Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Imamat 10:12

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Im 10:12

Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu: "Ambillah korban sajian f  yang tinggal dari segala korban api-apian TUHAN, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, g  karena itulah bagian maha kudus.

AYT (2018)

Musa berkata kepada Harun dan kepada dua anaknya yang masih hidup, Eleazar dan Itamar, “Ambillah kurban sajian yang masih tersisa dari kurban bakaran TUHAN dan makanlah tanpa ragi di samping mazbah, sebab, itulah bagian mahakudus.

TL (1954) ©

SABDAweb Im 10:12

Maka kata Musa kepada Harun dan kepada Eliazar dan Itamar, anak-anaknya yang lagi tinggal itu: Ambillah olehmu akan persembahan makanan yang tinggal dari pada korban bakaran Tuhan, makanlah dia fatir hampir dengan mezbah, karena ia itulah kesucian segala kesucian adanya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Im 10:12

Musa berkata kepada Harun dan kepada kedua anaknya, Eleazar dan Itamar, "Ambillah gandum yang selebihnya dari makanan yang dipersembahkan kepada TUHAN. Dari tepung itu buatlah roti yang tidak pakai ragi, lalu makanlah itu di samping mezbah, karena kurban itu sangat suci.

MILT (2008)

Dan berbicaralah Musa kepada Harun, dan kepada Eleazar serta kepada Itamar, anak-anaknya yang tersisa itu, "Ambillah persembahan sajian yang tersisa dari persembahan api-apian TUHAN YAHWEH 03068. Dan makanlah itu tanpa ragi di dekat mezbah, sebab itulah kemahakudusan.

Shellabear 2011 (2011)

Musa berkata kepada Harun, juga kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang masih hidup, "Ambillah persembahan bahan makanan yang tersisa dari persembahan yang dibakar bagi ALLAH, dan makanlah tanpa ragi di sisi mazbah, karena itu adalah bagian teramat suci.

AVB (2015)

Musa berkata kepada Harun, dan juga kepada Eleazar dan Itamar, anak Harun yang masih hidup, “Ambillah persembahan bahan makanan yang tersisa daripada korban bakaran bagi TUHAN, dan makanlah tanpa ragi di tepi mazbah, kerana itu bahagian teramat suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Im 10:12

Kemudian berkatalah
<01696>
Musa
<04872>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
dan kepada
<0413>
Eleazar
<0499>
dan Itamar
<0385>
, anak-anak
<01121>
Harun yang tinggal
<03498>
itu: "Ambillah
<03947>
korban sajian
<04503>
yang tinggal
<03498>
dari segala korban api-apian
<0801>
TUHAN
<03068>
, dan makanlah
<0398>
itu sebagai roti yang tidak beragi
<04682>
di samping
<0681>
mezbah
<04196>
, karena
<03588>
itulah
<01931>
bagian maha kudus
<06944> <06944>
.

[<0413>]
TL ITL ©

SABDAweb Im 10:12

Maka kata
<01696>
Musa
<04872>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
dan kepada
<0413>
Eliazar
<0499>
dan Itamar
<0385>
, anak-anaknya
<01121>
yang lagi tinggal
<03498>
itu: Ambillah
<03947>
olehmu akan
<0853>
persembahan makanan
<04503>
yang tinggal
<03498>
dari pada korban bakaran
<0801>
Tuhan
<03068>
, makanlah
<0398>
dia fatir
<04682>
hampir
<0681>
dengan mezbah
<04196>
, karena
<03588>
ia
<01931>
itulah kesucian
<06944>
segala kesucian
<06944>
adanya
<01931>
.
AYT ITL
Musa
<04872>
berkata
<01696>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
dan kepada
<0413>
dua anaknya
<01121>
yang masih hidup
<03498>
, Eleazar
<0499>
dan
<0413>
Itamar
<0385>
, “Ambillah
<03947>
kurban sajian
<04503>
yang masih tersisa
<03498>
dari kurban bakaran
<0801>
TUHAN
<03068>
dan makanlah
<0398>
tanpa ragi
<04682>
di samping
<0681>
mazbah
<04196>
, sebab
<03588>
, itulah
<01931>
bagian mahakudus
<06944> <06944>
.

[<0853>]
AVB ITL
Musa
<04872>
berkata
<01696>
kepada
<0413>
Harun
<0175>
, dan juga kepada
<0413>
Eleazar
<0499>
dan
<0413>
Itamar
<0385>
, anak
<01121>
Harun yang masih hidup
<03498>
, “Ambillah
<03947>
persembahan bahan makanan
<04503>
yang tersisa
<03498>
daripada korban bakaran
<0801>
bagi TUHAN
<03068>
, dan makanlah
<0398>
tanpa ragi
<04682>
di tepi
<0681>
mazbah
<04196>
, kerana
<03588>
itu bahagian teramat suci
<06944> <06944>
.

[<0853> <01931>]
HEBREW
awh
<01931>
Mysdq
<06944>
sdq
<06944>
yk
<03588>
xbzmh
<04196>
lua
<0681>
twum
<04682>
hwlkaw
<0398>
hwhy
<03068>
ysam
<0801>
trtwnh
<03498>
hxnmh
<04503>
ta
<0853>
wxq
<03947>
Myrtwnh
<03498>
wynb
<01121>
rmtya
<0385>
law
<0413>
rzela
<0499>
law
<0413>
Nrha
<0175>
la
<0413>
hsm
<04872>
rbdyw (10:12)
<01696>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Im 10:12

Kemudian berkatalah Musa kepada Harun dan kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun yang tinggal itu: "Ambillah 1  korban sajian yang tinggal dari segala korban api-apian TUHAN, dan makanlah itu sebagai roti yang tidak beragi di samping mezbah, karena itulah bagian maha kudus 2 .

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.11 detik
dipersembahkan oleh YLSA