Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 2:40

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 2:40

Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya: "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan v  yang jahat ini 1 ."

AYT (2018)

Dan, dengan banyak perkataan lain, Petrus bersaksi dengan sungguh-sungguh dan berseru kepada mereka, katanya, “Selamatkanlah dirimu dari generasi yang bengkok ini!”

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 2:40

Maka dengan banyak perkataan yang lain-lain lagi diberinya kesaksian dan nasehat kepada mereka itu, katanya, "Lepaskanlah dirimu daripada bangsa yang bengkok ini."

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 2:40

Begitulah Petrus menjelaskan kepada mereka. Dan dengan banyak kata yang lain juga ia menganjurkan mereka supaya mereka melepaskan diri dari bangsa yang jahat ini yang akan dihukum oleh Allah.

TSI (2014)

Petrus mengatakan lebih banyak lagi kesaksian untuk menguatkan hati mereka. Pada akhirnya, dia berkata, “Lepaskanlah dirimu dari hukuman Allah terhadap kejahatan orang-orang zaman sekarang ini!”

MILT (2008)

Lalu dengan banyak perkataan lainnya, dia bersaksi dan menasihati terus-menerus, sambil mengatakan, "Biarlah kamu diselamatkan dari generasi yang bengkok ini."

Shellabear 2011 (2011)

Demikianlah Petrus menerangkan kepada mereka dengan sungguh-sungguh dan dengan banyak perkataan lainnya. Ia berkata, "Usahakanlah supaya kamu selamat dari hukuman yang akan ditimpakan Allah ke atas bangsa yang jahat ini."

AVB (2015)

Petrus bersaksi dengan banyak perkataan lain lagi, dan menyeru mereka, “Selamatkanlah dirimu daripada angkatan yang ingkar ini.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 2:40

Dan
<5037>
dengan banyak
<4119>
perkataan
<3056>
lain lagi
<2087>
ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh
<1263>
dan
<2532>
ia mengecam dan menasihati
<3870>
mereka
<846>
, katanya
<3004>
: "Berilah dirimu diselamatkan
<4982>
dari
<575>
angkatan
<1074>
yang jahat
<4646>
ini
<3778>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kis 2:40

Maka
<5037>
dengan banyak
<4119>
perkataan
<3056>
yang lain-lain
<2087>
lagi diberinya
<5037>
kesaksian dan
<2532>
nasehat
<3870>
kepada mereka
<846>
itu, katanya
<3004>
, "Lepaskanlah
<4982>
dirimu daripada
<575>
bangsa
<1074>
yang bengkok
<4646>
ini."
AYT ITL
Dan
<5037>
, dengan banyak
<4119>
perkataan
<3056>
lain
<2087>
, Petrus bersaksi dengan sungguh-sungguh
<1263>
dan
<2532>
berseru
<3870>
kepada mereka
<846>
, katanya
<3004>
, "Selamatkanlah
<4982>
dirimu dari
<575>
generasi
<1074>
yang
<3588>
bengkok
<4646>
ini
<3778>
!"
AVB ITL
Petrus bersaksi
<1263>
dengan banyak
<4119>
perkataan
<3056>
lain
<2087>
lagi, dan
<2532>
menyeru
<3870>
mereka
<846>
, “Selamatkanlah
<4982>
dirimu daripada
<575>
angkatan
<1074>
yang
<3588>
ingkar
<4646>
ini
<3778>
.”

[<5037> <3004>]
GREEK
eteroiv
<2087>
A-DPM
te
<5037>
PRT
logoiv
<3056>
N-DPM
pleiosin
<4119>
A-DPM-C
diemarturato
<1263> (5662)
V-ADI-3S
kai
<2532>
CONJ
parekalei
<3870> (5707)
V-IAI-3S
autouv
<846>
P-APM
legwn
<3004> (5723)
V-PAP-NSM
swyhte
<4982> (5682)
V-APM-2P
apo
<575>
PREP
thv
<3588>
T-GSF
geneav
<1074>
N-GSF
thv
<3588>
T-GSF
skoliav
<4646>
A-GSF
tauthv
<3778>
D-GSF
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kis 2:40

Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya: "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan v  yang jahat ini 1 ."

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 2:40

Dan dengan banyak 1  perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh 2  dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya: "Berilah dirimu diselamatkan 3  dari angkatan yang jahat 4  ini."

Catatan Full Life

Kis 2:14-40 1

Nas : Kis 2:14-40

Khotbah Petrus ketika itu, bersama dengan khotbahnya dalam Kis 3:11-26, berisi pola untuk pemberitaan Injil.

  1. 1) Yesus adalah Tuhan dan Kristus -- tersalib, bangkit, dan dimuliakan (ayat Kis 2:22-36; 3:13-15).
  2. 2) Kini di sebelah kanan Allah Bapa, Ia menerima kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang percaya (ayat Kis 2:16-18,32-33; 3:19)
  3. 3) Setiap orang harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, bertobat dari dosa serta dibaptiskan dalam hubungan dengan pengampunan dosa (ayat Kis 2:36-38; 3:19).
  4. 4) Orang percaya harus menantikan karunia atau baptisan dalam Roh Kudus yang dijanjikan setelah ia beriman dan bertobat (ayat Kis 2:38-39).
  5. 5) Mereka yang mendengar dengan iman harus memisahkan diri dari dunia dan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini (ayat Kis 2:40; 3:26).
  6. 6) Yesus Kristus akan kembali untuk memulihkan Kerajaan Allah (Kis 3:20-21).


Kis 2:40 2

Nas : Kis 2:40

Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan tanpa berbalik dari kecemaran masyarakat masa kini (bd. Luk 9:41; 11:29; 17:25; Fili 2:15). Orang Kristen baru harus diajarkan untuk memutuskan semua persekutuan jahat, meninggalkan dunia yang fasik ini, serta bersatu dengan Kristus dan umat-Nya dan memberi diri kepada pekerjaan Allah (2Kor 6:14,17).

[+] Bhs. InggrisTIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA