Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 57:1

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 57:1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Miktam Dari Daud, ketika ia lari dari pada Saul, ke dalam gua. m  (57-2) Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepada-Mulah jiwaku berlindung; n  dalam naungan sayap-Mu 1  o  aku akan berlindung, sampai berlalu p  penghancuran itu.

AYT (2018)

Kepada pemimpin pujian: Dengan nada “Jangan Binasakan.” Miktam Daud ketika dia melarikan diri dari Saul di gua. (57-2) Kasihanilah, ya Allah; kasihanilah karena di dalam Engkau, jiwaku berlindung. Dalam bayangan sayap-Mu, aku akan berlindung sampai penghancuran berlalu.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 57:1

Surat peringatan Daud bagi biduan besar, pada Altasyet, pada masa ia telah lari dari hadapan Saul ke dalam gua. (57-2) Kasihankanlah aku, ya Allah! kasihankanlah aku, karena jiwaku harap pada-Mu dan aku berlindung di bawah naung sayap-Mu, sehingga telah lalulah segala celaka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 57:1

Untuk pemimpin kor. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Mazmur dari Daud, ketika ia lari ke dalam gua untuk menghindari Saul. (57-2) Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab pada-Mulah aku berlindung. Dalam naungan sayap-Mu aku bersembunyi, sampai badai yang mengamuk berhenti.

MILT (2008)

Untuk pemimpin musik. Lagu Janganlah Membinasakan. Tulisan berharga dari Daud, ketika dia melarikan diri dari Saul ke dalam gua. (57-2) Kasihanilah aku, ya Allah Elohim 0430, kasihanilah aku; karena jiwaku berlindung kepada-Mu; ya, dalam naungan sayap-Mu aku berlindung, sampai malapetaka ini berlalu.

Shellabear 2011 (2011)

Untuk pemimpin pujian. Menurut lagu: Jangan Musnahkan. Miktam dari Daud, ketika ia lari dari Saul ke dalam gua. (57-2) Kasihanilah kiranya aku, ya Allah, kasihanilah aku, karena pada-Mulah jiwaku berlindung! Di bawah naungan-Mu aku berlindung, hingga penghancuran itu berlalu.

AVB (2015)

Untuk pemimpin muzik. Menurut lagu “Jangan Binasakan.” Mazmur Daud, ketika dia lari daripada Saul ke dalam gua. Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, kerana jiwaku percaya kepada-Mu. Dan di bawah naungan sayap-Mu aku akan berlindung sehingga segala malapetaka ini berlalu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 57:1

Untuk pemimpin biduan
<05329>
. Menurut lagu: Jangan memusnahkan
<0516>
. Miktam
<04387>
Dari Daud
<01732>
, ketika ia lari
<01272>
dari
<06440>
pada Saul
<07586>
, ke dalam gua
<04631>
. (#57-#2) Kasihanilah
<02603>
aku, ya Allah
<0430>
, kasihanilah
<02603>
aku, sebab
<03588>
kepada-Mulah jiwaku
<05315>
berlindung
<02620>
; dalam naungan
<06738>
sayap-Mu
<03671>
aku akan berlindung
<02620>
, sampai
<05704>
berlalu
<05674>
penghancuran
<01942>
itu.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 57:1

Surat peringatan
<04387>
Daud
<01732>
bagi biduan besar
<05329>
, pada Altasyet
<0516>
, pada masa ia telah lari
<01272>
dari hadapan
<06440>
Saul
<07586>
ke dalam gua
<04631>
. (57-2) Kasihankanlah
<02603>
aku, ya Allah
<0430>
! kasihankanlah
<02603>
aku, karena
<03588>
jiwaku
<05315>
harap
<02620>
pada-Mu dan aku berlindung
<02620>
di bawah naung
<06738>
sayap-Mu
<03671>
, sehingga
<05704>
telah lalulah
<05674>
segala celaka
<01942>
itu.
AYT ITL
Kepada pemimpin pujian
<05329>
: Dengan nada “Jangan Binasakan
<0516>
.” Miktam
<04387>
Daud
<01732>
ketika dia melarikan diri
<01272>
dari
<06440>
Saul
<07586>
di gua
<04631>
. Kasihanilah
<02603>
, ya Allah
<0430>
; kasihanilah
<02603>
karena
<03588>
di dalam Engkau, jiwaku
<05315>
berlindung
<02620>
. Dalam bayangan
<06738>
sayap-Mu
<03671>
, aku akan berlindung
<02620>
sampai
<05704>
penghancuran
<01942>
berlalu
<05674>
.

[<00> <00>]
AVB ITL
Untuk pemimpin muzik
<05329>
. Menurut lagu “Jangan Binasakan
<0516>
.” Mazmur
<04387>
Daud
<01732>
, ketika dia lari
<01272>
daripada
<06440>
Saul
<07586>
ke dalam gua
<04631>
. Kasihanilah
<02603>
aku, ya Allah
<0430>
, kasihanilah
<02603>
aku, kerana
<03588>
jiwaku
<05315>
percaya
<02620>
kepada-Mu. Dan di bawah naungan
<06738>
sayap-Mu
<03671>
aku akan berlindung
<02620>
sehingga
<05704>
segala malapetaka
<01942>
ini berlalu
<05674>
.

[<00> <00>]
HEBREW
twwh
<01942>
rbey
<05674>
de
<05704>
hoxa
<02620>
Kypnk
<03671>
lubw
<06738>
yspn
<05315>
hyox
<02620>
Kb
<0>
yk
<03588>
ynnx
<02603>
Myhla
<0430>
ynnx ((2))
<02603>
hremb
<04631>
lwas
<07586>
ynpm
<06440>
wxrbb
<01272>
Mtkm
<04387>
dwdl
<01732>
txst
<0516>
la
<0>
xunml (57:1)
<05329>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 57:1

Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Miktam Dari Daud, ketika ia lari dari pada Saul, ke dalam gua. m  (57-2) Kasihanilah aku, ya Allah, kasihanilah aku, sebab kepada-Mulah jiwaku berlindung; n  dalam naungan sayap-Mu 1  o  aku akan berlindung, sampai berlalu p  penghancuran itu.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 57:1

1 Untuk pemimpin biduan. Menurut lagu: Jangan memusnahkan. Miktam Dari Daud, ketika ia lari 2  dari pada Saul, ke dalam gua. (57-2) Kasihanilah 3  aku, ya Allah, kasihanilah 3  aku, sebab kepada-Mulah jiwaku 4  berlindung; dalam naungan 5  sayap-Mu aku akan berlindung, sampai berlalu 3  penghancuran 6  itu.

Catatan Full Life

Mzm 57:1 1

Nas : Mazm 57:2

Naungan sayap Allah menggambarkan kasih, perlindungan, kekuatan, dan kehadiran penuh kemurahan dari Allah. Kita berlindung di bawah sayap-sayap itu bilamana menghampiri Dia di dalam doa dan bersandar kepada-Nya dalam iman (lih. Mazm 17:8; 36:8; 91:4). Di dalam naungan sayap-Nya kita terlindung dari segala sesuatu yang bertentangan dengan maksud-Nya bagi kehidupan kita (ayat Mazm 57:3;

lihat cat. --> Mazm 17:8).

[atau ref. Mazm 17:8]

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA