Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yosua 22:27

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yos 22:27

tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi b  antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah kepada TUHAN di hadapan-Nya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan c  kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami: Kamu tidak mempunyai bagian pada TUHAN.

AYT (2018)

tetapi supaya menjadi saksi di antara kami, kamu, dan keturunan kita selanjutnya bahwa kami tetap melayani TUHAN, dengan korban bakaran, korban sembelihan, dan korban pendamaian. Janganlah anak-anakmu berkata kepada anak-anak kami pada kemudian hari, ‘Kamu tidak memiliki bagian dalam TUHAN.’

TL (1954) ©

SABDAweb Yos 22:27

melainkan supaya mezbah itu akan suatu kesaksian di antara kami dengan kamu dan di antara anak cucu kita yang kemudian dari pada kita kedua pihak, supaya kamipun boleh turut berbuat bakti kepada Tuhan di hadapan hadirat-Nya dengan korban bakaran kami dan dengan korban sembelihan kami dan dengan korban syukur kami, dan jangan besok kata anakmu kepada anak kami: Bahwa kamu tiada empunya bahagian dengan Tuhan!

BIS (1985) ©

SABDAweb Yos 22:27

tetapi untuk menjadi tanda bagi kita kedua belah pihak, dan bagi keturunan kita di kemudian hari, bahwa betul kami ini beribadat kepada TUHAN di Kemah Kehadiran-Nya dengan membawa kurban bakaran, persembahan-persembahan dan kurban persahabatan. Dengan demikian keturunan kalian tidak akan berkata bahwa keturunan kami tidak punya hubungan apa-apa dengan TUHAN.

TSI (2014)

tetapi sebagai sebuah peringatan antara kita, dan keturunan kita, bahwa kami juga berhak menyembah TUHAN di hadapan-Nya dengan kurban bakaran, kurban persembahan, dan kurban perdamaian. Dengan begitu, di kemudian hari keturunan kalian tidak akan berkata kepada keturunan kami, ‘Kalian tidak memiliki hubungan apa-apa dengan TUHAN.’

MILT (2008)

tetapi haruslah itu menjadi saksi di antara kami dan kamu, dan antara generasi-generasi setelah kita, untuk melakukan ibadah kepada TUHAN YAHWEH 03068 di hadapan-Nya dengan persembahan-persembahan bakaran kita, dan dengan kurban-kurban sembelihan kita, dan dengan persembahan-persembahan pendamaian kita, sehingga di kemudian hari anak-anakmu tidak akan berkata kepada anak-anak kami: Kamu tidak memiliki bagian di dalam TUHAN YAHWEH 03068!

Shellabear 2011 (2011)

melainkan untuk menjadi saksi di antara kami dan kamu, serta di antara keturunan kita kelak, bahwa kami tetap beribadah kepada ALLAH di hadirat-Nya dengan kurban bakaran kami, kurban sembelihan kami, dan kurban pendamaian kami. Dengan demikian anak-anakmu tidak bisa berkata kepada anak-anak kami di kemudian hari, Kamu tidak mempunyai bagian dalam ALLAH.

AVB (2015)

melainkan untuk menjadi saksi antara kami dengan kamu, serta antara keturunan kita kelak, bahawa kami tetap beribadat kepada TUHAN di hadirat-Nya dengan korban bakaran kami, korban sembelihan kami, dan korban kedamaian kami. Dengan demikian anak-anakmu tidak boleh berkata kepada anak-anak kami pada kemudian hari, ‘Kamu tidak mempunyai bahagian dalam TUHAN.’

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yos 22:27

tetapi
<03588>
supaya mezbah itu
<01931>
menjadi saksi
<05707>
antara
<0996>
kami dan
<0996>
kamu, dan antara
<0996>
keturunan
<01755>
kita kemudian
<0310>
, bahwa kami tetap beribadah
<05647>
kepada TUHAN
<03068>
di hadapan-Nya
<06440>
dengan korban bakaran
<05930>
, korban sembelihan
<02077>
dan korban keselamatan
<08002>
kami. Jadi tidaklah
<03808>
mungkin anak-anak
<01121>
kamu di kemudian hari
<04279>
berkata
<0559>
kepada anak-anak
<01121>
kami: Kamu tidak mempunyai
<0369>
bagian
<02506>
pada TUHAN
<03068>
.

[<05656>]
TL ITL ©

SABDAweb Yos 22:27

melainkan
<03588>
supaya mezbah itu
<01931>
akan suatu kesaksian
<05707>
di antara
<0996>
kami dengan kamu dan di antara
<0996> <0996>
anak cucu
<01755>
kita yang kemudian
<0310>
dari pada kita kedua pihak, supaya kamipun boleh turut berbuat
<05647>
bakti
<05656>
kepada Tuhan
<03068>
di hadapan
<06440>
hadirat-Nya dengan korban bakaran
<05930>
kami dan dengan korban sembelihan
<02077>
kami dan dengan korban syukur
<08002>
kami, dan jangan
<03808>
besok
<04279>
kata
<0559>
anakmu
<01121>
kepada anak
<01121>
kami: Bahwa kamu tiada
<0369>
empunya bahagian
<02506>
dengan Tuhan
<03068>
!
AYT ITL
tetapi
<03588>
supaya menjadi saksi
<05707>
di antara
<0996> <0996> <0996>
kami, kamu, dan keturunan
<01755>
kita selanjutnya
<0310>
bahwa kami tetap melayani
<05647>
TUHAN
<03068>
, dengan korban bakaran
<05930>
, korban sembelihan
<02077>
, dan korban pendamaian
<08002>
. Janganlah
<03808>
anak-anakmu
<01121>
berkata
<0559>
kepada anak-anak
<01121>
kami di kemudian hari
<04279>
, ‘Kamu tidak
<0369>
memiliki bagian
<02506>
dalam TUHAN
<03068>
.’

[<01931> <0853> <05656> <06440> <00>]
AVB ITL
melainkan
<03588>
untuk menjadi saksi
<05707>
antara
<0996>
kami dengan
<0996>
kamu, serta antara
<0996>
keturunan
<01755>
kita kelak
<0310>
, bahawa kami tetap beribadat
<05647>
kepada TUHAN
<03068>
di hadirat-Nya
<06440>
dengan korban bakaran
<05930>
kami, korban sembelihan
<02077>
kami, dan korban kedamaian
<08002>
kami. Dengan demikian anak-anakmu
<01121>
tidak
<03808>
boleh berkata
<0559>
kepada anak-anak
<01121>
kami pada kemudian hari
<04279>
, ‘Kamu tidak
<0369>
mempunyai bahagian
<02506>
dalam TUHAN
<03068>
.’

[<01931> <0853> <05656> <00>]
HEBREW
hwhyb
<03068>
qlx
<02506>
Mkl
<0>
Nya
<0369>
wnynbl
<01121>
rxm
<04279>
Mkynb
<01121>
wrmay
<0559>
alw
<03808>
wnymlsbw
<08002>
wnyxbzbw
<02077>
wnytwleb
<05930>
wynpl
<06440>
hwhy
<03068>
tdbe
<05656>
ta
<0853>
dbel
<05647>
wnyrxa
<0310>
wnytwrd
<01755>
Nybw
<0996>
Mkynybw
<0996>
wnynyb
<0996>
awh
<01931>
de
<05707>
yk (22:27)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yos 22:27

tetapi supaya mezbah itu menjadi saksi 1  antara kami dan kamu, dan antara keturunan kita kemudian, bahwa kami tetap beribadah 2  kepada TUHAN di hadapan-Nya dengan korban bakaran, korban sembelihan dan korban keselamatan kami. Jadi tidaklah mungkin anak-anak kamu di kemudian hari berkata kepada anak-anak kami: Kamu tidak mempunyai bagian pada TUHAN.

[+] Bhs. InggrisTIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA