Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 49:26

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 49:26

Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit p  yang berabad-abad; semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, q  ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. r 

AYT (2018)

Nenek moyangmu diberkati banyak hal baik. tetapi aku, ayahmu, bahkan lebih diberkati lagi. Kiranya semua berkat itu turun ke atas kepala Yusuf dan ke atas mahkota kepalanya yang teristimewa dari antara saudara-saudaranya.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 49:26

Adapun berkat bapamu itu melebihi segala berkat nenek moyangku sampai kepada segala kesedapan bukit yang kekal, ia itu akan turun kepada kepala Yusuf, kepada batu kepala dia, yang bermakota di antara segala kakak adiknya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 49:26

gandum dan bunga. Berkat Allah bapakmu melebihi kekayaan gunung-gunung yang sangat tua. Semoga turunlah semua berkat itu ke atas kepala Yusuf, ke atas dahinya. Dialah yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.

TSI (2014)

Berkat-berkat dari aku, ayahmu, lebih besar dan lebih menguntungkan daripada kelimpahan hasil alam di gunung-gunung dan bukit-bukit yang sudah ada sejak purba kala. Biarlah semua berkat ini dilimpahkan atas kalian, keturunan Yusuf. Kalian akan memimpin di antara saudara-saudaramu sesama bangsa Israel.

MILT (2008)

berkat-berkat ayahmu akan melampaui berkat-berkat para leluhurku hingga sampai batas bukit-bukit keabadian. Biarlah hal itu tercurah ke kepala Yusuf, dan seperti mahkota dari orang yang dikhususkan di antara saudara-saudaranya.

Shellabear 2011 (2011)

Berkah ayahmu melebihi berkah nenek moyangku, mencapai batas bukit-bukit purbakala. Semua itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas ubun-ubun orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya.

AVB (2015)

Berkat ayahmu melebihi berkat nenek moyangku, mengatasi batas bukit-bukit yang malar hidup. Kesemuanya akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas ubun-ubun orang yang teristimewa antara saudaranya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 49:26

Berkat
<01293>
ayahmu
<01>
melebihi
<05921> <01396>
berkat
<01293>
gunung-gunung
<02029>
yang sejak dahulu
<05704>
, yakni yang paling sedap
<08379>
di bukit-bukit
<01389>
yang berabad-abad
<05769>
; semuanya itu akan
<01961>
turun ke atas kepala
<07218>
Yusuf
<03130>
, ke atas batu kepala
<06936>
orang yang teristimewa
<05139>
di antara saudara-saudaranya
<0251>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kej 49:26

Adapun berkat
<01293>
bapamu
<01>
itu melebihi
<01396>
segala berkat
<01293>
nenek moyangku
<02029>
sampai
<05704>
kepada segala kesedapan
<08379>
bukit
<01389>
yang kekal
<05769>
, ia itu akan turun
<01961>
kepada kepala
<07218>
Yusuf
<03130>
, kepada batu kepala
<06936>
dia, yang bermakota
<05139>
di antara segala kakak adiknya
<0251>
.
AYT ITL
Nenek moyangmu
<01>
diberkati
<01293>
banyak hal baik
<01396>
. tetapi aku, ayahmu
<02029>
, bahkan lebih diberkati
<01293>
lagi. Kiranya semua berkat itu turun ke atas kepala
<07218>
Yusuf
<03130>
dan ke atas mahkota kepalanya
<06936>
yang teristimewa
<05139>
dari antara saudara-saudaranya
<0251>
.”

[<05921> <05704> <08379> <01389> <05769> <01961> <00>]
AVB ITL
Berkat
<01293>
ayahmu
<01>
melebihi
<01396>
berkat
<01293>
nenek moyangku
<02029>
, mengatasi batas
<08379>
bukit-bukit
<01389>
yang malar hidup
<05769>
. Kesemuanya akan
<01961>
turun ke atas kepala
<07218>
Yusuf
<03130>
, ke atas ubun-ubun
<06936>
orang yang teristimewa
<05139>
antara saudaranya
<0251>
.

[<05921> <05704> <00>]
HEBREW
P
wyxa
<0251>
ryzn
<05139>
dqdqlw
<06936>
Powy
<03130>
sarl
<07218>
Nyyht
<01961>
Mlwe
<05769>
tebg
<01389>
twat
<08379>
de
<05704>
yrwh
<02029>
tkrb
<01293>
le
<05921>
wrbg
<01396>
Kyba
<01>
tkrb (49:26)
<01293>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 49:26

Berkat ayahmu melebihi 1  berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit 2  yang berabad-abad 2 ; semuanya itu akan turun ke atas kepala 3  Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa 4  di antara saudara-saudaranya.

[+] Bhs. InggrisTIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA