Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 19:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 19:19

Kamu harus berpegang kepada ketetapan-Ku. w  Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, x  dan janganlah pakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis bahan 1 . y 

AYT (2018)

Kamu harus memelihara semua hukum-Ku. Jangan mengawinkan dua jenis ternak yang berbeda. Jangan menaburi ladangmu dengan dua jenis bibit yang berbeda. Jangan mengenakan pakaian yang terbuat dari dua macam bahan yang berbeda.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 19:19

Hendaklah kamu memeliharakan hukum-Ku, jangan kamu menjodohkan dua jenis binatangmu yang berlainan, dan jangan kamu menaburi bendangmu dengan dua jenis biji-bijian, dan jangan kamu berpakaikan pakaian tenunan dua macam benang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 19:19

Taatilah perintah-perintah-Ku. Jangan mengawinkan ternak yang berlainan jenisnya. Jangan menanam dua macam bibit pada sebidang tanah. Jangan memakai pakaian yang ditenun dari dua macam benang.

MILT (2008)

Kamu harus berpegang pada ketetapan-ketetapan-Ku. Engkau jangan mengawinkan dua jenis ternak, dan engkau jangan menabur dua jenis benih di ladangmu. Dan engkau jangan mengenakan pakaian atasmu dari dua jenis bahan yang dicampur.

Shellabear 2011 (2011)

Peganglah teguh ketetapan-ketetapan-Ku. Jangan kawinkan dua jenis ternakmu. Jangan taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Jangan kenakan pada tubuhmu pakaian yang ditenun dari dua jenis bahan.

AVB (2015)

Berpegang teguhlah pada segala peraturan-Ku. Jangan membiak baka kacukan daripada dua jenis haiwan ternakanmu. Jangan semai dua jenis benih bijirin di ladangmu. Jangan kenakan pada tubuhmu pakaian yang ditenun daripada dua jenis benang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 19:19

Kamu harus berpegang
<08104>
kepada ketetapan-Ku
<02708>
. Janganlah
<03808>
kawinkan
<07250>
dua jenis
<03610>
ternak
<0929>
dan janganlah
<03808>
taburi
<02232>
ladangmu
<07704>
dengan dua jenis benih
<03610>
, dan janganlah
<03808>
pakai
<05927>
pakaian
<0899>
yang dibuat
<05921>
dari pada dua jenis
<03610>
bahan
<08162>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 19:19

Hendaklah kamu memeliharakan
<08104>
hukum-Ku
<02708>
, jangan
<03808>
kamu menjodohkan
<07250>
dua jenis
<03610>
binatangmu
<0929>
yang berlainan
<03610>
, dan jangan
<03808>
kamu menaburi
<02232>
bendangmu
<07704>
dengan dua jenis biji-bijian
<03610>
, dan jangan
<03808>
kamu berpakaikan
<05927>
pakaian
<0899>
tenunan
<08162>
dua macam benang
<03610>
.
AYT ITL
Kamu harus memelihara
<08104>
semua hukum-Ku
<02708>
. Jangan
<03808>
mengawinkan
<07250>
dua jenis
<03610> <0>
ternak
<0929>
yang berbeda
<0> <03610>
. Jangan
<03808>
menaburi
<02232>
ladangmu
<07704>
dengan dua jenis bibit yang berbeda
<03610>
. Jangan
<03808>
mengenakan
<05927>
pakaian
<0899>
yang terbuat dari
<08162> <0>
dua macam
<03610> <0>
bahan
<0> <08162>
yang berbeda
<0> <03610>
.

[<0853> <05921> <00>]
AVB ITL
Berpegang teguhlah
<08104>
pada segala peraturan-Ku
<02708>
. Jangan
<03808>
membiak
<07250>
baka kacukan daripada dua jenis
<03610>
haiwan ternakanmu
<0929>
. Jangan
<03808>
semai
<02232>
dua jenis benih bijirin
<03610>
di ladangmu
<07704>
. Jangan
<03808>
kenakan
<05927>
pada
<05921>
tubuhmu pakaian
<0899>
yang ditenun daripada dua jenis
<03610>
benang
<08162>
.

[<0853> <00>]
HEBREW
P
Kyle
<05921>
hley
<05927>
al
<03808>
znjes
<08162>
Myalk
<03610>
dgbw
<0899>
Myalk
<03610>
erzt
<02232>
al
<03808>
Kdv
<07704>
Myalk
<03610>
eybrt
<07250>
al
<03808>
Ktmhb
<0929>
wrmst
<08104>
ytqx
<02708>
ta (19:19)
<0853>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Im 19:19

Kamu harus berpegang kepada ketetapan-Ku. w  Janganlah kawinkan dua jenis ternak dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih, x  dan janganlah pakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis bahan 1 . y 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 19:19

Kamu harus berpegang kepada ketetapan-Ku. Janganlah kawinkan 1  dua jenis 2  ternak 1  dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih 2 , dan janganlah pakai pakaian yang dibuat dari pada dua jenis 2  bahan.

Catatan Full Life

Im 19:19 1

Nas : Im 19:19

Beberapa hukum dalam Imamat hanya berlaku bagi Israel di bawah perjanjian yang lama (mis. ayat Im 19:19-25), sedangkan yang lain masih berlaku bagi orang percaya di bawah perjanjian yang baru (mis. ayat Im 19:11-18,26,31;

lihat cat. --> Mat 5:17).

[atau ref. Mat 5:17]

Mengenai yang pertama, beberapa peraturan diberikan agar bangsa Israel tidak ikut serta dalam kebiasaan-kebiasaan kafir dari aneka kebudayaan di sekitar itu. Misalnya, larangan untuk mencampur dua jenis bahan mungkin berlandaskan kenyataan bahwa imam-imam kafir berusaha melakukan sihir dengan mencampur berbagai jenis kain ke dalam pakaian jabatan mereka. Ayat ini secara keseluruhan berbicara tentang prinsip kemurnian tanpa campuran.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA