Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 44:10

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 44:10

Sesudah itu berkatalah ia: "Ya, usulmu itu baik; tetapi pada siapa kedapatan piala itu, h  hanya dialah yang akan menjadi budakku i  dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. j "

AYT (2018)

Dia berkata, “Sekarang juga, berdasarkan perkataanmu itu, pada siapa pun itu ditemukan, dia akan menjadi budakku, dan kalian tidak bersalah.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 44:10

Maka sahutnya: Baiklah sekarang seperti katamu ini, demikianpun jadilah: pada barangsiapa didapatinya akan dia, ia itu menjadi hambaku, tetapi kamu yang lain itu tiada bersalah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 44:10

Pelayan itu berkata, "Baiklah; tetapi hanya dia pada siapa piala itu kedapatan, dialah yang akan menjadi hambaku; yang lain boleh pergi."

TSI (2014)

Kepala pengurus rumah Yusuf berkata, “Baiklah, sesuai dengan hukuman yang kalian tentukan, maka bila benda itu ditemukan, pemilik karung itulah yang akan dijadikan budak bagiku, sedangkan yang lainnya boleh pergi.”

MILT (2008)

Dan berkatalah dia, "Sekarang juga, sesuai dengan perkataanmu pada siapa pun barang itu ditemukan padanya, dia akan menjadi budak bagiku, dan kamu tidak bersalah."

Shellabear 2011 (2011)

Jawab orang itu, "Baik, usulmu kuterima. Siapa kedapatan menyimpan barang itu, ia akan menjadi hambaku, tetapi yang lain bebas dari kesalahan."

AVB (2015)

Jawab orang itu, “Baik, kamu telah mengusul hukumanmu. Sesiapa yang didapati menyimpan barang itu akan menjadi hambaku, tetapi yang lain bebas daripada kesalahan.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 44:10

Sesudah itu berkatalah
<0559>
ia: "Ya, usulmu
<01697>
itu baik; tetapi pada siapa kedapatan
<04672>
piala itu, hanya dialah
<01931>
yang
<0834>
akan menjadi
<01961>
budakku
<05650>
dan kamu
<0859>
yang lain itu akan bebas dari salah
<05355>
."

[<01571> <06258> <03651> <0854> <01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 44:10

Maka sahutnya
<0559>
: Baiklah
<01571>
sekarang
<06258>
seperti katamu
<01697>
ini, demikianpun
<03651>
jadilah: pada barangsiapa
<0834>
didapatinya
<04672>
akan dia, ia itu menjadi
<01961>
hambaku
<05650>
, tetapi kamu
<0859>
yang lain itu tiada bersalah
<05355>
.
AYT ITL
Dia berkata
<0559>
, “Sekarang
<06258>
juga
<01571>
, berdasarkan
<03651>
perkataanmu
<01697>
itu, pada siapa pun itu
<01931>
ditemukan
<04672>
, dia akan menjadi
<01961>
budakku
<05650>
, dan kalian tidak bersalah
<05355>
.”

[<0834> <0854> <00> <0859> <01961>]
AVB ITL
Jawab
<0559>
orang itu, “Baik
<01571>
, kamu telah mengusul hukumanmu
<01697>
. Sesiapa yang
<0834>
didapati menyimpan
<04672>
barang itu
<01931>
akan menjadi
<01961>
hambaku
<05650>
, tetapi yang lain bebas daripada kesalahan
<05355>
.”

[<06258> <03651> <0854> <00> <0859> <01961>]
HEBREW
Myqn
<05355>
wyht
<01961>
Mtaw
<0859>
dbe
<05650>
yl
<0>
hyhy
<01961>
wta
<0854>
aumy
<04672>
rsa
<0834>
awh
<01931>
Nk
<03651>
Mkyrbdk
<01697>
hte
<06258>
Mg
<01571>
rmayw (44:10)
<0559>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 44:10

Sesudah itu berkatalah ia: "Ya, usulmu itu baik; tetapi pada siapa kedapatan 1  piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah."

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA