Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 34:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 34:16

Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi isteri z  anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti allah a  mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti allah mereka.

AYT (2018)

Kemudian, kamu akan mengambil anak-anak perempuan mereka untuk anak-anak laki-lakimu, dan anak perempuan mereka akan melacurkan diri mereka dengan ilah-ilahnya sehingga membuat anak laki-lakimu juga melacurkan diri dengan ilah-ilah mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 34:16

Maka jikalau kiranya kamu mengambil anak perempuan mereka itu akan bini anakmu laki-laki, niscaya anaknya perempuan itu akan berkendak mengikut berhalanya dan diadakannya pula bahwa anakmu laki-lakipun berkendak mengikut berhala mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 34:16

Kalau anak-anakmu kawin dengan wanita-wanita asing, mereka akan dibujuk oleh wanita-wanita itu untuk meninggalkan Aku dan menyembah ilah-ilah mereka.

MILT (2008)

Dan engkau mengambil dari anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelakimu, dan anak-anak perempuan mereka berbuat zina di hadapan allah ilah-ilah 0430 mereka, dan mereka berzina dengan anak-anak lelakimu di hadapan allah ilah-ilah 0430 mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi istri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu berbuat kafir dengan mengikuti berhala-berhala mereka, maka mereka akan membuat anak-anak lelakimu berbuat kafir dengan mengikuti berhala-berhala mereka.

AVB (2015)

Apabila kamu mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi isteri anak-anakmu, dan anak-anak perempuan itu berzina dengan mengikuti tuhan mereka, maka mereka akan membuat anak-anak lelakimu berzina dengan mengikuti tuhan mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 34:16

Apabila engkau mengambil
<03947>
anak-anak perempuan
<01323>
mereka menjadi isteri anak-anakmu
<01121>
dan anak-anak perempuan
<01323>
itu akan berzinah
<02181>
dengan mengikuti
<0310>
allah
<0430>
mereka, maka mereka akan membujuk
<02181> <00>
juga anak-anakmu laki-laki
<01121>
untuk berzinah
<00> <02181>
dengan mengikuti
<0310>
allah
<0430>
mereka.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 34:16

Maka jikalau kiranya kamu mengambil
<03947>
anak perempuan
<01323>
mereka itu akan bini anakmu laki-laki
<01121>
, niscaya
<02181>
anaknya perempuan
<01323>
itu akan berkendak
<02181>
mengikut
<0310>
berhalanya
<0430>
dan diadakannya pula bahwa anakmu
<01121>
laki-lakipun berkendak
<02181>
mengikut
<0310>
berhala
<0430>
mereka itu.
AYT ITL
Kemudian, kamu akan mengambil
<03947>
anak-anak perempuan
<01323>
mereka untuk anak-anak laki-lakimu
<01121>
, dan anak perempuan
<01323>
mereka akan melacurkan diri
<02181>
mereka dengan
<0310>
ilah-ilahnya
<0430>
sehingga membuat anak laki-lakimu
<01121>
juga melacurkan diri
<02181>
dengan
<0310>
ilah-ilah
<0430>
mereka.

[<0853>]
HEBREW
Nhyhla
<0430>
yrxa
<0310>
Kynb
<01121>
ta
<0853>
wnzhw
<02181>
Nhyhla
<0430>
yrxa
<0310>
wytnb
<01323>
wnzw
<02181>
Kynbl
<01121>
wytnbm
<01323>
txqlw (34:16)
<03947>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 34:16

1 Apabila engkau mengambil anak-anak perempuan mereka menjadi isteri anak-anakmu dan anak-anak perempuan itu akan berzinah dengan mengikuti allah mereka, maka mereka akan membujuk juga anak-anakmu laki-laki untuk berzinah dengan mengikuti allah mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA