Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 8:7

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 8:7

Sesudah itu dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. g 

AYT (2018)

Dia memakaikan baju panjang kepada Harun dan mengikatkan ikat pinggang kepadanya, lalu dia memakaikan jubah kepadanya dan memasang baju efod atasnya, kemudian dia mengikatkan pita baju efod di sekelilingnya sehingga baju efod itu terikat dengannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 8:7

Maka dikenakannyalah padanya baju dalam itu dan diikatkannya pinggangnya dengan pengikat pinggang, dan dikenakannya padanya baju selimut dan diikatkannya efod di atasnya, disandangkannya dengan sandang efod perbuatan kepandaian, serta diikatkannya dengan dia itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 8:7

Sesudahnya ia mengenakan pakaian imam pada Harun: kemeja, ikat pinggang dan jubah. Juga efod yang diikat ke pinggangnya dengan ikat dari kain halus.

MILT (2008)

dan mengenakan baju panjang padanya, dan mengikatpinggangi dia dengan sabuk, dan memakaikan jubah padanya, dan memasang efod atasnya, dan mengikatpinggangi dia dengan pita efod, dan dengannya dia mengikatkan efod itu padanya.

Shellabear 2011 (2011)

Ia memakaikan tunik, mengikatkan ikat pinggang, dan mengenakan jubah pada Harun, kemudian mengenakan baju efod serta mengikatkan sabuk pengikat baju efod padanya buatan seorang ahli, sehingga baju efod itu terikat di tubuhnya.

AVB (2015)

Dia memakaikan tunik, mengikatkan ikat pinggang, dan mengenakan jubah pada Harun, kemudian mengenakan baju efod serta mengikatkan tali pinggang yang siap dengan hiasannya pada baju efod itu lantas baju efod itu terikat pada tubuhnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 8:7

Sesudah itu dikenakannyalah
<05921> <05414>
kemeja
<03801>
kepadanya, diikatkannya
<02296>
ikat pinggang
<073>
, dikenakannya
<03847>
gamis
<04598>
, dikenakannya
<05921> <05414>
baju efod
<0646>
, diikatkannya
<02296>
sabuk
<02805>
baju efod
<0646>
dan dikebatkannya
<0640>
sabuk itu kepadanya.

[<0854>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 8:7

Maka dikenakannyalah
<05414>
padanya
<05921>
baju
<03801>
dalam itu dan diikatkannya
<02296>
pinggangnya dengan pengikat pinggang
<073>
, dan dikenakannya
<03847>
padanya
<0854>
baju selimut
<04598>
dan diikatkannya
<05414>
efod
<0646>
di atasnya
<05921>
, disandangkannya
<02296>
dengan sandang
<02805>
efod
<0646>
perbuatan kepandaian, serta diikatkannya
<0640>
dengan dia itu.
AYT ITL
Dia memakaikan
<05414>
baju panjang
<03801>
kepada Harun dan mengikatkan
<02296>
ikat pinggang
<073>
kepadanya, lalu dia memakaikan
<03847>
jubah
<04598>
kepadanya dan memasang
<05414>
baju efod
<0646>
atasnya
<05921>
, kemudian dia mengikatkan
<02296>
pita baju efod di sekelilingnya
<02805>
sehingga baju efod
<0646>
itu terikat
<0640>
dengannya.

[<05921> <0853> <0853> <0853> <0854> <0853> <0853> <00> <00>]
AVB ITL
Dia memakaikan
<05414>
tunik
<03801>
, mengikatkan
<02296>
ikat pinggang
<073>
, dan mengenakan
<03847>
jubah
<04598>
pada Harun, kemudian mengenakan
<05414>
baju efod
<0646>
serta mengikatkan
<02296>
tali pinggang yang siap dengan hiasannya
<02805>
pada baju efod
<0646>
itu lantas baju efod itu terikat pada tubuhnya
<0640>
.

[<05921> <0853> <0853> <0853> <0854> <05921> <0853> <0853> <00> <00>]
HEBREW
wb
<0>
wl
<0>
dpayw
<0640>
dpah
<0646>
bsxb
<02805>
wta
<0853>
rgxyw
<02296>
dpah
<0646>
ta
<0853>
wyle
<05921>
Ntyw
<05414>
lyemh
<04598>
ta
<0854>
wta
<0853>
sblyw
<03847>
jnbab
<073>
wta
<0853>
rgxyw
<02296>
tntkh
<03801>
ta
<0853>
wyle
<05921>
Ntyw (8:7)
<05414>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 8:7

Sesudah 1  itu dikenakannyalah 1  kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod 2 , diikatkannya sabuk baju efod 2  dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA