Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yesaya 30:6

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yes 30:6

Ucapan ilahi x  tentang binatang-binatang di Tanah Negeb 1 . y  Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, z  tempat singa betina dan singa jantan a  yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga b  terbang, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, c  dan barang-barang perbendaharaan d  mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah,

AYT (2018)

Perkataan ilahi tentang binatang-binatang Negeb: Melalui negeri kesusahan dan penderitaan, tempat berdiamnya singa betina dan singa jantan, ular berbisa dan ular naga terbang, mereka membawa kekayaan mereka di punggung keledai dan harta mereka di punuk unta menuju kepada satu bangsa yang tidak berguna bagi mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yes 30:6

Ke sebelah selatan berjalanlah segala binatang dengan muatannya terus dari tanah ketakutan dan kepicikan, tempat asal singa jantan dan betina, dan ular biludak dan naga terbang yang berbisa api; ke sana dibawanya akan hartanya tertanggung di atas bahu keledai dan akan mata bendanya tertanggung di atas punuk unta, kepada suatu bangsa yang tiada dapat memberi faedah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yes 30:6

Beginilah pesan TUHAN tentang binatang-binatang yang mendiami tanah selatan, "Para utusan memuati keledai dan unta mereka dengan hadiah-hadiah, lalu melintasi daerah yang penuh mara bahaya yang didiami singa, ular berbisa dan naga bersayap. Hadiah-hadiah itu mereka persembahkan kepada suatu bangsa yang tak dapat menolong mereka.

MILT (2008)

Pesan ilahi mengenai binatang-binatang buas Negeb. "Ke negeri kesusahan dan kesesakan, tempat singa betina dan singa jantan berasal, ular beludak dan ular terbang, mereka mengangkut kekayaan mereka di atas punggung keledai muda, dan harta mereka di atas punuk unta, kepada bangsa yang tidak menguntungkan.

Shellabear 2011 (2011)

Ucapan ilahi mengenai binatang-binatang di Tanah Negeb. Melewati tanah yang penuh kesesakan dan kesulitan, tempat singa betina dan singa jantan, tempat ular berbisa dan naga terbang, mereka mengangkut kekayaan mereka di atas punggung keledai dan harta mereka di atas punuk unta kepada bangsa yang tidak dapat memberi faedah.

AVB (2015)

Pernyataan ilahi tentang binatang-binatang di Tanah Negeb. Melalui tanah yang penuh kesesakan dan kesulitan, tempat singa betina dan singa jantan, tempat ular berbisa dan naga terbang, mereka mengangkut kekayaan mereka di atas belakang keldai dan harta mereka di atas bonggol unta kepada bangsa yang tidak dapat memberikan faedah.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yes 30:6

Ucapan ilahi
<04853>
tentang binatang-binatang
<0929>
di Tanah Negeb
<05045>
. Melalui suatu negeri
<0776>
yang penuh kesesakan
<06869>
dan kesempitan
<06695>
, tempat singa betina
<03833>
dan singa jantan
<03918>
yang mengaum, tempat ular beludak
<0660>
dan ular naga
<08314>
terbang
<05774>
, mereka mengangkut
<05375>
harta kekayaan
<02428>
mereka di atas
<05921>
punggung
<03802>
keledai
<05895>
, dan barang-barang perbendaharaan
<0214>
mereka di atas
<05921>
ponok
<01707>
unta
<01581>
, kepada
<05921>
suatu bangsa
<05971>
yang tidak dapat
<03808>
memberi faedah
<03276>
,

[<01992>]
TL ITL ©

SABDAweb Yes 30:6

Ke sebelah selatan
<05045>
berjalanlah segala binatang
<0929>
dengan muatannya
<04853>
terus dari tanah
<0776>
ketakutan
<06869>
dan kepicikan
<06695>
, tempat asal singa jantan
<03918> <03833>
dan betina, dan ular biludak
<0660>
dan naga
<08314>
terbang
<05774>
yang berbisa
<08314>
api; ke sana dibawanya
<05375>
akan hartanya
<02428>
tertanggung di
<05921>
atas
<05921>
bahu
<03802>
keledai
<05895>
dan akan mata bendanya
<0214>
tertanggung di atas
<05921>
punuk
<01707>
unta
<01581>
, kepada suatu bangsa
<05971>
yang tiada
<03808>
dapat memberi faedah
<03276>
.
AYT ITL
Perkataan ilahi
<04853>
tentang binatang-binatang
<0929>
Negeb
<05045>
: Melalui negeri
<0776>
kesusahan
<06869>
dan penderitaan
<06695>
, tempat berdiamnya singa betina
<03833>
dan singa jantan
<03918>
, ular berbisa
<0660>
dan ular naga
<08314>
terbang
<05774>
, mereka membawa
<05375>
kekayaan
<02428>
mereka di
<05921>
punggung
<03802>
keledai
<05895>
dan harta
<0214>
mereka di
<05921>
punuk
<01707>
unta
<01581>
menuju kepada
<05921>
satu bangsa
<05971>
yang tidak
<03808>
berguna
<03276>
bagi mereka.

[<01992>]
AVB ITL
Pernyataan ilahi
<04853>
tentang binatang-binatang
<0929>
di Tanah Negeb
<05045>
. Melalui tanah
<0776>
yang penuh kesesakan
<06869>
dan kesulitan
<06695>
, tempat singa betina
<03833>
dan singa jantan
<03918>
, tempat ular berbisa
<0660>
dan naga
<08314>
terbang
<05774>
, mereka mengangkut
<05375>
kekayaan
<02428>
mereka di atas
<05921>
belakang
<03802>
keldai
<05895>
dan harta
<0214>
mereka di atas
<05921>
bonggol
<01707>
unta
<01581>
kepada
<05921>
bangsa
<05971>
yang tidak
<03808>
dapat memberikan faedah
<03276>
.

[<01992>]
HEBREW
wlyewy
<03276>
al
<03808>
Me
<05971>
le
<05921>
Mtruwa
<0214>
Mylmg
<01581>
tsbd
<01707>
lew
<05921>
Mhlyx
<02428>
Myrye
<05895>
Ptk
<03802>
le
<05921>
wavy
<05375>
Ppwem
<05774>
Prvw
<08314>
hepa
<0660>
Mhm
<01992>
sylw
<03918>
aybl
<03833>
hqwuw
<06695>
hru
<06869>
Urab
<0776>
bgn
<05045>
twmhb
<0929>
avm (30:6)
<04853>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Yes 30:6

Ucapan ilahi x  tentang binatang-binatang di Tanah Negeb 1 . y  Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, z  tempat singa betina dan singa jantan a  yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga b  terbang, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, c  dan barang-barang perbendaharaan d  mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah,

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yes 30:6

Ucapan ilahi 1  tentang binatang-binatang 2  di Tanah Negeb. Melalui suatu negeri 3  yang penuh kesesakan dan kesempitan, tempat singa betina dan singa jantan yang mengaum, tempat ular beludak 4  dan ular naga terbang, mereka mengangkut harta kekayaan 5  mereka di atas punggung keledai, dan barang-barang perbendaharaan mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah,

Catatan Full Life

Yes 30:6-7 1

Nas : Yes 30:6-7

Tanah Negeb adalah kawasan yang tidak datar dan berbahaya di bagian selatan Palestina, penuh dengan binatang buas. Utusan-utusan dari Yehuda harus melewati kawasan ini untuk mengantarkan barang dagangan dan kekayaan mereka ke Mesir. Yesaya menubuatkan bahwa perjalanan mereka ke Mesir tidak akan membawa keuntungan bagi mereka; orang Mesir tidak dapat menolong mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA