Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 12:4

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 12:4

Selanjutnya tiga puluh tiga hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya.

AYT (2018)

Perempuan itu harus tetap ada dalam penyucian nifasnya selama 33 hari. Dia tidak boleh menyentuh sesuatu yang dikuduskan atau masuk ke tempat kudus, sampai hari penyuciannya genap.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 12:4

Kemudian perempuan itu akan tinggal lagi tiga puluh tiga hari lamanya dalam darah taharatnya, suatupun tiada yang suci boleh dijamahnya dan tiada boleh ia masuk ke dalam tempat yang suci sampai sudah genap segala hari taharatnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 12:4

Sesudahnya tiga puluh tiga hari lagi wanita itu masih najis karena mengeluarkan darah. Ia tak boleh menyentuh barang-barang yang dipakai untuk ibadat dan tak boleh memasuki Kemah TUHAN sampai masa penyuciannya selesai.

MILT (2008)

Dan selama tiga puluh tiga hari dia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya, dan dia tidak boleh bersentuhan dengan segala yang kudus, dan dia tidak boleh masuk ke tempat kudus sampai menjadi genap masa penahirannya.

Shellabear 2011 (2011)

Kemudian perempuan itu harus menunggu penyucian dari darahnya selama tiga puluh tiga hari. Ia tidak boleh menyentuh apa pun yang suci dan tidak boleh masuk ke dalam tempat suci sampai genap hari-hari penyuciannya.

AVB (2015)

Hendaklah wanita itu menunggu selama tiga puluh tiga hari untuk penyucian daripada darah nifasnya. Dia tidak boleh menyentuh apa-apa pun yang suci dan tidak boleh masuk ke dalam tempat suci sehingga genapnya hari-hari penyuciannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 12:4

Selanjutnya tiga puluh
<07970>
tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya perempuan itu harus tinggal
<03427>
menantikan pentahiran
<02893>
dari darah nifas
<01818>
, tidak
<03808>
boleh ia kena
<05060>
kepada
<0413>
sesuatu apapun
<03605>
yang kudus
<06944>
dan tidak
<03808>
boleh ia masuk
<0935>
ke tempat kudus
<04720>
, sampai
<05704>
sudah genap
<04390>
hari-hari
<03117>
pentahirannya
<02893>
.

[<03117>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 12:4

Kemudian perempuan itu akan tinggal
<03427>
lagi tiga puluh
<07970>
tiga
<07969>
hari
<03117>
lamanya
<03117>
dalam darah
<01818>
taharatnya
<02893>
, suatupun
<03605>
tiada yang suci
<06944>
boleh
<03808>
dijamahnya
<05060>
dan tiada
<03808>
boleh ia masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
tempat yang suci
<04720>
sampai
<05704>
sudah genap
<04390>
segala hari
<03117>
taharatnya
<02893>
.
AYT ITL
Perempuan itu harus tetap
<03427>
ada dalam penyucian
<02893>
nifasnya
<01818>
selama
<03605>
33
<07970> <07969>
hari
<03117>
. Dia tidak boleh
<03808>
menyentuh
<05060>
sesuatu yang dikuduskan
<06944>
atau
<03808>
masuk
<0935>
ke
<0413>
tempat kudus
<04720>
, sampai
<05704>
hari
<03117>
penyuciannya
<02893>
genap
<04390>
.

[<03117>]
HEBREW
hrhj
<02893>
ymy
<03117>
talm
<04390>
de
<05704>
abt
<0935>
al
<03808>
sdqmh
<04720>
law
<0413>
egt
<05060>
al
<03808>
sdq
<06944>
lkb
<03605>
hrhj
<02893>
ymdb
<01818>
bst
<03427>
Mymy
<03117>
tslsw
<07969>
Mwy
<03117>
Myslsw (12:4)
<07970>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 12:4

1 Selanjutnya tiga puluh tiga hari lamanya perempuan itu harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas, tidak boleh ia kena kepada sesuatu apapun yang kudus dan tidak boleh ia masuk ke tempat kudus, sampai sudah genap hari-hari pentahirannya.

[+] Bhs. Inggris



TIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA