Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Markus 11:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Mrk 11:13

Dan dari jauh Ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. l 

AYT (2018)

Ketika melihat dari kejauhan sebuah pohon ara yang berdaun, Dia pergi untuk melihat apakah ada yang bisa Dia temukan dari pohon itu. Namun, ketika sampai di pohon itu, Dia tidak menemukan apa-apa kecuali daun-daunnya sebab bukan musimnya buah ara.

TL (1954) ©

SABDAweb Mrk 11:13

Demi terpandang dari jauh sepohon ara yang berdaun, pergilah Ia melihat kalau-kalau boleh dapat apa-apa padanya; tatkala Ia sampai ke situ, suatu pun tiada dijumpai-Nya, melainkan daun sahaja; karena belum sampai musim buah ara.

BIS (1985) ©

SABDAweb Mrk 11:13

Dari jauh Ia melihat sebatang pohon ara yang daunnya lebat. Jadi Ia pergi ke pohon itu untuk melihat apakah ada buahnya. Tetapi ketika Ia sampai di pohon itu, Ia tidak menemukan apa-apa, kecuali daun-daun saja, sebab pada waktu itu belum musim buah ara.

TSI (2014)

Dari jauh Dia melihat ada pohon ara yang daunnya lebat. Lalu Dia mendekati pohon itu untuk melihat kalau-kalau ada buahnya. Tetapi ternyata pohon itu tidak berbuah, hanya daun saja. Memang saat itu belum musim buah ara.

MILT (2008)

Dan ketika dari kejauhan melihat sebatang pohon ara yang berdaun lebat, Dia mendatangi kalau-kalau menemukan sesuatu padanya. Dan setelah sampai padanya, Dia tidak menemukan apa pun selain daun-daun, karena saat itu bukan musim buah ara.

Shellabear 2011 (2011)

Dari jauh Ia melihat sebatang pohon ara yang lebat daunnya. Ia mendekati pohon itu untuk melihat kalau-kalau Ia bisa memperoleh sesuatu dari pohon itu. Tetapi setelah Ia sampai di dekat pohon itu, Ia tidak mendapati apa-apa selain dedaunan, sebab waktu itu memang bukan musim buah ara.

AVB (2015)

Dari jauh Dia melihat sebatang pokok ara yang berdaun. Dia mendekatinya untuk melihat kiranya pokok itu berbuah. Tetapi Dia mendapati daun sahaja di pokok itu, kerana pada masa itu bukan musim buah ara.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Mrk 11:13

Dan
<2532>
dari
<575>
jauh
<3113>
Ia melihat
<1492>
pohon ara
<4808>
yang sudah berdaun
<2192> <5444>
. Ia mendekatinya
<2064>
untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat
<2147>
apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba
<2064>
di
<1909>
situ, Ia tidak mendapat
<2147>
apa-apa selain
<1487>
daun-daun
<5444>
saja, sebab memang bukan
<3756>
musim
<2540>
buah ara
<4810>
.

[<1487> <686> <5100> <1722> <846> <2532> <846> <3762> <3361> <1063> <1510>]
TL ITL ©

SABDAweb Mrk 11:13

Demi terpandang
<1492>
dari
<575>
jauh
<3113>
sepohon ara
<4808> <2192>
yang berdaun
<5444>
, pergilah
<2064>
Ia melihat kalau-kalau
<1487>
boleh
<5100>
dapat
<2147>
apa-apa padanya; tatkala
<1722>
Ia sampai
<2064>
ke
<1909>
situ, suatu pun
<3762>
tiada
<3361>
dijumpai-Nya
<2147>
, melainkan
<3361>
melainkan
<1487>
daun
<5444>
sahaja; karena
<1063>
belum
<3756>
sampai musim
<2540>
buah ara
<4810>
.
AYT ITL
Ketika melihat
<1492>
dari
<575>
kejauhan
<3113>
sebuah pohon ara
<4808>
yang berdaun
<2192> <5444>
, Dia pergi
<2064>
untuk melihat apakah
<1487>
ada
<5100>
yang bisa Dia temukan
<2147>
dari pohon itu. Namun
<2532>
, ketika sampai
<2064>
di pohon itu, Dia tidak
<3762> <0>
menemukan
<2147>
apa-apa
<0> <3762>
kecuali
<3361>
daun-daunnya
<5444>
sebab
<1063>
bukan
<3756>
musimnya
<2540>
buah ara
<4810>
.

[<2532> <686> <1722> <846> <1909> <846> <1487> <1510>]
AVB ITL
Dari
<575>
jauh
<3113>
Dia melihat
<1492>
sebatang pokok ara
<4808>
yang berdaun
<5444>
. Dia mendekatinya untuk melihat
<2147>
kiranya
<1487>
pokok itu berbuah. Tetapi Dia mendapati
<2147>
daun
<5444>
sahaja di
<1722>
pokok itu, kerana
<1063>
pada masa itu bukan
<3756>
musim
<2540>
buah ara
<4810>
.

[<2532> <2192> <2064> <1487> <686> <5100> <846> <2532> <2064> <1909> <846> <3762> <3361> <1510>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
idwn
<1492> (5631)
V-2AAP-NSM
sukhn
<4808>
N-ASF
apo
<575>
PREP
makroyen
<3113>
ADV
ecousan
<2192> (5723)
V-PAP-ASF
fulla
<5444>
N-APN
hlyen
<2064> (5627)
V-2AAI-3S
ei
<1487>
COND
ara
<686>
PRT
ti
<5100>
X-ASN
eurhsei
<2147> (5692)
V-FAI-3S
en
<1722>
PREP
auth
<846>
P-DSF
kai
<2532>
CONJ
elywn
<2064> (5631)
V-2AAP-NSM
ep
<1909>
PREP
authn
<846>
P-ASF
ouden
<3762>
A-ASN
euren
<2147> (5627)
V-2AAI-3S
ei
<1487>
COND
mh
<3361>
PRT-N
fulla
<5444>
N-APN
o
<3588>
T-NSM
gar
<1063>
CONJ
kairov
<2540>
N-NSM
ouk
<3756>
PRT-N
hn
<1510> (5713)
V-IXI-3S
sukwn
<4810>
N-GPN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Mrk 11:13

3  5 Dan dari jauh Ia melihat 1  pohon ara 2  yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau Ia mendapat 4  apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu Ia tiba di situ, Ia tidak mendapat 4  apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA