Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 21:37

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 21:37

Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, r  ia berkata kepada kepala pasukan itu: "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya: "Tahukah engkau bahasa Yunani?

AYT (2018)

Sementara Paulus akan dibawa masuk ke markas, Paulus berkata kepada kepala pasukan, “Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?” Dan, kepala pasukan itu menjawab, “Kamu tahu bahasa Yunani?

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 21:37

Apabila Paulus hendak dibawa masuk ke dalam kota, berkatalah ia kepada panglima laskar itu, "Bolehkah hamba mengatakan sesuatu kepada Tuan?" Maka jawabnya, "Tahukah engkau bahasa Gerika?

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 21:37

Begitu mau masuk ke dalam markas, Paulus berkata kepada komandan itu, "Bolehkah saya bicara sebentar dengan Tuan?" "Apa kau bisa bahasa Yunani?" tanya komandan itu.

TSI (2014)

Sewaktu hampir tiba di dalam markas, Paulus bertanya kepada komandan batalion, “Bolehkah saya bicara sebentar dengan Tuan?” Komandan itu menjawab, “Wah, rupanya kamu bisa berbahasa Yunani!

MILT (2008)

Adapun ketika akan segera dibawa masuk ke dalam markas, Paulus berkata kepada perwira itu, "Apakah diizinkan bagiku untuk mengatakan sesuatu kepadamu?" Dan, dia berkata, "Engkau tahu bahasa Yunani?

Shellabear 2011 (2011)

Ketika Paul hendak dibawa masuk ke dalam markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu, "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepada Tuan?" Kepala pasukan itu membalas, "Rupanya engkau dapat berbahasa Yunani!

AVB (2015)

Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke dalam kubu, dia berkata kepada ketua pasukan tentera itu, “Bolehkah aku menyatakan sesuatu kepadamu?” Ketua pasukan tentera itu berkata, “Kamu tahu bahasa Yunani?

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 21:37

Ketika Paulus
<3972>
hendak
<3195>
dibawa masuk
<1521>
ke
<1519>
markas
<3925>
, ia berkata
<3004>
kepada kepala pasukan
<5506>
itu: "Bolehkah
<1832>
aku
<3427>
mengatakan
<2036>
sesuatu
<5100>
kepadamu
<4314> <4571>
?" Jawabnya
<5346>
: "Tahukah engkau
<1097>
bahasa Yunani
<1676>
?

[<5037> <1487> <1161>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 21:37

Apabila Paulus
<3972>
hendak
<3195>
dibawa masuk
<1521>
ke dalam
<1519>
kota
<3925>
, berkatalah
<3004>
ia kepada panglima laskar
<5506>
itu, "Bolehkah
<1832>
hamba
<3427>
mengatakan
<2036>
sesuatu
<5100>
kepada
<4314>
Tuan
<4571>
?" Maka
<1161>
jawabnya
<5346>
, "Tahukah
<1097>
engkau bahasa Gerika
<1676>
?
AYT ITL
Sementara Paulus akan
<3195>
dibawa
<1521>
masuk ke
<1519> <3588>
markas
<3925>
, Paulus
<3972>
berkata
<3004>
kepada kepala pasukan
<5506>
, "Bolehkah
<1832>
aku
<3427>
mengatakan
<2036>
sesuatu
<5100>
kepadamu
<4314>
?" Dan
<1161>
, kepala pasukan itu menjawab
<5346>
, "Kamu tahu
<1097>
bahasa Yunani
<1676>
?

[<5037> <1487> <4571>]
AVB ITL
Ketika Paulus
<3972>
hendak
<3195>
dibawa masuk
<1521>
ke dalam
<1519>
kubu
<3925>
, dia berkata
<3004>
kepada ketua pasukan tentera
<5506>
itu, “Bolehkah
<1832>
aku
<3427>
menyatakan
<2036>
sesuatu
<5100>
kepadamu
<4314> <4571>
?” Ketua pasukan tentera itu berkata
<5346>
, “Kamu tahu
<1097>
bahasa Yunani
<1676>
?

[<5037> <1487> <1161>]
GREEK
mellwn
<3195> (5723)
V-PAP-NSM
te
<5037>
PRT
eisagesyai
<1521> (5745)
V-PPN
eiv
<1519>
PREP
thn
<3588>
T-ASF
parembolhn
<3925>
N-ASF
o
<3588>
T-NSM
paulov
<3972>
N-NSM
legei
<3004> (5719)
V-PAI-3S
tw
<3588>
T-DSM
ciliarcw
<5506>
N-DSM
ei
<1487>
COND
exestin
<1832> (5904)
V-PQI-3S
moi
<3427>
P-1DS
eipein
<2036> (5629)
V-2AAN
ti
<5100>
X-ASN
prov
<4314>
PREP
se
<4571>
P-2AS
o
<3588>
T-NSM
de
<1161>
CONJ
efh
<5346> (5713)
V-IXI-3S
ellhnisti
<1676>
ADV
ginwskeiv
<1097> (5719)
V-PAI-2S
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 21:37

1 Ketika Paulus hendak dibawa masuk ke markas, ia berkata kepada kepala pasukan itu: "Bolehkah aku mengatakan sesuatu kepadamu?" Jawabnya: "Tahukah engkau bahasa Yunani?

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA