Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Matius 26:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mat 26:5

Tetapi mereka berkata: "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan q  di antara rakyat."

AYT (2018)

Akan tetapi, mereka berkata, “Jangan selama perayaan supaya jangan ada kerusuhan di antara orang banyak.”

TL (1954) ©

SABDAweb Mat 26:5

Tetapi kata mereka itu, "Janganlah pada hari raya, supaya jangan timbul huru-hara di antara kaum itu."

BIS (1985) ©

SABDAweb Mat 26:5

"Tetapi," kata mereka, "janganlah hal itu dilakukan pada waktu perayaan, sebab nanti timbul kerusuhan di antara rakyat."

TSI (2014)

Tetapi mereka berkata, “Jangan menangkap dia pada waktu Perayaan Paskah, karena berbahaya kalau sampai terjadi kerusuhan di antara kita dan orang banyak yang senang kepada Yesus.”

TSI3 (2014)

Tetapi kata mereka, “Jangan menangkap dia pada waktu perayaan Paskah, karena berbahaya kalau sampai terjadi kerusuhan antara kita dengan orang banyak yang menjadi pengikutnya.”

MILT (2008)

Dan mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya tidak terjadi kekacauan di antara rakyat."

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi mereka berkata, "Jangan pada saat perayaan, supaya rakyat tidak menjadi gempar."

AVB (2015)

Tetapi mereka berkata, “Janganlah pada waktu perayaan, takut orang merusuh.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mat 26:5

Tetapi
<1161>
mereka berkata
<3004>
: "Jangan
<3361>
pada waktu
<1722>
perayaan
<1859>
, supaya
<2443>
jangan
<3361>
timbul
<1096>
keributan
<2351>
di
<1722>
antara rakyat
<2992>
."
TL ITL ©

SABDAweb Mat 26:5

Tetapi
<1161>
kata
<3004>
mereka itu, "Janganlah
<3361>
pada
<1722>
hari raya
<1859>
, supaya
<2443>
jangan
<3361>
timbul
<2351>
huru-hara
<1096>
di
<1722>
antara kaum
<2992>
itu."
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
mereka berkata
<3004>
, "Jangan
<3361>
selama
<1722>
perayaan
<1859>
supaya
<2443>
jangan
<3361>
ada kerusuhan
<2351>
di antara
<1722>
orang banyak
<2992>
."

[<1096>]
AVB ITL
Tetapi
<1161>
mereka berkata
<3004>
, “Janganlah
<3361>
pada waktu perayaan
<1859>
, takut orang
<2992>
merusuh
<2351>
.”

[<1722> <2443> <3361> <1096> <1722>]
GREEK
elegon
<3004> (5707)
V-IAI-3P
de
<1161>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
en
<1722>
PREP
th
<3588>
T-DSF
eorth
<1859>
N-DSF
ina
<2443>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
yorubov
<2351>
N-NSM
genhtai
<1096> (5638)
V-2ADS-3S
en
<1722>
PREP
tw
<3588>
T-DSM
law
<2992>
N-DSM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Mat 26:5

Tetapi mereka berkata: "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan q  di antara rakyat."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mat 26:5

2 Tetapi mereka berkata: "Jangan 1  pada waktu perayaan, supaya jangan 1  timbul keributan di antara rakyat."

Catatan Full Life

Mat 24:3--26:45 1

Nas : Mat 24:3-25:46

Nubuat Yesus ini terutama merupakan jawaban atas pertanyaan para murid-Nya, "Apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Yesus memberikan kepada mereka:

 1. (1) tanda-tanda umum yang akan terjadi selama zaman ini sampai pada akhir zaman (Mat 24:4-14);
 2. (2) tanda-tanda khusus yang menunjukkan bahwa akhir zaman telah tiba, yaitu masa kesengsaraan besar (Mat 24:15-28);
 3. (3) tanda-tanda yang menakjubkan yang terjadi pada saat Ia datang dengan kemuliaan dan kuasa (Mat 24:29-31);
 4. (4) peringatan kepada orang kudus dalam masa kesengsaraan besar agar berjaga-jaga terhadap tanda-tanda yang menuju kepada kedatangan Kristus yang dinanti-nantikan segera setelah masa kesengsaraan besar berakhir (Mat 24:32-35);
 5. (5) peringatan kepada orang percaya yang hidup sebelum masa kesengsaraan untuk siap sedia secara rohani karena kedatangan Kristus untuk jemaat-Nya akan terjadi pada saat yang tak diduga-duga (Mat 24:36-51; 25:1-30;

  lihat cat. --> Yoh 14:3, dan

  [atau ref. Yoh 14:3]

  lihat art. KEANGKATAN GEREJA);

 6. (6) suatu gambaran mengenai penghakiman bangsa-bangsa setelah Ia datang kembali ke bumi (Mat 25:31-46). Perlu diperhatikan bahwa banyak rincian mengenai kedatangan kembali Kristus tidak dijelaskan dalam pasal Mat 24:1-51. Selanjutnya, sampai saat ini belum ada seorang pun yang mengartikan semua nubuat mengenai akhir zaman dengan kepastian penuh. Dalam percakapan Yesus terdapat unsur rahasia yang perlu kerendahan hati dan hati yang tertuju kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita dapat menantikan tambahan pengertian tentang penyataan ini pada akhir zaman (bd. Dan 12:9).

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA