Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 42:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 42:4

(42-5) Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah-gulana; q  bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah r  dengan suara sorak-sorai s  dan nyanyian syukur, t  dalam keramaian orang-orang u  yang mengadakan perayaan.

AYT (2018)

(42-5) Aku ingat, saat aku mencurahkan jiwaku, aku berjalan bersama kumpulan orang, dan bergerak perlahan ke rumah Allah, sambil menyuarakan sukacita dan nyanyian syukur, bersama dengan kerumunan yang mengadakan perayaan.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 42:4

(42-5) Jikalau aku terkenang akan hal itu maka tercucurlah hatiku dalam dadaku, sebab aku sudah biasa berjalan di antara orang banyak serta pergi bersama-sama ke bait-Ullah, dengan bunyi nyanyian dan puji-pujian di antara kebanyakan orang yang berhari raya!

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 42:4

(42-5) Hatiku sedih kalau teringat waktu dahulu, ketika aku menuju ke Rumah TUHAN bersama orang banyak yang mengadakan perayaan. Aku berjalan di depan perarakan dengan sorak-sorai dan lagu pujian.

MILT (2008)

(42-5) Aku mau mengingat hal-hal ini, dan aku mau mencurahkan jiwaku di dalamku, karena aku akan lewat di antara orang banyak, aku mendahului mereka hingga ke bait Allah Elohim 0430 dengan suara sorak-sorai dan rasa syukur keramaian orang yang merayakan pesta.

Shellabear 2011 (2011)

(42-5) Hal-hal inilah yang kuingat ketika aku mencurahkan isi jiwaku: bagaimana aku berjalan bersama orang banyak dan memimpin mereka dalam arak-arakan menuju Bait Allah disertai suara sorak-sorai dan ucapan syukur, dalam keramaian orang yang mengadakan perayaan.

AVB (2015)

Apabila kukenang segala ini kucurah keluar seluruh jiwaku: kerana dahulu aku pergi bersama orang ramai, ke Rumah Allah, dengan sorak-sorai kegembiraan dan puji-pujian bersama orang ramai menyambut hari mulia.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 42:4

(#42-#5) Inilah
<0428>
yang hendak kuingat
<02142>
, sementara jiwaku
<05315>
gundah-gulana
<08210>
; bagaimana
<03588>
aku berjalan maju
<05674>
dalam kepadatan manusia
<05519>
, mendahului
<01718> <00>
mereka melangkah
<00> <01718>
ke
<05704>
rumah
<01004>
Allah
<0430>
dengan suara
<06963>
sorak-sorai
<07440>
dan nyanyian syukur
<08426>
, dalam keramaian orang-orang
<01995>
yang mengadakan perayaan
<02287>
.

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 42:4

(42-5) Jikalau aku terkenang
<02142>
akan hal itu
<0428>
maka tercucurlah
<08210>
hatiku
<05315>
dalam
<05921>
dadaku, sebab
<03588>
aku sudah biasa berjalan
<05674>
di antara orang banyak
<05519>
serta pergi
<01718>
bersama-sama ke
<05704>
bait-Ullah
<0430> <01004>
, dengan bunyi
<06963>
nyanyian
<07440>
dan puji-pujian
<08426>
di antara kebanyakan orang
<01995>
yang berhari raya
<02287>
!
AYT ITL
Aku ingat
<02142>
, saat aku mencurahkan
<08210>
jiwaku
<05315>
, aku berjalan
<05674>
bersama kumpulan orang
<05519>
, dan bergerak perlahan
<01718>
ke
<05704>
rumah
<01004>
Allah
<0430>
, sambil menyuarakan
<06963>
sukacita
<07440>
dan nyanyian syukur
<08426>
, bersama dengan kerumunan
<01995>
yang mengadakan perayaan
<02287>
.

[<0428> <05921>]
AVB ITL
Apabila kukenang
<02142>
segala ini
<0428>
kucurah keluar
<08210>
seluruh jiwaku
<05315>
: kerana
<03588>
dahulu aku pergi bersama
<05674>
orang ramai
<05519>
, ke
<05704>
Rumah
<01004>
Allah
<0430>
, dengan sorak-sorai
<06963>
kegembiraan
<07440>
dan puji-pujian
<08426>
bersama orang ramai
<01995>
menyambut hari mulia
<02287>
.

[<05921> <01718>]
HEBREW
ggwx
<02287>
Nwmh
<01995>
hdwtw
<08426>
hnr
<07440>
lwqb
<06963>
Myhla
<0430>
tyb
<01004>
de
<05704>
Mdda
<01718>
Kob
<05519>
rbea
<05674>
yk
<03588>
yspn
<05315>
yle
<05921>
hkpsaw
<08210>
hrkza
<02142>
hla
<0428>
(42:4)
<42:5>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 42:4

(42-5) Inilah yang hendak kuingat 1 , sementara jiwaku gundah-gulana 2 ; bagaimana aku berjalan 3  maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara 4  sorak-sorai dan nyanyian syukur, dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan.

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA