Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Nahum 3:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Nah 3:17

Sekalipun para penjagamu seperti belalang x  pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya.

AYT (2018)

Para pembesarmu seperti belalang pindahan, dan para panglimamu seperti kawanan belalang, yang hinggap di tembok-tembok pada musim dingin. Akan tetapi, ketika matahari terbit, mereka lari menghilang dan tidak diketahui lagi tempatnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Nah 3:17

Segala penghulumu itu seperti belalang dan segala panglima perangmupun seperti bala belalang; mereka itu bertentara dalam pagar pada hari dingin; apabila terbitlah matahari maka terbanglah ia, sehingga tiada lagi ketahuan di mana dahulu tempatnya!

BIS (1985) ©

SABDAweb Nah 3:17

Para pembesar dan pejabatmu seperti kawanan belalang yang berlindung di tembok-tembok pada waktu dingin. Tetapi setelah matahari terbit, mereka segera terbang menghilang; tak seorang pun tahu ke mana mereka pergi.

MILT (2008)

Para pemimpinmu seperti belalang pindahan dan para pejabatmu seperti kawanan belalang, yang terdapat di atas pagar tanam-tanaman pada waktu dingin, tetapi pada waktu matahari terbit, mereka terbang jauh dan tidak diketahui tempat mereka berada.

Shellabear 2011 (2011)

Para pangeranmu seperti belalang besar, para panglimamu seperti kawanan belalang yang hinggap di pagar pada hari dingin. Ketika matahari terbit mereka lari menghilang, tidak diketahui lagi di mana tempatnya.

AVB (2015)

Para bangsawan kamu seperti belalang besar, para pegawai kamu seperti kawanan belalang yang hinggap di pagar pada hari dingin. Ketika matahari terbit mereka lari menghilang, tidak diketahui lagi di mana tempatnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Nah 3:17

Sekalipun para penjagamu
<04502>
seperti belalang pindahan
<0697>
dan para pegawaimu
<02951>
seperti kawanan belalang
<01462> <01462>
, yang hinggap
<02583>
pada tembok-tembok
<01448>
pada waktu
<03117>
dingin
<07135>
, namun jika matahari
<08121>
terbit
<02224>
, mereka lari menghilang
<05074>
, tidak
<03808>
ketahuan
<03045>
tempatnya
<04725>
.

[<0335>]
TL ITL ©

SABDAweb Nah 3:17

Segala penghulumu
<04502>
itu seperti belalang
<01462> <0697>
dan segala panglima perangmupun
<02951>
seperti bala belalang
<01462>
; mereka itu bertentara dalam pagar
<01448>
pada hari
<03117>
dingin
<07135>
; apabila terbitlah
<02224>
matahari
<08121>
maka terbanglah
<05074>
ia, sehingga tiada
<03808>
lagi ketahuan
<03045>
di mana
<0335>
dahulu tempatnya
<04725>
!
AYT ITL
Para pembesarmu
<04502>
seperti belalang pindahan
<0697>
, dan para panglimamu
<02951>
seperti kawanan belalang
<01462> <01462>
, yang hinggap
<02583>
di tembok-tembok
<01448>
pada musim
<03117>
dingin
<07135>
. Akan tetapi, ketika matahari
<08121>
terbit
<02224>
, mereka lari menghilang
<05074>
dan tidak
<03808>
diketahui
<03045>
lagi tempatnya
<04725>
.

[<0335>]
AVB ITL
Para bangsawan
<04502>
kamu seperti belalang besar
<0697>
, para pegawai
<02951>
kamu seperti kawanan belalang
<01462> <01462>
yang hinggap
<02583>
di pagar
<01448>
pada hari
<03117>
dingin
<07135>
. Ketika matahari
<08121>
terbit
<02224>
mereka lari menghilang
<05074>
, tidak
<03808>
diketahui
<03045>
lagi di mana
<0335>
tempatnya
<04725>
.
HEBREW
Mya
<0335>
wmwqm
<04725>
edwn
<03045>
alw
<03808>
ddwnw
<05074>
hxrz
<02224>
sms
<08121>
hrq
<07135>
Mwyb
<03117>
twrdgb
<01448>
Mynwxh
<02583>
ybg
<01462>
bwgk
<01462>
Kyropjw
<02951>
hbrak
<0697>
Kyrznm (3:17)
<04502>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Nah 3:17

1 Sekalipun para penjagamu seperti belalang pindahan dan para pegawaimu seperti kawanan belalang, yang hinggap pada tembok-tembok pada waktu dingin, namun jika matahari terbit, mereka lari menghilang, tidak ketahuan tempatnya.

[+] Bhs. InggrisTIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA