Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 25:23

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:23

"Tanah 1  c  jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik d  tanah itu, sedang kamu adalah orang asing e  dan pendatang bagi-Ku.

AYT (2018)

Tanah tidak boleh dijual secara permanen. Sebab sesungguhnya, tanah itu adalah milik-Ku. Kamu semua hanyalah orang asing dan pendatang yang tinggal di tanah-Ku.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 25:23

Maka sebab itu janganlah tanah itu dijual bagi selama-lamanya, karena tanah itu Aku punya, dan kamulah orang dagang dan orang yang menumpang dengan Aku.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 25:23

Tanahmu tidak boleh dijual untuk seterusnya, sebab tanah itu bukan milikmu, melainkan milik Allah. Kamu hanya seperti orang asing yang mendapat izin untuk memakai tanah itu.

MILT (2008)

Dan sampai kiamat negeri itu tidak boleh dijual, karena negeri itu milik-Ku, sebab bagi-Ku, kamu adalah pengembara dan pendatang."

Shellabear 2011 (2011)

Tanah tidak boleh dijual secara mutlak karena Akulah yang memiliki tanah itu, sedangkan kamu hanyalah pendatang dan perantau bagi-Ku.

AVB (2015)

Tanah tidak boleh dijual secara mutlak yakni untuk selama-lamanya kerana Akulah yang memiliki tanah itu, sedangkan bagi-Ku, kamu hanyalah warga dan pendatang sementara.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 25:23

"Tanah
<0776>
jangan
<03808>
dijual
<04376>
mutlak
<06783>
, karena
<03588>
Akulah pemilik tanah
<0776>
itu, sedang
<03588>
kamu
<0859>
adalah orang asing
<01616>
dan pendatang
<08453>
bagi-Ku
<05978>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 25:23

Maka sebab itu janganlah
<03808>
tanah
<0776>
itu dijual
<04376>
bagi selama-lamanya
<06783>
, karena
<03588>
tanah
<0776>
itu Aku punya, dan kamulah
<0859>
orang dagang
<01616>
dan orang yang menumpang
<08453>
dengan Aku
<05978>
.
AYT ITL
Tanah
<0776>
tidak boleh
<03808>
dijual
<04376>
secara permanen
<06783>
. Sebab
<03588>
sesungguhnya, tanah
<0776>
itu adalah milik-Ku. Kamu semua hanyalah orang asing
<01616>
dan pendatang yang tinggal
<08453>
di tanah-Ku
<05978>
.

[<00> <0859>]
AVB ITL
Tanah
<0776>
tidak
<03808>
boleh dijual
<04376>
secara mutlak yakni untuk selama-lamanya
<06783>
kerana
<03588>
Akulah yang memiliki tanah
<0776>
itu, sedangkan bagi-Ku
<05978>
, kamu
<0859>
hanyalah warga
<01616> <0>
dan pendatang sementara
<0> <01616> <08453>
.

[<00>]
HEBREW
ydme
<05978>
Mta
<0859>
Mybswtw
<08453>
Myrg
<01616>
yk
<03588>
Urah
<0776>
yl
<0>
yk
<03588>
ttmul
<06783>
rkmt
<04376>
al
<03808>
Urahw (25:23)
<0776>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Im 25:23

"Tanah 1  c  jangan dijual mutlak, karena Akulah pemilik d  tanah itu, sedang kamu adalah orang asing e  dan pendatang bagi-Ku.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 25:23

"Tanah 1  jangan dijual mutlak 2 , karena Akulah pemilik tanah 1  itu, sedang kamu adalah orang asing 3  dan pendatang bagi-Ku.

Catatan Full Life

Im 25:8-34 1

Nas : Im 25:8-34

Tiga ciri khas menandai Tahun Yobel (sebuah tahun yang tiba setiap 50 tahun).

  1. 1) Semua budak Israel harus dibebaskan.
  2. 2) Semua harta warisan yang dijual harus dikembalikan kepada keluarga yang semula.
  3. 3) Tanah tidak boleh digarap. Maksud Allah dengan menetapkan tahun ini ialah menjamin keadilan dan menjaga agar golongan kaya tidak mengumpulkan kekayaan dan tanah dengan mengorbankan golongan lemah.


Im 25:23 2

Nas : Im 25:23

Allah mengatakan kepada orang Israel bahwa mereka bukan pemilik sesungguhnya dari tanah, karena tanah itu adalah milik-Nya; mereka hanya merupakan pengurusnya saja. Demikian pula, harta milik orang percaya PB adalah milik Tuhan. Kita ditugaskan sebagai pengurus yang wajib mengatur semua milik kita dengan benar bagi Allah, diri kita sendiri, dan sesama manusia (bd. Mat 25:14-27; Luk 16:10-12; 1Kor 4:1-7).

[+] Bhs. InggrisTIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA