Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 12:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 12:16

Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh; pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan s  apapun; hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan.

AYT (2018)

Pada hari pertama akan ada pertemuan kudus, begitu pula pada hari ketujuh akan ada pertemuan kudus bagimu. Tidak ada pekerjaan yang boleh dilakukan pada hari-hari itu. Apa yang perlu dimakan oleh setiap orang, hanya itulah yang boleh kamu siapkan.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 12:16

Maka pada hari yang pertama akan ada suatu perhimpunan yang suci dan pada hari yang ketujuhpun akan ada suatu perhimpunan yang suci, maka pada hari itu tiada boleh orang bekerja, hanya barang yang hendak dimakan oleh masing-masing itu boleh disediakan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 12:16

Pada hari yang pertama, dan juga pada hari yang ketujuh, kamu harus berkumpul untuk beribadat. Pada hari itu kamu tak boleh melakukan pekerjaan apa pun kecuali yang perlu untuk menyiapkan makanan.

MILT (2008)

Dan pada hari pertama akan ada pertemuan kudus, juga pada hari ketujuh akan ada pertemuan kudus bagimu. Segala pekerjaan tidak boleh dilakukan di dalamnya, hanya apa yang perlu dimakan oleh setiap jiwa, itu saja yang dapat dilakukan bagimu.

Shellabear 2011 (2011)

Pada hari pertama adakanlah ibadah berjemaah, demikian pula pada hari ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apa pun, kecuali mempersiapkan makanan yang harus dimakan oleh setiap orang.

AVB (2015)

Pada hari pertama adakanlah perhimpunan jemaah yang suci, demikian pula pada hari ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apa-apa pun, kecuali mempersiapkan makanan yang harus dimakan oleh setiap orang.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 12:16

Kamu adakanlah pertemuan
<04744>
yang kudus
<06944>
, baik pada hari
<03117>
yang pertama
<07223>
maupun pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
; pada hari-hari itu tidak
<03808>
boleh dilakukan
<06213>
pekerjaan
<04399>
apapun
<03605>
; hanya
<0389>
apa yang
<0834>
perlu dimakan
<0398>
setiap
<03605>
orang
<05315>
, itu
<01931>
sajalah
<0905>
yang boleh kamu sediakan
<06213>
.

[<04744> <06944> <01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Kel 12:16

Maka pada hari
<03117>
yang pertama
<07223>
akan ada suatu perhimpunan
<04744>
yang suci
<06944>
dan pada hari
<03117>
yang ketujuhpun
<07637>
akan ada suatu perhimpunan
<04744>
yang suci
<06944>
, maka
<01961>
pada hari itu tiada
<03808>
boleh orang bekerja
<06213>
, hanya
<0389>
barang
<0834>
yang hendak dimakan
<0398>
oleh masing-masing
<05315> <03605>
itu boleh disediakan
<06213>
.
HEBREW
Mkl
<0>
hvey
<06213>
wdbl
<0905>
awh
<01931>
spn
<05315>
lkl
<03605>
lkay
<0398>
rsa
<0834>
Ka
<0389>
Mhb
<0>
hvey
<06213>
al
<03808>
hkalm
<04399>
lk
<03605>
Mkl
<0>
hyhy
<01961>
sdq
<06944>
arqm
<04744>
yeybsh
<07637>
Mwybw
<03117>
sdq
<06944>
arqm
<04744>
Nwsarh
<07223>
Mwybw (12:16)
<03117>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 12:16

3 Kamu adakanlah pertemuan yang kudus, baik pada hari 1  yang pertama 1  maupun pada hari 1  yang ketujuh; pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan 2  apapun; hanya apa yang perlu dimakan setiap orang, itu sajalah yang boleh kamu sediakan.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA