Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yeremia 14:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yer 14:19

Telah Kautolakkah Yehuda sama sekali? p  Telah merasa muakkah Engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kaupukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan q  lagi bagi kami? Kami mengharapkan damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik; mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian! r 

AYT (2018)

Apakah Engkau benar-benar telah menolak Yehuda? Apakah hati-Mu muak terhadap Sion? Mengapa Engkau memukul kami sehingga tidak ada kesembuhan bagi kami? Kami mencari-cari kedamaian, tetapi tidak ada kebaikan yang datang; mencari-cari kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian.

TL (1954) ©

SABDAweb Yer 14:19

Sudahkah Engkau membuang Yehuda sama sekali? Adakah hati-Mu jemu akan Sion? Mengapa kami Kaupalu sehingga tiada boleh sembuh pula? Orang menantikan selamat, tetapi satupun tiada datang yang baik; orang menantikan ketika kesembuhan, tetapi hanya kekejutan jua yang datang.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yer 14:19

TUHAN, sudahkah Yehuda Kautolak sama sekali dan penduduk Sion Kaubenci? Mengapa begitu keras Kaupukul kami sehingga kami tak dapat sembuh lagi? Percuma saja kami mencari kedamaian, tiada gunanya kami mengharap kesembuhan, sebab yang ada hanyalah kekerasan.

MILT (2008)

Apakah Engkau sungguh-sungguh telah menolak Yehuda? Atau, apakah jiwa-Mu telah membenci Sion? Mengapakah Engkau memukul kami, dan tidak ada kesembuhan bagi kami? Kami mencari damai sejahtera, tetapi bukan kebaikan yang datang, dan kami mencari waktu pemulihan, tetapi sungguh, kengerian!

Shellabear 2011 (2011)

Apakah Engkau sudah menolak Yuda sama sekali? Apakah hati-Mu sudah muak kepada Sion? Mengapa Engkau memukul kami, sehingga tidak ada kesembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai, tetapi tidak ada sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi hanya ada kengerian.

AVB (2015)

Adakah Engkau sudah menolak Yehuda sama sekali? Adakah hati-Mu sudah muak kepada Sion? Mengapa Engkau memukul kami, sehingga tidak ada penyembuhan bagi kami? Kami mengharapkan damai, tetapi tidak ada sesuatu yang baik, mengharapkan waktu penyembuhan, tetapi hanya ada kengerian.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yer 14:19

Telah Kautolakkah
<03988> <00> <03988> <00>
Yehuda
<03063>
sama sekali
<00> <03988> <00> <03988>
? Telah merasa muakkah
<01602>
Engkau
<05315>
terhadap Sion
<06726>
? Mengapakah
<04069>
kami Kaupukul
<05221>
sedemikian, hingga tidak ada
<0369>
kesembuhan
<04832>
lagi bagi kami? Kami mengharapkan
<06960>
damai sejahtera
<07965>
, tetapi tidak
<0369>
datang sesuatu yang baik
<02896>
; mengharapkan waktu
<06256>
kesembuhan
<04832>
, tetapi hanya ada
<02009>
kengerian
<01205>
!

[<0518>]
TL ITL ©

SABDAweb Yer 14:19

Sudahkah Engkau membuang
<03988>
Yehuda
<03063>
sama sekali
<03988>
? Adakah
<0518>
hati-Mu
<05315>
jemu
<01602>
akan Sion
<06726>
? Mengapa
<04069>
kami Kaupalu
<05221>
sehingga tiada
<0369>
boleh sembuh
<04832>
pula? Orang menantikan
<06960>
selamat
<07965>
, tetapi satupun tiada
<0369>
datang yang baik
<02896>
; orang menantikan ketika
<06256>
kesembuhan
<04832>
, tetapi hanya kekejutan
<01205>
jua yang datang.
AYT ITL
Apakah Engkau benar-benar telah menolak
<03988> <03988>
Yehuda
<03063>
? Apakah
<0518>
hati-Mu muak
<01602>
terhadap Sion
<06726>
? Mengapa
<04069>
Engkau memukul
<05221>
kami sehingga tidak
<0369>
ada kesembuhan
<04832>
bagi kami? Kami mencari-cari
<06960>
kedamaian
<07965>
, tetapi tidak
<0369>
ada kebaikan
<02896>
yang datang
<06256>
; mencari-cari kesembuhan
<04832>
, tetapi
<02009>
hanya ada kengerian
<01205>
.

[<0853> <05315> <00>]
AVB ITL
Adakah Engkau sudah menolak
<03988> <0> <03988> <0>
Yehuda
<03063>
sama sekali
<0> <03988> <0> <03988>
? Adakah
<0518>
hati-Mu
<05315>
sudah muak
<01602>
kepada Sion
<06726>
? Mengapa
<04069>
Engkau memukul
<05221>
kami, sehingga tidak
<0369>
ada penyembuhan
<04832>
bagi kami? Kami mengharapkan
<06960>
damai
<07965>
, tetapi tidak
<0369>
ada sesuatu yang baik
<02896>
, mengharapkan waktu
<06256>
penyembuhan
<04832>
, tetapi hanya ada kengerian
<01205>
.

[<0853> <00> <02009>]
HEBREW
hteb
<01205>
hnhw
<02009>
aprm
<04832>
telw
<06256>
bwj
<02896>
Nyaw
<0369>
Mwlsl
<07965>
hwq
<06960>
aprm
<04832>
wnl
<0>
Nyaw
<0369>
wntykh
<05221>
ewdm
<04069>
Kspn
<05315>
hleg
<01602>
Nwyub
<06726>
Ma
<0518>
hdwhy
<03063>
ta
<0853>
toam
<03988>
oamh (14:19)
<03988>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yer 14:19

2 Telah Kautolakkah 1  Yehuda sama sekali 1 ? Telah merasa muakkah Engkau terhadap Sion? Mengapakah kami Kaupukul sedemikian, hingga tidak ada kesembuhan 3  lagi bagi kami? Kami mengharapkan 4  damai sejahtera, tetapi tidak datang sesuatu yang baik; mengharapkan waktu kesembuhan 3 , tetapi hanya ada kengerian!

[+] Bhs. InggrisTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA