Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 3:19

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 3:19

tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia: "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon: "Diamlah dahulu!" Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi ke luar.

AYT (2018)

Akan tetapi, dia berbalik dari patung-patung pahatan yang ada di dekat Gilgal dan berkata, “Ada pesan rahasia untukmu, ya Raja.” Eglon menjawab, “Diamlah!” Kemudian, semua orang yang berdiri pergi meninggalkannya.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 3:19

lalu ia kembali seorang dirinya dari pada tempat berhala, yang dekat dengan Gilgal, serta menghadap baginda sambil sembahnya: Ya tuanku! adalah sepatah kata pada patik yang hendak patik persembahkan ke bawah duli tuanku dengan sembunyi-sembunyi. Maka titah baginda: Diamlah engkau. Maka segala orang yang berdiri kelilingnya itupun keluarlah dari hadapannya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 3:19

Tetapi Ehud sendiri berhenti ketika sampai di batu-batu berukir dekat Gilgal, lalu kembali kepada Eglon. Pada waktu itu Eglon berada di kamar yang sejuk di tingkat atas istananya. Kata Ehud kepada Eglon, "Paduka Yang Mulia! Hamba membawa berita rahasia untuk Tuanku." Maka raja berkata, "Tunggu dulu," lalu ia memerintahkan semua hambanya supaya keluar dan meninggalkan dia dan Ehud sendirian. Kemudian, Ehud mendekati raja yang sedang duduk, lalu berkata, "Ada berita dari Allah untuk Tuanku!" Mendengar itu, raja berdiri.

MILT (2008)

sedangkan dia sendiri berhenti dekat patung-patung yang ada di Gilgal, lalu kembali menghadap raja. Dan dia berkata, "Aku membawa pesan rahasia untuk engkau, ya raja." Dan Eglon berkata, "Diamlah dahulu!" Maka semua orang yang berdiri di sampingnya pergi ke luar.

Shellabear 2011 (2011)

tetapi ia sendiri berbalik lagi ke tempat berhala-berhala pahatan di dekat Gilgal, dan berkata, "Ada pesan rahasia yang hamba bawa untuk Tuanku Raja." Kata raja, "Diamlah dahulu!" Maka semua pelayannya keluar meninggalkan dia.

AVB (2015)

Akan tetapi, dia sendiri berpaling daripada patung-patung berhala di Gilgal itu sambil berkata, “Tuanku, saya ada membawa pesan rahsia untuk tuanku.” Kata Eglon, “Diam. Nanti dahulu!” Kemudian semua pengiringnya keluar meninggalkannya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 3:19

tetapi ia sendiri
<01931>
berhenti
<07725>
pada
<04480>
batu-batu berpahat
<06456>
yang
<0834>
di dekat
<0854>
Gilgal
<01537>
, dan kembali menghadap raja. Berkatalah
<0559>
ia: "Ada pesan
<01697>
rahasia
<05643>
yang kubawa untuk
<0413>
tuanku, ya raja
<04428>
." Kata
<0559>
Eglon: "Diamlah
<02013>
dahulu!" Maka semua
<03605>
orang yang berdiri
<05975>
di depannya
<05921>
itu pergi ke luar
<03318>
.

[<05921>]
TL ITL ©

SABDAweb Hak 3:19

lalu ia
<01931>
kembali
<07725>
seorang dirinya dari
<04480>
pada tempat berhala
<06456>
, yang
<0834>
dekat dengan
<0854>
Gilgal
<01537>
, serta menghadap baginda sambil sembahnya
<0559>
: Ya tuanku! adalah sepatah kata
<01697>
pada patik yang hendak patik persembahkan ke bawah
<0413>
duli tuanku dengan sembunyi-sembunyi
<05643>
. Maka titah
<0559>
baginda
<04428>
: Diamlah
<02013>
engkau. Maka segala
<03605>
orang yang berdiri
<05975>
kelilingnya
<05921>
itupun keluarlah
<03318>
dari hadapannya.
AYT ITL
Akan tetapi, dia
<01931>
berbalik
<07725>
dari
<04480>
patung-patung pahatan
<06456>
yang
<0834>
ada di dekat
<0854>
Gilgal
<01537>
dan berkata
<0559>
, “Ada pesan
<01697>
rahasia
<05643>
untukmu
<0413>
, ya Raja
<04428>
.” Eglon menjawab
<0559>
, “Diamlah
<02013>
!” Kemudian, semua orang
<03605>
yang berdiri
<05975>
pergi meninggalkannya
<03318>
.

[<00> <05921> <05921>]
HEBREW
wyle
<05921>
Mydmeh
<05975>
lk
<03605>
wylem
<05921>
wauyw
<03318>
oh
<02013>
rmayw
<0559>
Klmh
<04428>
Kyla
<0413>
yl
<0>
rto
<05643>
rbd
<01697>
rmayw
<0559>
lglgh
<01537>
ta
<0854>
rsa
<0834>
Mylyoph
<06456>
Nm
<04480>
bs
<07725>
awhw (3:19)
<01931>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 3:19

tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat 1  yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia: "Ada pesan rahasia 2  yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon: "Diamlah dahulu!" Maka semua orang yang berdiri 3  di depannya itu pergi ke luar.

[+] Bhs. InggrisTIP #04: Coba gunakan range (OT dan NT) pada Pencarian Khusus agar pencarian Anda lebih terfokus. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA