Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Mikha 4:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mi 4:9

Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras 1 ? Tiadakah raja y  di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan z  seperti perempuan yang melahirkan?

AYT (2018)

“Sekarang, mengapa kamu menangis keras? Tidak adakah raja di tengah-tengahmu? Binasakah penasihatmu sehingga kesakitan menimpamu seperti perempuan yang melahirkan?”

TL (1954) ©

SABDAweb Mi 4:9

Maka sekarang, mengapa engkau menangis tersedih-sedih? Tiadakah lagi Raja di antara kamu? Sudah binasakah segala penghulumu, maka engkau kedatangan sakit seperti seorang perempuan yang hendak beranak?

BIS (1985) ©

SABDAweb Mi 4:9

Mengapa kau menangis keras-keras? Mengapa kau menderita seperti wanita yang hendak melahirkan? Apakah karena engkau tak mempunyai raja, dan penasihat-penasihatmu sudah mati?

MILT (2008)

Sekarang, mengapa engkau meneriakkan teriakan? Tidakkah ada seorang raja di antaramu? Apakah para penasihatmu telah binasa? Sebab penderitaan yang berat telah mencengkeram engkau seperti wanita yang melahirkan.

Shellabear 2011 (2011)

Sekarang, mengapa engkau berteriak keras? Tidak ada lagikah raja di antaramu? Apakah penasihatmu binasa sehingga sakit mencekam engkau seperti perempuan yang melahirkan?

AVB (2015)

Sekarang, mengapakah engkau berteriak dengan kuat? Tidak adakah lagi raja dalam kalanganmu? Adakah penasihatmu sudah binasa sehingga kamu dicengkam kesakitan seperti perempuan yang mengalami sakit pelahiran?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mi 4:9

Maka sekarang
<06258>
, mengapa
<04100>
engkau berteriak
<07321>
dengan keras
<07452>
? Tiadakah
<0369>
raja
<04428>
di tengah-tengahmu? Atau
<0518>
sudah binasakah
<06>
penasihatmu
<03289>
, sehingga
<03588>
engkau disergap
<02388>
kesakitan
<02427>
seperti perempuan yang melahirkan
<03205>
?
TL ITL ©

SABDAweb Mi 4:9

Maka sekarang
<06258>
, mengapa
<04100>
engkau menangis tersedih-sedih
<07321>
? Tiadakah
<0369>
lagi Raja
<04428>
di antara kamu? Sudah binasakah
<06> <07452>
segala penghulumu, maka engkau kedatangan sakit
<02427>
seperti seorang perempuan yang hendak beranak
<03205>
?
AYT ITL
“Sekarang
<06258>
, mengapa
<04100>
kamu menangis
<07321>
keras
<07452>
? Tidak adakah
<0369>
raja
<04428>
di tengah-tengahmu? Binasakah
<06>
penasihatmu
<03289>
sehingga
<03588>
kesakitan
<02427>
menimpamu
<02388>
seperti perempuan yang melahirkan
<03205>
?”

[<00> <0518>]
AVB ITL
Sekarang
<06258>
, mengapakah
<04100>
engkau berteriak
<07321>
dengan kuat
<07452>
? Tidak
<0369>
adakah lagi raja
<04428>
dalam kalanganmu? Adakah
<0518>
penasihatmu
<03289>
sudah binasa
<06>
sehingga
<03588>
kamu dicengkam
<02388>
kesakitan
<02427>
seperti perempuan yang mengalami sakit pelahiran
<03205>
?

[<00>]
HEBREW
hdlwyk
<03205>
lyx
<02427>
Kqyzxh
<02388>
yk
<03588>
dba
<06>
Kuewy
<03289>
Ma
<0518>
Kb
<0>
Nya
<0369>
Klmh
<04428>
er
<07452>
yeyrt
<07321>
hml
<04100>
hte (4:9)
<06258>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mi 4:9

Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras 1 ? Tiadakah raja y  di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan z  seperti perempuan yang melahirkan?

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mi 4:9

1 Maka sekarang, mengapa engkau berteriak dengan keras? Tiadakah raja 2  di tengah-tengahmu? Atau sudah binasakah penasihatmu, sehingga engkau disergap kesakitan 3  seperti perempuan yang melahirkan?

Catatan Full Life

Mi 4:9 1

Nas : Mi 4:9-14

Nabi Mikha kembali membahas malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dengan menyatakan bahwa penduduknya akan diangkut ke Babel. Ia mengucapkan nubuat ini 100 tahun sebelum kerajaan Babel menjadi kekuatan dunia yang terkemuka (pasukan Babel membinasakan Yerusalem pada tahun 586 SM). Mikha juga melihat kembalinya Yehuda dari Babel (ayat Mi 4:10).

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA