Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 2:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 2:23

Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku y . Ia akan dinamai z  perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. a "

AYT (2018)

Kemudian, manusia itu berkata, “Inilah tulang dari tulang-tulangku, dan daging dari dagingku; dia akan disebut perempuan karena dia diambil dari laki-laki.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 2:23

Maka kata Adam: Bahwa sekarang tulang ini dari pada tulangku dan daging ini dari pada dagingku; maka ia akan dinamai perempuan, sebab ia telah dikeluarkan dari dalam orang laki-laki adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 2:23

Maka berkatalah manusia itu, "Ini dia, orang yang sama dengan aku--tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Kunamakan dia perempuan, karena ia diambil dari laki-laki."

MILT (2008)

Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan disebut wanita, karena dia diambil dari pria."

Shellabear 2011 (2011)

Kata manusia itu, "Ini dia! Tulang dari tulangku, dan daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan sebab ia diambil dari laki-laki."

AVB (2015)

Berkatalah manusia itu, “Ini dia! Tulang daripada tulangku, dan daging daripada dagingku. Dia akan dipanggil Perempuan kerana dia diambil daripada Lelaki.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 2:23

Lalu berkatalah
<0559>
manusia
<0120>
itu: "Inilah
<02063>
dia, tulang
<06106>
dari tulangku
<06106>
dan daging
<01320>
dari dagingku
<01320>
. Ia
<02063>
akan dinamai
<07121>
perempuan
<0802>
, sebab
<03588>
ia
<02063>
diambil
<03947>
dari laki-laki
<0376>
."

[<06471>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 2:23

Maka kata
<0559>
Adam
<0120>
: Bahwa sekarang
<06471>
tulang
<06106>
ini
<02063>
dari pada tulangku
<06106>
dan daging
<01320>
ini
<02063>
dari pada dagingku
<01320>
; maka ia akan dinamai
<07121>
perempuan
<0802>
, sebab
<03588>
ia telah dikeluarkan
<03947>
dari dalam orang laki-laki
<0376>
adanya
<02063>
.
AYT ITL
Kemudian, manusia
<0120>
itu berkata
<0559>
, “Inilah
<02063>
tulang
<06106>
dari tulang-tulangku
<06106>
, dan daging
<01320>
dari dagingku
<01320>
; dia
<02063>
akan disebut
<07121>
perempuan
<0802>
karena
<03588>
dia
<02063>
diambil
<03947>
dari laki-laki
<0376>
.”

[<06471>]
HEBREW
taz
<02063>
hxql
<03947>
syam
<0376>
yk
<03588>
hsa
<0802>
arqy
<07121>
tazl
<02063>
yrvbm
<01320>
rvbw
<01320>
ymuem
<06106>
Mue
<06106>
Meph
<06471>
taz
<02063>
Mdah
<0120>
rmayw (2:23)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 2:23

Lalu berkatalah manusia itu: "Inilah dia, tulang 1  dari tulangku 1  dan daging 2  dari dagingku 2 . Ia akan dinamai perempuan 3 , sebab ia diambil 4  dari laki-laki 5 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA