Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Lukas 9:45

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Luk 9:45

Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. y  Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya.

AYT (2018)

Akan tetapi, para murid tidak memahami maksud perkataan itu, dan hal itu tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Namun, mereka takut bertanya kepada Yesus mengenai arti perkataan itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Luk 9:45

Tetapi mereka itu tiada mengerti perkataan itu, karena ia itu tersembunyi daripada mereka itu, supaya arti perkataan itu jangan nyata kepada mereka itu; maka takutlah mereka itu menanya Dia atas perkataan itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Luk 9:45

Tetapi pengikut-pengikut Yesus itu tidak mengerti perkataan-Nya itu. Hal itu dirahasiakan kepada mereka supaya mereka tidak mengerti. Tetapi mereka takut menanyakan hal itu kepada-Nya.

TSI (2014)

Tetapi murid-murid-Nya tidak mengerti apa maksud perkataan Yesus itu. Memang Allah yang merahasiakannya kepada mereka, dan karena itu mereka tidak dapat mengertinya. Tetapi mereka juga takut menanyakan kepada Yesus tentang arti perkataan-Nya itu.

TSI3 (2014)

Tetapi murid-murid-Nya tidak mengerti maksud perkataan itu. Memang Allah merahasiakannya dari mereka sehingga mereka tidak dapat mengerti. Tetapi mereka juga takut menanyakan kepada Yesus apa arti perkataan-Nya itu.

MILT (2008)

Namun mereka tidak mengerti firman itu, dan hal itu masih tersembunyi dari mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka takut untuk menanyai Dia tentang firman itu.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi mereka tidak mengerti apa maksud dari perkataan Isa, sebab hal itu tersembunyi bagi mereka sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Meskipun begitu, mereka takut menanyakan kepada-Nya apa maksud dari perkataan itu.

AVB (2015)

Mereka tidak mengetahui maksud kata-kata itu kerana tersembunyi daripada mereka supaya mereka tidak memahaminya. Mereka takut pula bertanya kepada Yesus tentang perkara itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Luk 9:45

Mereka tidak mengerti
<50>
perkataan
<4487>
itu
<5124>
, sebab
<2532>
artinya
<1510>
tersembunyi
<3871>
bagi
<575>
mereka
<846>
, sehingga
<2443>
mereka
<143> <0>
tidak
<3361>
dapat memahaminya
<0> <143> <846>
. Dan
<2532>
mereka tidak berani
<5399>
menanyakan
<2065>
arti
<4012>
perkataan
<4487>
itu
<5127>
kepada-Nya
<846>
.

[<1161>]
TL ITL ©

SABDAweb Luk 9:45

Tetapi
<1161>
mereka itu tiada mengerti
<50>
perkataan
<4487>
itu
<5124>
, karena ia itu tersembunyi
<3871>
daripada
<575>
mereka
<846>
itu, supaya
<2443>
arti perkataan itu jangan
<3361>
nyata
<143>
kepada mereka
<846>
itu; maka
<2532>
takutlah
<5399>
mereka itu menanya
<2065>
Dia
<846>
atas perkataan
<4487>
itu
<5127>
.
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, para murid tidak memahami
<50>
maksud perkataan
<4487>
itu
<5124>
, dan
<2532>
hal itu tersembunyi
<3871>
bagi
<575>
mereka
<846>
sehingga
<2443>
mereka tidak
<3361>
dapat memahaminya
<143>
. Namun, mereka
<846>
takut
<5399>
bertanya
<2065>
kepada Yesus
<846>
mengenai arti
<4012>
perkataan
<4487>
itu
<5127>
.

[<1510> <2532>]
GREEK
oi
<3588>
T-NPM
de
<1161>
CONJ
hgnooun
<50> (5707)
V-IAI-3P
to
<3588>
T-ASN
rhma
<4487>
N-ASN
touto
<5124>
D-ASN
kai
<2532>
CONJ
hn
<1510> (5713)
V-IXI-3S
parakekalummenon
<3871> (5772)
V-RPP-NSN
ap
<575>
PREP
autwn
<846>
P-GPM
ina
<2443>
CONJ
mh
<3361>
PRT-N
aisywntai
<143> (5638)
V-2ADS-3P
auto
<846>
P-ASN
kai
<2532>
CONJ
efobounto
<5399> (5711)
V-INI-3P
erwthsai
<2065> (5658)
V-AAN
auton
<846>
P-ASM
peri
<4012>
PREP
tou
<3588>
T-GSN
rhmatov
<4487>
N-GSN
toutou
<5127>
D-GSN
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Luk 9:45

1 Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepada-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA