Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mazmur 19:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 19:12

(19-13) Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari 1 . w 

AYT (2018)

(19-13) Siapa dapat memahami kesalahannya? Bersihkan aku dari kesalahanku yang tersembunyi.

TL (1954) ©

SABDAweb Mzm 19:12

(19-13) Siapa gerangan mengetahui akan segala sesatan dirinya; sucikanlah kiranya aku dari pada segala salah yang sembunyi.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mzm 19:12

(19-13) Tak ada yang dapat menyadari kesesatannya; TUHAN, bebaskanlah aku dari kesalahan tersembunyi.

MILT (2008)

(19-13) Siapakah yang dapat mengetahui kesalahan-kesalahannya? Bebaskanlah aku dari mereka yang tersembunyi.

Shellabear 2011 (2011)

(19-13) Siapakah dapat memahami kekeliruannya sendiri? Bersihkanlah aku dari dosa-dosa yang tersembunyi.

AVB (2015)

Siapakah yang dapat memahami kesalahan sendiri? Bersihkan aku daripada kecelaan tersembunyi.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mzm 19:12

(#19-#13) Siapakah
<04310>
yang dapat mengetahui
<0995>
kesesatan
<07691>
? Bebaskanlah
<05352>
aku dari apa yang tidak kusadari
<05641>
.
TL ITL ©

SABDAweb Mzm 19:12

(19-13) Siapa
<04310>
gerangan mengetahui
<0995>
akan segala sesatan
<07691>
dirinya; sucikanlah
<05352>
kiranya aku dari pada segala salah yang sembunyi
<05641>
.
AYT ITL
Siapa
<04310>
dapat memahami
<0995>
kesalahannya
<07691>
? Bersihkan
<05352> <0>
aku dari kesalahanku
<0> <05352>
yang tersembunyi
<05641>
.
AVB ITL
Siapakah
<04310>
yang dapat memahami
<0995>
kesalahan
<07691>
sendiri? Bersihkan
<05352> <0>
aku daripada kecelaan
<0> <05352>
tersembunyi
<05641>
.
HEBREW
ynqn
<05352>
twrtonm
<05641>
Nyby
<0995>
ym
<04310>
twaygs
<07691>
(19:12)
<19:13>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mzm 19:12

(19-13) Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari 1 . w 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mzm 19:12

(19-13) Siapakah yang dapat mengetahui 1  kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari 2  3 .

Catatan Full Life

Mzm 19:12 1

Nas : Mazm 19:13

Orang yang sungguh percaya berusaha keras untuk melayani dan mengasihi Allah dengan segenap hati (Ul 6:5). Akan tetapi, karena di dalam hidup ini mereka masih belum sempurna, mereka mungkin gagal melaksanakan kehendak Allah tanpa mengetahuinya sehingga memerlukan pengampunan Allah untuk kesalahan dan pelanggaran yang tidak disadarinya (bd. Im 5:2-4). Pada pihak lain, dosa-dosa yang disengaja atau yang dilakukan karena kesombongan merupakan "pelanggaran besar" (ayat Mazm 19:14). Ini mencakup menghina Allah dan firman-Nya serta kehilangan tempat dalam kerajaan-Nya (bd. Bil 15:30-31; Gal 5:19-21).

[+] Bhs. InggrisTIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA