Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kisah Para Rasul 2:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kis 2:21

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan o  akan diselamatkan. p 

AYT (2018)

Dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil nama Tuhan akan diselamatkan.’”

TL (1954) ©

SABDAweb Kis 2:21

Maka akan jadi kelak, barangsiapa yang menyeru nama Tuhan, ialah yang selamat.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kis 2:21

Pada waktu itu, orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan.'

MILT (2008)

Dan akan terjadi, setiap orang yang memanggil Nama Tuhan YAHWEH 2962, dia akan diselamatkan.

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari itu orang yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan.

AVB (2015)

Dan terlaksanalah kelak, bahawa sesiapa yang menyeru nama Tuhan akan diselamatkan.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kis 2:21

Dan
<2532>
barangsiapa
<3956> <1437>
yang
<3739>
berseru
<1941>
kepada nama
<3686>
Tuhan
<2962>
akan diselamatkan
<4982>
.

[<1510>]
TL ITL ©

SABDAweb Kis 2:21

Maka
<2532>
akan jadi kelak, barangsiapa
<1437>
yang menyeru
<1941>
nama
<3686>
Tuhan
<2962>
, ialah yang selamat
<4982>
.
AYT ITL
Dan
<2532>
akan terjadi
<1510>
, setiap orang
<3956>
yang
<3739>
memanggil
<1941>
nama
<3686>
Tuhan
<2962>
akan diselamatkan
<4982>
.'"

[<1437>]
GREEK
kai
<2532>
CONJ
estai
<1510> (5704)
V-FXI-3S
pav
<3956>
A-NSM
ov
<3739>
R-NSM
ean
<1437>
COND
epikaleshtai
<1941> (5672)
V-AMS-3S
to
<3588>
T-ASN
onoma
<3686>
N-ASN
kuriou
<2962>
N-GSM
swyhsetai
<4982> (5701)
V-FPI-3S
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kis 2:21

Dan barangsiapa yang berseru kepada nama Tuhan o  akan diselamatkan. p 

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kis 2:21

Dan barangsiapa yang 1  berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan.

Catatan Full Life

Kis 2:14-40 1

Nas : Kis 2:14-40

Khotbah Petrus ketika itu, bersama dengan khotbahnya dalam Kis 3:11-26, berisi pola untuk pemberitaan Injil.

  1. 1) Yesus adalah Tuhan dan Kristus -- tersalib, bangkit, dan dimuliakan (ayat Kis 2:22-36; 3:13-15).
  2. 2) Kini di sebelah kanan Allah Bapa, Ia menerima kuasa untuk mencurahkan Roh Kudus atas semua orang percaya (ayat Kis 2:16-18,32-33; 3:19)
  3. 3) Setiap orang harus beriman kepada Yesus sebagai Tuhan, bertobat dari dosa serta dibaptiskan dalam hubungan dengan pengampunan dosa (ayat Kis 2:36-38; 3:19).
  4. 4) Orang percaya harus menantikan karunia atau baptisan dalam Roh Kudus yang dijanjikan setelah ia beriman dan bertobat (ayat Kis 2:38-39).
  5. 5) Mereka yang mendengar dengan iman harus memisahkan diri dari dunia dan diselamatkan dari angkatan yang jahat ini (ayat Kis 2:40; 3:26).
  6. 6) Yesus Kristus akan kembali untuk memulihkan Kerajaan Allah (Kis 3:20-21).

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA