Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Hakim-hakim 16:9

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Hak 16:9

sedang di kamarnya y  ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya: "Orang-orang Filistin menyergap engkau, z  Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus, apabila kena api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu.

AYT (2018)

Sementara itu, beberapa orang menunggu di kamarnya. Lalu, perempuan itu berseru kepadanya, “Orang-orang Filistin menyerangmu, Simson!” Akan tetapi, dia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang putus apabila kena api. Karena itu, belumlah diketahui letak kekuatannya itu.

TL (1954) ©

SABDAweb Hak 16:9

Adapun orang pengadang adalah duduk dalam biliknya, maka kata perempuan itu kepadanya: Hai Simson, orang Filistin menyergap akan dikau. Maka diputuskannya segala tali busur itu seperti orang memutuskan benang kapas yang telah dimakan api; maka dengan demikianpun tiada ketahuan kesaktiannya ada dalam apa.

BIS (1985) ©

SABDAweb Hak 16:9

(16:8)

MILT (2008)

Dan sementara para penyergap menunggu kepadanya di kamarnya, lalu ia berseru kepadanya, "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Namun Simson memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang putus karena luruh terbakar api. Dan letak kekuatannya tidaklah diketahui.

Shellabear 2011 (2011)

Sementara itu beberapa orang menunggu di kamarnya, siap untuk menyergap. Kemudian perempuan itu berseru kepadanya, "Orang Filistin menyergapmu, Simson!" Akan tetapi, Simson memutuskan tali-tali busur itu seperti helaian rami yang putus terkena api. Jadi, rahasia kekuatannya belum diketahui orang.

AVB (2015)

Di bilik perempuan itu ada orang yang siap sedia untuk membunuhnya. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya, “Orang Filistin menyerang kamu, Simson!” Mudah sahaja Simson memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus apabila kena api. Maka rahsia kekuatannya tetap tidak diketahui oleh sesiapa.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Hak 16:9

sedang di kamarnya
<02315>
ada
<03427>
orang bersiap-siap
<0693>
. Kemudian berserulah
<0559>
perempuan itu kepadanya
<0413>
: "Orang-orang Filistin
<06430>
menyergap
<05921>
engkau, Simson
<08123>
!" Tetapi ia memutuskan
<05423>
tali-tali busur
<03499>
itu seperti
<0834>
tali
<06616>
rami
<05296>
yang terbakar putus
<05423>
, apabila kena
<07306>
api
<0784>
. Dan tidaklah
<03808>
ketahuan
<03045>
di mana duduk kekuatannya
<03581>
itu.
TL ITL ©

SABDAweb Hak 16:9

Adapun orang pengadang
<0693>
adalah duduk
<03427>
dalam biliknya
<02315>
, maka kata
<0559>
perempuan itu kepadanya
<0413>
: Hai Simson
<08123>
, orang Filistin
<06430>
menyergap akan dikau. Maka diputuskannya
<05423>
segala tali busur
<03499>
itu seperti
<0834>
orang memutuskan
<05423>
benang
<06616>
kapas
<05296>
yang telah dimakan
<07306>
api
<0784>
; maka dengan demikianpun tiada
<03808>
ketahuan
<03045>
kesaktiannya
<03581>
ada dalam apa.
AYT ITL
Sementara itu, beberapa orang menunggu
<0693>
di kamarnya
<02315>
. Lalu, perempuan itu berseru
<0559>
kepadanya
<0413>
, “Orang-orang Filistin
<06430>
menyerangmu, Simson
<08123>
!” Akan tetapi, dia memutuskan
<05423>
tali-tali busur
<03499>
itu seperti
<0834>
tali
<06616>
rami
<05296>
yang putus
<05423>
apabila kena
<07306>
api
<0784>
. Karena itu, belumlah
<03808>
diketahui
<03045>
letak kekuatannya
<03581>
itu.

[<03427> <00> <05921> <0853>]
AVB ITL
Di bilik
<02315>
perempuan itu ada
<03427>
orang yang siap sedia untuk membunuhnya
<0693>
. Kemudian berserulah
<0559>
perempuan itu kepadanya
<0413>
, “Orang Filistin
<06430>
menyerang
<05921>
kamu, Simson
<08123>
!” Mudah sahaja Simson memutuskan
<05423>
tali-tali busur
<03499>
itu seperti
<0834>
tali
<06616>
rami
<05296>
yang terbakar putus
<05423>
apabila kena
<07306>
api
<0784>
. Maka rahsia kekuatannya
<03581>
tetap tidak
<03808>
diketahui
<03045>
oleh sesiapa.

[<00> <0853>]
HEBREW
wxk
<03581>
edwn
<03045>
alw
<03808>
sa
<0784>
wxyrhb
<07306>
trenh
<05296>
lytp
<06616>
qtny
<05423>
rsak
<0834>
Myrtyh
<03499>
ta
<0853>
qtnyw
<05423>
Nwsms
<08123>
Kyle
<05921>
Mytslp
<06430>
wyla
<0413>
rmatw
<0559>
rdxb
<02315>
hl
<0>
bsy
<03427>
brahw (16:9)
<0693>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Hak 16:9

sedang di kamarnya ada orang bersiap-siap. Kemudian berserulah perempuan itu kepadanya: "Orang-orang Filistin menyergap engkau, Simson!" Tetapi ia memutuskan tali-tali busur itu seperti tali rami yang terbakar putus, apabila kena 1  api. Dan tidaklah ketahuan di mana duduk kekuatannya itu.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA