Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 27:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 27:26

Akan tetapi anak sulung, yang sebagai anak sulung menjadi hak TUHAN t  dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik TUHAN.

AYT (2018)

Akan tetapi, anak sulung binatang adalah milik TUHAN, tidak boleh dikhususkan, baik itu sapi maupun domba, sebab itu milik TUHAN.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 27:26

Arakian, maka segala binatang yang diperanakkan mula-mula, yang Tuhan punya sebab sulungnya, janganlah ia itu dinazarkan orang; baik ia itu dari pada lembu atau dari pada kambing domba, Tuhan juga yang empunya dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 27:26

Binatang yang pertama lahir adalah milik TUHAN, jadi tak boleh dipersembahkan untuk kurban sukarela. Anak sapi, anak domba atau anak kambing yang pertama lahir adalah kepunyaan TUHAN.

MILT (2008)

Akan halnya anak sulung, yang lahir sulung bagi TUHAN YAHWEH 03068 di antara hewan, tidak seorang pun boleh menguduskannya, baik seekor lembu maupun seekor domba, itu milik milik TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Hanya, anak-anak sulung hewan yang menjadi hak ALLAH tidak boleh dikhususkan orang. Baik sapi ataupun domba, itu adalah hak ALLAH.

AVB (2015)

Yang tidak boleh ditakdiskan hanyalah anak-anak sulung haiwan, baik lembu mahupun domba, yang memang menjadi hak TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 27:26

Akan tetapi
<0389>
anak sulung
<01060>
, yang
<0834>
sebagai anak sulung
<01069>
menjadi hak TUHAN
<03068>
dari antara hewan
<0929>
, tidak
<03808>
boleh dikuduskan
<06942>
oleh siapapun
<0376>
, baik
<0518>
seekor lembu
<07794>
maupun
<0518>
seekor kambing atau domba
<07716>
, itu
<01931>
milik TUHAN
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 27:26

Arakian, maka segala binatang
<0929>
yang diperanakkan mula-mula
<0389>
, yang
<0834>
Tuhan
<03068>
punya sebab sulungnya
<01060>
, janganlah ia itu
<06942>
dinazarkan
<01069>
orang
<0376>
; baik ia itu dari pada lembu
<07794>
atau
<0518>
dari pada kambing domba
<07716>
, Tuhan
<03068>
juga
<01931>
yang empunya dia.
AYT ITL
Akan tetapi
<0389>
, anak sulung
<01060>
binatang
<0929>
adalah milik
<01069>
TUHAN
<03068>
, tidak boleh
<03808>
dikhususkan
<06942>
, baik
<0518>
itu sapi
<07794>
maupun
<0518>
domba
<07716>
, sebab itu
<01931>
milik TUHAN
<03068>
.

[<0834> <0376> <0853>]
AVB ITL
Yang tidak
<03808>
boleh ditakdiskan
<06942>
hanyalah
<0389>
anak-anak sulung
<01060>
haiwan
<0929>
, baik
<0518>
lembu
<07794>
mahupun
<0518>
domba
<07716>
, yang memang menjadi hak TUHAN
<03068>
.

[<0834> <01069> <03068> <0376> <0853> <01931>]
HEBREW
awh
<01931>
hwhyl
<03068>
hv
<07716>
Ma
<0518>
rws
<07794>
Ma
<0518>
wta
<0853>
sya
<0376>
sydqy
<06942>
al
<03808>
hmhbb
<0929>
hwhyl
<03068>
rkby
<01069>
rsa
<0834>
rwkb
<01060>
Ka (27:26)
<0389>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 27:26

Akan tetapi anak sulung 1 , yang sebagai anak sulung menjadi hak TUHAN 2  dari antara hewan, tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik seekor lembu maupun seekor kambing atau domba, itu milik TUHAN 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA