Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 30:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 30:14

Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar isterinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang isterinya; ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya.

AYT (2018)

Jika suaminya mendengar janji itu dan tidak mengatakan apa pun dari hari ke hari maka dia telah memberlakukan nazar atau janji istrinya itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 30:14

Maka jikalau lakinya telah diam akan dia sekalipun dari pada sehari datang kepada sehari dan ditetapkannya begitu segala nazarnya dan segala janjinya dari hal menjauhkan dirinya, ia itu ditetapkannya sebab diamlah ia akan dia pada hari kedengaranlah ia itu kepadanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 30:14

Tetapi kalau pada waktu mendengar hal itu suaminya tidak berkeberatan, wanita itu harus menepati seluruh kaul atau janjinya. Suaminya setuju dengan kaul atau janji itu karena ia tidak berkeberatan pada waktu mendengarnya.

MILT (2008)

Dan jika suaminya sama sekali mendiamkannya dari hari ke hari, maka dia memberlakukan semua nazar istrinya atau semua ikatan yang ada atas istrinya; dia telah memberlakukannya karena dia diam terhadapnya, pada waktu ia mendengarnya.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi jika suaminya hanya diam saja dari hari ke hari, maka dengan demikian segala nazar istrinya atau segala ikrar yang tertanggung atas istrinya dinyatakannya berlaku. Ia menyatakannya berlaku karena ia diam saja ketika ia mendengarnya.

AVB (2015)

Tetapi jika suaminya hanya diam sahaja dari hari demi hari, maka dengan demikian segala nazar isterinya atau segala ikrar yang tertanggung ke atas isterinya sah berkuat kuasa kerana dengan berdiam diri apabila mendengar hal itu, si suami mengesahkan berkuat kuasanya nazar dan ikrar isterinya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 30:14

Tetapi apabila
<0518>
suaminya
<0376>
sama sekali tidak berkata apa-apa
<02790> <02790>
kepadanya dari hari
<03117>
ke
<0413>
hari
<03117>
, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku
<06965>
segala
<03605>
nazar
<05088>
isterinya atau
<0176>
segala
<03605>
ikatan janji
<0632>
yang
<0834>
menjadi hutang
<05921>
isterinya; ia telah menyatakannya berlaku
<06965>
, karena
<03588>
ia tidak berkata apa-apa
<02790>
kepadanya pada waktu
<03117>
mendengarnya
<08085>
.
TL ITL ©

SABDAweb Bil 30:14

Maka jikalau
<0518>
lakinya
<0376>
telah diam
<02790>
akan dia sekalipun dari pada sehari
<03117>
datang kepada
<0413>
sehari
<03117>
dan ditetapkannya
<06965>
begitu segala
<03605>
nazarnya
<05088>
dan segala
<03605>
janjinya
<0632>
dari hal menjauhkan dirinya, ia itu ditetapkannya
<06965>
sebab
<03588>
diamlah
<02790>
ia akan dia
<00>
pada hari
<03117>
kedengaranlah
<08085>
ia itu kepadanya.
AYT ITL
Jika
<0518>
suaminya
<0376>
mendengar
<08085>
janji itu dan tidak mengatakan
<02790> <02790>
apa pun dari hari
<03117>
ke
<0413>
hari
<03117>
maka dia telah memberlakukan
<06965>
nazar
<05088>
atau
<0176>
janji
<0632>
istrinya itu.

[<00> <0853> <03605> <0853> <03605> <0834> <05921> <06965> <0853> <02790> <00> <03117>]
AVB ITL
Tetapi jika
<0518>
suaminya
<0376>
hanya diam sahaja
<02790> <02790>
dari hari
<03117>
demi
<0413>
hari
<03117>
, maka dengan demikian segala
<03605>
nazar
<05088>
isterinya atau
<0176>
segala
<03605>
ikrar
<0632>
yang
<0834>
tertanggung
<06965> <0>
ke atas
<05921>
isterinya sah berkuat kuasa
<0> <06965>
kerana
<03588>
dengan berdiam
<02790>
diri apabila
<03117>
mendengar
<08085>
hal itu, si suami mengesahkan berkuat kuasanya
<06965>
nazar dan ikrar isterinya.

[<00> <0853> <0853> <0853> <00>]
HEBREW
wems
<08085>
Mwyb
<03117>
hl
<0>
srxh
<02790>
yk
<03588>
Mta
<0853>
Myqh
<06965>
hyle
<05921>
rsa
<0834>
hyroa
<0632>
lk
<03605>
ta
<0853>
wa
<0176>
hyrdn
<05088>
lk
<03605>
ta
<0853>
Myqhw
<06965>
Mwy
<03117>
la
<0413>
Mwym
<03117>
hsya
<0376>
hl
<0>
syrxy
<02790>
srxh
<02790>
Maw
<0518>
(30:14)
<30:15>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 30:14

Tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar isterinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang isterinya; ia telah menyatakannya berlaku, karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA