Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 23:30

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 23:30

Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan Kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya. x 

AYT (2018)

Jika seseorang melakukan pekerjaan pada hari itu, Aku akan membinasakan orang itu dari antara umatnya.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 23:30

Demikianpun barangsiapa yang berbuat barang sesuatu pekerjaan pada hari itu, maka Aku akan membinasakan orang itu kelak di antara bangsanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 23:30

Dan barangsiapa melakukan pekerjaan pada hari itu, dihukum oleh TUHAN sendiri dengan hukuman mati.

MILT (2008)

Dan setiap orang yang melakukan pekerjaan apa pun pada hari itu, maka Aku akan melenyapkan orang itu dari tengah-tengah bangsanya.

Shellabear 2011 (2011)

Orang yang melakukan suatu pekerjaan pada hari itu akan Kubinasakan dari antara bangsanya.

AVB (2015)

dan sesiapa sahaja yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu akan Kubinasakan daripada kalangan bangsanya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 23:30

Setiap
<03605>
orang
<05315>
yang
<0834>
melakukan
<06213>
sesuatu
<03605>
pekerjaan
<04399>
pada
<06106>
hari
<03117>
itu
<02088>
, orang
<05315>
itu
<01931>
akan Kubinasakan
<06>
dari tengah-tengah
<07130>
bangsanya
<05971>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 23:30

Demikianpun barangsiapa
<05315>
yang
<0834>
berbuat
<06213>
barang sesuatu
<03605>
pekerjaan
<04399>
pada hari
<03117>
itu
<02088>
, maka Aku akan membinasakan
<06>
orang
<05315>
itu kelak di antara
<07130>
bangsanya
<05971>
.
AYT ITL
Jika seseorang
<05315>
melakukan
<06213>
pekerjaan
<04399>
pada hari
<03117>
itu
<02088>
, Aku akan membinasakan
<06>
orang
<05315>
itu
<01931>
dari antara
<07130>
umatnya
<05971>
.

[<03605> <0834> <03605> <06106> <0853>]
HEBREW
hme
<05971>
brqm
<07130>
awhh
<01931>
spnh
<05315>
ta
<0853>
ytdbahw
<06>
hzh
<02088>
Mwyh
<03117>
Mueb
<06106>
hkalm
<04399>
lk
<03605>
hvet
<06213>
rsa
<0834>
spnh
<05315>
lkw (23:30)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 23:30

1 Setiap orang yang melakukan sesuatu pekerjaan pada hari itu, orang itu akan Kubinasakan dari tengah-tengah bangsanya.

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA