Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 4:2

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 4:2

Dan jika engkau bersumpah c  dalam kesetiaan, dalam keadilan dan dalam kebenaran: Demi TUHAN yang hidup!, d  maka bangsa-bangsa akan saling memberkati e  di dalam Dia dan akan bermegah f  di dalam Dia."

AYT (2018)

dan jika kamu bersumpah, ‘demi TUHAN yang hidup,’ dalam kebenaran, dalam keadilan, dan dalam kebajikan, bangsa-bangsa akan memberkati diri mereka sendiri di dalam Dia, dan di dalam Dia mereka akan bermegah.”

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 4:2

Sebab itu hendaklah kamu bersumpah demi Tuhan yang hidup! dengan setia dan tulus dan tetap hati, lalu segala bangsa akan memberkati dirinya dengan Dia dan bermegah-megah sebab Dia.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 4:2

Jikalau kamu bersumpah demi nama-Ku dan kamu hidup jujur adil dan benar, maka segala bangsa akan minta kepada-Ku supaya Kuberkati mereka, dan mereka akan memuji Aku."

MILT (2008)

Dan engkau mau disumpah demi TUHAN YAHWEH 03068 yang hidup, dalam kesetiaan, dalam keadilan, dan dalam kebenaran, maka bangsa-bangsa akan saling memberkati di dalam Dia dan akan saling bermegah di dalam Dia.

Shellabear 2011 (2011)

jika engkau bersumpah, Demi ALLAH, Tuhan yang hidup dalam kesetiaan, keadilan, dan kebenaran, maka bangsa-bangsa akan mendapat berkah karena Dia dan akan bermegah karena Dia."

AVB (2015)

jika engkau bersumpah, ‘Demi TUHAN yang hidup’ dalam kebenaran, keadilan dan ketulusan, maka bangsa-bangsa akan mendapat berkat kerana Dia dan akan bermegah kerana Dia.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 4:2

Dan jika engkau bersumpah
<07650>
dalam kesetiaan
<0571>
, dalam keadilan
<04941>
dan dalam kebenaran
<06666>
: Demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
!, maka bangsa-bangsa
<01471>
akan saling memberkati
<01288>
di dalam Dia dan akan bermegah
<01984>
di dalam Dia."
TL ITL ©

SABDAweb Yer 4:2

Sebab itu hendaklah kamu bersumpah
<07650>
demi Tuhan
<03068>
yang hidup
<02416>
! dengan setia
<0571>
dan tulus
<04941>
dan tetap hati
<06666>
, lalu segala bangsa
<01471>
akan memberkati
<01288>
dirinya dengan Dia dan bermegah-megah
<01984>
sebab Dia.
AYT ITL
dan jika kamu bersumpah
<07650>
, ‘demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
,’ dalam kebenaran
<0571>
, dalam keadilan
<04941>
, dan dalam kebajikan
<06666>
, bangsa-bangsa
<01471>
akan memberkati
<01288>
diri mereka sendiri di dalam Dia, dan di dalam Dia mereka akan bermegah
<01984>
.”

[<00> <00> <00>]
AVB ITL
jika engkau bersumpah
<07650>
, ‘Demi TUHAN
<03068>
yang hidup
<02416>
’ dalam kebenaran
<0571>
, keadilan
<04941>
dan ketulusan
<06666>
, maka bangsa-bangsa
<01471>
akan mendapat berkat
<01288>
kerana Dia dan akan bermegah
<01984>
kerana Dia.”

[<00> <00> <00>]
HEBREW
o
wllhty
<01984>
wbw
<0>
Mywg
<01471>
wb
<0>
wkrbthw
<01288>
hqdubw
<06666>
jpsmb
<04941>
tmab
<0571>
hwhy
<03068>
yx
<02416>
tebsnw (4:2)
<07650>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 4:2

Dan jika engkau bersumpah 1  dalam kesetiaan 2 , dalam keadilan dan dalam kebenaran: Demi TUHAN yang hidup!, maka bangsa-bangsa 3  akan saling memberkati di dalam Dia dan akan bermegah 4  di dalam Dia."

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA