Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Bilangan 11:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Bil 11:21

Tetapi kata Musa: "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang k  berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya!

AYT (2018)

Akan tetapi, Musa berkata, “Umat yang tinggal bersamaku aku tinggal ini berjumlah 600 ribu orang yang berjalan kaki, dan Engkau berkata, ‘Aku akan memberi mereka daging untuk dimakan selama sebulan penuh.’

TL (1954) ©

SABDAweb Bil 11:21

Maka sembah Musa: Enam puluh laksa orang banyaknya bangsa yang hamba ini ada di tengahnya, maka firman Tuhan juga: Aku memberikan mereka itu kelak daging yang cukup akan dimakan sebulan suntuk!

BIS (1985) ©

SABDAweb Bil 11:21

Lalu Musa berkata kepada TUHAN, "Bangsa yang saya pimpin ini berjumlah 600.000 orang. Bagaimana Engkau dapat berkata bahwa Engkau akan memberi mereka daging secukupnya selama satu bulan?

MILT (2008)

Tetapi Musa berkata, "Orang-orang yang aku ada di tengah-tengahnya, ada enam ratus ribu pejalan kaki, dan Engkau berfirman: Aku akan memberikan daging kepada mereka, dan mereka akan memakannya sebulan lamanya.

Shellabear 2011 (2011)

Akan tetapi, Musa berkata, "Bangsa yang bersama hamba ini enam ratus ribu orang pejalan kaki banyaknya, sementara Engkau berfirman, 'Aku akan memberi mereka daging untuk mereka makan sebulan penuh!'

AVB (2015)

Akan tetapi, Musa berkata, “Umat yang bersama-sama hamba ini seramai 600,000 orang pejalan kaki, dan Engkau berfirman, ‘Aku akan memberi mereka daging untuk mereka makan selama sebulan penuh!’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Bil 11:21

Tetapi kata
<0559>
Musa
<04872>
: "Bangsa
<05971>
yang
<0834>
ada bersama
<07130>
aku
<0595>
ini berjumlah enam
<08337>
ratus
<03967>
ribu
<0505>
orang berjalan kaki
<07273>
, namun Engkau
<0859>
berfirman
<0559>
: Daging
<01320>
akan Kuberikan
<05414>
kepada mereka, dan genap sebulan
<02320>
lamanya
<03117>
mereka akan memakannya
<0398>
!
TL ITL ©

SABDAweb Bil 11:21

Maka sembah
<0559>
Musa
<04872>
: Enam
<08337>
puluh laksa
<0505> <03967>
orang
<07273>
banyaknya bangsa
<05971>
yang
<0834>
hamba
<0595>
ini ada di tengahnya
<07130>
, maka firman
<0559>
Tuhan juga: Aku memberikan
<05414>
mereka itu kelak daging
<01320>
yang cukup akan dimakan
<0398>
sebulan
<02320>
suntuk
<03117>
!
AYT ITL
Akan tetapi, Musa
<04872>
berkata
<0559>
, “Umat
<05971>
yang
<0834>
tinggal bersamaku aku
<0595>
tinggal
<07130>
ini berjumlah 600
<08337> <03967>
ribu
<0505>
orang yang berjalan kaki
<07273>
, dan Engkau
<0859>
berkata
<0559>
, ‘Aku akan memberi
<05414>
mereka daging
<01320>
untuk dimakan
<0398>
selama
<03117>
sebulan
<02320>
penuh.’

[<00>]
HEBREW
Mymy
<03117>
sdx
<02320>
wlkaw
<0398>
Mhl
<0>
Nta
<05414>
rvb
<01320>
trma
<0559>
htaw
<0859>
wbrqb
<07130>
ykna
<0595>
rsa
<0834>
Meh
<05971>
ylgr
<07273>
Pla
<0505>
twam
<03967>
ss
<08337>
hsm
<04872>
rmayw (11:21)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Bil 11:21

1 Tetapi kata Musa: "Bangsa yang ada bersama aku ini berjumlah enam ratus ribu orang berjalan kaki, namun Engkau berfirman: Daging akan Kuberikan kepada mereka, dan genap sebulan lamanya mereka akan memakannya!

[+] Bhs. InggrisTIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA