Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Lukas 14:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Luk 14:16

Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang.

AYT (2018)

Akan tetapi, kata Yesus kepada orang itu, “Ada seseorang yang mengadakan jamuan makan malam yang besar dan ia mengundang banyak orang,

TL (1954) ©

SABDAweb Luk 14:16

Maka kata Yesus kepadanya, "Adalah seorang yang membuat perjamuan yang besar, dan dijemputnya beberapa banyak orang;

BIS (1985) ©

SABDAweb Luk 14:16

Tetapi Yesus berkata kepada orang itu, "Pada suatu waktu ada seorang mengadakan pesta yang besar dan mengundang banyak orang.

TSI (2014)

Lalu Yesus berkata kepadanya, “Pada suatu waktu adalah seorang kaya yang mengundang banyak orang kepada suatu pesta makan yang sangat besar.

TSI3 (2014)

Lalu kata Yesus kepadanya, “Suatu kali, ada seorang kaya mengadakan pesta makan yang sangat besar dan mengundang banyak orang.

MILT (2008)

Tetapi, Dia berkata kepadanya, "Ada seorang yang mengadakan perjamuan besar dan dia mengundang banyak orang.

Shellabear 2011 (2011)

Sabda Isa kepada orang itu, "Ada seorang yang mengadakan pesta besar dan mengundang banyak orang.

AVB (2015)

Yesus berkata kepadanya: “Ada seorang yang mengadakan jamuan besar dan dia menjemput ramai orang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Luk 14:16

Tetapi
<1161>
Yesus berkata
<2036>
kepadanya
<846>
: "Ada seorang
<5100>
mengadakan
<4160>
perjamuan
<1173>
besar
<3173>
dan
<2532>
ia mengundang
<2564>
banyak orang
<4183>
.

[<444>]
TL ITL ©

SABDAweb Luk 14:16

Maka
<1161>
kata
<2036>
Yesus kepadanya
<846>
, "Adalah
<444>
seorang
<5100>
yang membuat
<4160>
perjamuan
<1173>
yang besar
<3173>
, dan
<2532>
dijemputnya
<2564>
beberapa banyak
<4183>
orang;
AYT ITL
Akan tetapi
<1161>
, kata
<2036>
Yesus
<846>
kepada orang itu
<444>
, "Ada seseorang
<5100>
yang mengadakan
<4160>
jamuan makan malam
<1173>
yang besar
<3173>
dan
<2532>
ia mengundang
<2564>
banyak
<4183>
orang,
GREEK
o
<3588>
T-NSM
de
<1161>
CONJ
eipen
<2036> (5627)
V-2AAI-3S
autw
<846>
P-DSM
anyrwpov
<444>
N-NSM
tiv
<5100>
X-NSM
epoiei
<4160> (5707)
V-IAI-3S
deipnon
<1173>
N-ASN
mega
<3173>
A-ASN
kai
<2532>
CONJ
ekalesen
<2564> (5656)
V-AAI-3S
pollouv
<4183>
A-APM
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Luk 14:16

Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Luk 14:16

Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Ada seorang 1  mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang 2  banyak orang.

Catatan Full Life

Luk 14:15-24 1

Nas : Luk 14:15-24

Walaupun pada mulanya perumpamaan ini diterapkan kepada Israel dan penolakannya terhadap Injil, dapat juga diterapkan kepada gereja dan setiap orang percaya masa kini.

  1. 1) Pokok perumpamaan ini adalah hari kebangkitan dalam kemuliaan sorgawinya pada masa yang akan datang (ayat Luk 14:14-15; bd. Luk 22:18), yaitu kedatangan Kristus kembali untuk membawa umat-Nya ke dalam Kerajaan Sorgawi.
  2. 2) Orang yang pada mulanya menerima undangan itu tetapi kemudian menolak untuk datang, menggambarkan mereka yang sudah menerima atau kelihatan menerima undangan Yesus kepada keselamatan, namun kasih mereka kepada-Nya dan kepada Kerajaan Sorgawi itu telah menjadi dingin (ayat Luk 14:17-20).
  3. 3) Orang semacam itu tidak lagi menetapkan sasaran mereka berdasarkan standar sorgawi (ayat Luk 14:18-20). Mereka telah menolak nasihat Alkitab untuk "pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi", sementara menantikan penyataan diri Kristus (Kol 3:1-4). Pengharapan dan hidup mereka terpusat kepada perkara dunia ini, dan mereka tidak lagi merindukan "tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air sorgawi" (Ibr 11:16).
  4. 4) Ayat Luk 14:21-23 menunjukkan bahwa akan ada juga orang yang hatinya bersama dengan Kristus di sorga dan tidak terpusat pada harapan yang ada dalam dunia ini. Mereka berdoa dengan Roh dan mempelai perempuan, "Amin. Datanglah, Tuhan Yesus" (Wahy 22:20).

[+] Bhs. InggrisTIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.18 detik
dipersembahkan oleh YLSA