Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 12:5

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 12:5

Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama dua minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain; selanjutnya enam puluh enam hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas.

AYT (2018)

Akan tetapi, jika dia melahirkan bayi perempuan, dia menjadi najis selama 2 minggu, sebagaimana ketika datang bulan, dan dia harus tetap ada dalam masa penyucian dari nifasnya selama 66 hari.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 12:5

Tetapi jikalau ia beranak perempuan, maka dua jumaat lamanya najislah ia, seperti haidnya yang biasa, kemudian hendaklah ia tinggal lagi enam puluh enam hari lamanya dalam darah taharatnya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 12:5

Apabila seorang wanita melahirkan anak perempuan, maka selama empat belas hari wanita itu najis, sama seperti waktu ia sedang haid. Sesudahnya enam puluh enam hari lagi wanita itu masih najis karena mengeluarkan darah.

MILT (2008)

Dan apabila dia melahirkan bayi perempuan, maka dia menjadi najis selama dua pekan, seperti masa haidnya; dan selama enam puluh enam hari dia harus tetap tinggal di dalam penahiran darah nifasnya.

Shellabear 2011 (2011)

Tetapi jika ia melahirkan anak perempuan, maka dua pekan lamanya ia menjadi najis, sama seperti pada waktu ia tengah datang bulan. Ia harus menunggu penyucian dari darahnya selama enam puluh enam hari.

AVB (2015)

Tetapi jika dia melahirkan anak perempuan, maka dia membawa najis nifas selama dua minggu, yakni sama tempohnya seperti waktu dia haid dan hendaklah dia menunggu selama enam puluh enam hari untuk penyucian daripada darah nifasnya.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 12:5

Tetapi jikalau
<0518>
ia melahirkan
<03205>
anak perempuan
<05347>
, maka najislah
<02930>
ia selama dua minggu
<07620>
, sama seperti pada waktu
<03117>
ia bercemar kain
<05079>
; selanjutnya enam puluh
<08346>
enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya ia harus tinggal
<03427>
menantikan pentahiran
<02893>
dari
<05921>
darah nifas
<01818>
.
TL ITL ©

SABDAweb Im 12:5

Tetapi jikalau
<0518>
ia beranak
<03205>
perempuan
<05347>
, maka dua jumaat
<07620>
lamanya najislah
<02930>
ia, seperti haidnya
<05079>
yang biasa, kemudian hendaklah ia tinggal
<03427>
lagi enam
<08337>
puluh enam
<08346>
hari
<03117> <03117>
lamanya dalam darah
<01818>
taharatnya
<02893>
.
AYT ITL
Akan tetapi, jika
<0518>
dia melahirkan
<03205>
bayi perempuan
<05347>
, dia menjadi najis
<02930>
selama 2 minggu
<07620>
, sebagaimana ketika datang bulan
<05079>
, dan dia harus tetap ada
<03427>
dalam masa penyucian
<02893>
dari
<05921>
nifasnya
<01818>
selama 66
<08346> <08337>
hari
<03117>
.

[<03117>]
HEBREW
hrhj
<02893>
ymd
<01818>
le
<05921>
bst
<03427>
Mymy
<03117>
tssw
<08337>
Mwy
<03117>
Myssw
<08346>
htdnk
<05079>
Myebs
<07620>
hamjw
<02930>
dlt
<03205>
hbqn
<05347>
Maw (12:5)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 12:5

1 Tetapi jikalau ia melahirkan anak perempuan, maka najislah ia selama dua minggu, sama seperti pada waktu ia bercemar kain; selanjutnya enam puluh enam hari lamanya ia harus tinggal menantikan pentahiran dari darah nifas.

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA