan salah satu kaum
<04940>
dari suku
<04294>
ayah
<01>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 36:6

Maka inilah
<01697> <02088>
firman
<06680>
Tuhan
<03068>
akan hal anak-anak perempuan
<01323>
Zelafead
<06765>
, bunyinya
<0559>
: Hendaklah mereka itu menjadi bini
<0802>
barangsiapa yang baik
<02896>
kepada pemandangannya
<05869>
, tetapi hendaklah mereka itu menjadi
<01961>
bini
<0802>
orang yang dari pada suku
<04294>
bangsa
<04940>
bapanya
<01>
sahaja
<0389>
.
AYT ITL
Inilah
<02088>
yang
<0834>
TUHAN
<03068>
perintahkan
<06680>
kepada anak-anak perempuan
<01323>
Zelafehad,‘Kamu
<06765>
boleh menikah
<01961> <0802>
dengan siapa pun yang suka
<02896> <05869>
kepadamu, namun
<0389>
, kamu harus menikah
<01961> <0802>
dengan orang
<04940>
dari sukumu
<04294> <01>
sendiri.

[<01697> <0559>]
AVB ITL
Inilah
<02088>
perintah
<06680>
TUHAN
<03068>
mengenai anak-anak perempuan
<01323>
Zelafehad
<06765>
, ‘Mereka boleh menikah
<01961> <0802>
dengan siapa sahaja yang baik
<02896>
menurut mereka, tetapi hanya
<0389>
daripada kalangan kaum
<04940>
suku
<04294>
leluhur
<01>
mereka.

[<01697> <0834> <0559> <05869> <01961> <0802>]
HEBREW
Mysnl
<0802>
hnyyht
<01961>
Mhyba
<01>
hjm
<04294>
txpsml
<04940>
Ka
<0389>
Mysnl
<0802>
hnyyht
<01961>
Mhynyeb
<05869>
bwjl
<02896>
rmal
<0559>
dxplu
<06765>
twnbl
<01323>
hwhy
<03068>
hwu
<06680>
rsa
<0834>
rbdh
<01697>
hz (36:6)
<02088>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 36:6

Inilah firman yang diperintahkan TUHAN mengenai anak-anak perempuan Zelafehad, bunyinya: Mereka boleh kawin 1  dengan siapa saja yang suka kepada mereka, asal mereka kawin 1  di lingkungan salah satu kaum dari suku ayah mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA