Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 78:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 78:2

Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, o  aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala.

AYT (2018)

Aku akan membuka mulutku dalam perumpamaan; aku akan mengatakan teka-teki dari zaman dahulu,

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 78:2

Aku membuka mulutku hendak mengatakan misal, dan aku hendak mengeluarkan beberapa rahasia dari dahulukala,

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 78:2

Aku mau mengucapkan pepatah dan perumpamaan, dan menerangkan teka-teki zaman dahulu,

MILT (2008)

Aku akan membuka mulutku dalam perumpamaan; aku akan mengungkapkan peribahasa lama,

Shellabear 2011 (2011)

Aku hendak membuka mulutku untuk menyampaikan ibarat, aku hendak mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi sejak dahulu kala,

AVB (2015)

Aku akan membuka mulut menggunakan ibarat; aku akan menuturkan kata-kata zaman dahulu yang penuh rahsia –

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 78:2

Aku mau membuka
<06605>
mulut
<06310>
mengatakan amsal
<04912>
, aku mau mengucapkan
<05042>
teka-teki
<02420>
dari
<04480>
zaman purbakala
<06924>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 78:2

Aku membuka
<06605>
mulutku
<06310>
hendak mengatakan misal
<04912>
, dan aku hendak mengeluarkan
<05042>
beberapa rahasia
<02420>
dari
<04480>
dahulukala
<06924>
,
HEBREW
Mdq
<06924>
ynm
<04480>
twdyx
<02420>
heyba
<05042>
yp
<06310>
lsmb
<04912>
hxtpa (78:2)
<06605>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 78:2

Aku mau membuka 1  mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan 1  teka-teki 2  dari zaman purbakala.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA