Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nehemia 3:25

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Neh 3:25

Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan Sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja, dekat pelataran penjagaan. t  Di sampingnya Pedaya bin Paros u  mengadakan perbaikan

AYT (2018)

Palal, anak Uzai, melakukan perbaikan di depan Sudut dan di depan menara yang menjulang dari bagian atas istana raja, dekat halaman penjagaan. Di sampingnya, Pedaya, anak Paros, melakukan perbaikan.

TL (1954) ©

SABDAweb Neh 3:25

Maka Palal bin Uzai dari pada tentang penjuru dan menara, yang lebih tinggi dari pada istana raja, dan yang di atas serambi biduanda; kemudian dari padanya Pedaya bin Paroz.

BIS (1985) ©

SABDAweb Neh 3:25

(3:22)

TSI (2014)

Pada bagian sudut di seberang menara tinggi di istana raja, dekat teras penjaga, tembok diperbaiki oleh Palal anak Uzai. Pedaya anak Paros dan

MILT (2008)

Palal anak Uzai mengadakan perbaikan di seberang sudut dan menara yang menonjol, dari istana raja yang tinggi yang berada dekat pelataran penjara. Di belakangnya, Pedaya anak Paros, mengadakan perbaikan.

Shellabear 2011 (2011)

Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan Sudut dan di depan menara yang menjulang dari bagian atas istana raja, dekat pelataran penjagaan. Di sampingnya Pedaya bin Paros

AVB (2015)

Palal anak Uzai menjalankan kerja pembaikan berhadapan dengan bahagian penyangga dan di depan menara yang menanjak dari bahagian atas istana raja, dekat Laman Luar Para Pengawal. Selepasnya, Pedaya anak Paros

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Neh 3:25

Palal
<06420>
bin
<01121>
Uzai
<0186>
mengadakan perbaikan di depan
<05048>
Sudut
<04740>
dan di depan menara
<04026>
yang
<0834>
tinggi
<05945>
yang menonjol
<03318>
dari istana
<01004>
raja
<04428>
, dekat pelataran
<02691>
penjagaan
<04307>
. Di sampingnya
<0310>
Pedaya
<06305>
bin
<01121>
Paros
<06551>
mengadakan perbaikan
TL ITL ©

SABDAweb Neh 3:25

Maka Palal
<06420>
bin
<01121>
Uzai
<0186>
dari pada tentang
<05048>
penjuru
<04740>
dan menara
<04026>
, yang lebih tinggi
<03318>
dari pada istana
<01004>
raja
<04428>
, dan yang
<0834>
di atas
<05945>
serambi
<02691>
biduanda
<04307>
; kemudian
<0310>
dari padanya Pedaya
<06305>
bin
<01121>
Paroz
<06551>
.
AYT ITL
Palal
<06420>
, anak
<01121>
Uzai
<0186>
, melakukan perbaikan di depan
<05048>
Sudut
<04740>
dan di depan menara
<04026>
yang menjulang
<03318>
dari bagian atas
<05945>
istana
<01004>
raja
<04428>
, dekat halaman
<02691>
penjagaan
<04307>
. Di sampingnya
<0310>
, Pedaya
<06305>
, anak
<01121>
Paros
<06551>
, melakukan perbaikan.

[<0834> <00>]
AVB ITL
Palal
<06420>
anak
<01121>
Uzai
<0186>
menjalankan kerja pembaikan berhadapan
<05048>
dengan bahagian penyangga
<04740>
dan di depan menara
<04026>
yang menanjak
<03318>
dari bahagian atas
<05945>
istana
<01004>
raja
<04428>
, dekat Laman Luar
<02691>
Para Pengawal
<04307>
. Selepasnya
<0310>
, Pedaya
<06305>
anak
<01121>
Paros
<06551>

[<0834> <00>]
HEBREW
o
serp
<06551>
Nb
<01121>
hydp
<06305>
wyrxa
<0310>
hrjmh
<04307>
ruxl
<02691>
rsa
<0834>
Nwyleh
<05945>
Klmh
<04428>
tybm
<01004>
auwyh
<03318>
ldgmhw
<04026>
ewuqmh
<04740>
dgnm
<05048>
yzwa
<0186>
Nb
<01121>
llp (3:25)
<06420>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Neh 3:25

Palal bin Uzai mengadakan perbaikan di depan Sudut dan di depan menara yang tinggi yang menonjol dari istana raja 1 , dekat pelataran 2  penjagaan. Di sampingnya Pedaya 3  bin Paros 4  mengadakan perbaikan

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA