Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 31:8

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 31:8

Apabila ia berkata: yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, j  maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik; dan apabila ia berkata: yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng.

AYT (2018)

Jika dia berkata, ‘Yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu,’ seluruh kawanan itu pun melahirkan yang berbintik-bintik. Jika dia berkata, ‘Yang bergaris-garis akan menjadi upahmu,’ seluruh kawanan itu pun melahirkan yang bergaris-garis.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 31:8

Apabila katanya: Segala binatang yang berbelang itu akan jadi upahmu, maka segala kawan binatang itupun beranaklah yang berbelang-belang, dan apabila katanya: Segala yang bercorak itu akan jadi upahmu, maka beranaklah segala kawan binatang itu bercorak-corak.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 31:8

Sewaktu ayahmu berkata, 'Kambing yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu,' maka segala kawanan melahirkan anak yang berbintik-bintik. Sewaktu ia berkata, 'Kambing yang belang akan menjadi upahmu,' maka segala kawanan itu melahirkan anak yang belang.

TSI (2014)

Buktinya, ketika dia berkata, ‘Kambing dan domba yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu,’ maka semua anak kambing dan domba lahir berbintik-bintik. Ketika dia berkata, ‘Kambing dan domba yang bergaris-garis akan menjadi upahmu,’ maka semua anak kambing dan domba lahir bergaris-garis.

MILT (2008)

Apabila dia berkata bahwa yang coreng-coreng akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak yang coreng-coreng; dan apabila dia berkata begini: Yang belang-belang akan menjadi upahmu, maka seluruh kawanan domba itu beranak yang belang-belang.

Shellabear 2011 (2011)

Jika ia berkata, 'Hewan yang bebercak-bercak akan menjadi upahmu,' maka seluruh kawanan kambing domba itu melahirkan anak yang bebercak-bercak. Jika ia berkata, 'Hewan yang berloreng-loreng akan menjadi upahmu,' maka seluruh kawanan kambing domba itu melahirkan anak yang berloreng-loreng.

AVB (2015)

Jika dia berkata, ‘Haiwan yang berbintik-bintik akan menjadi upahmu,’ maka seluruh kawanan domba itu melahirkan anak yang berbintik-bintik. Jika dia berkata, ‘Haiwan yang bercelorong-celoreng akan menjadi upahmu,’ maka seluruh kawanan domba itu melahirkan anak yang bercelorong-celoreng.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 31:8

Apabila
<0518>
ia berkata
<0559>
: yang berbintik-bintiklah
<05348>
akan menjadi
<01961>
upahmu
<07939>
, maka segala
<03605>
kambing domba
<06629>
itu beroleh
<03205>
anak yang berbintik-bintik
<05348>
; dan apabila
<0518>
ia berkata
<0559>
: yang bercoreng-corenglah
<06124>
akan menjadi
<01961>
upahmu
<07939>
, maka segala
<03605>
kambing domba
<06629>
itu beroleh
<03205>
anak yang bercoreng-coreng
<06124>
.

[<03541> <03541>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 31:8

Apabila
<0518>
katanya
<0559>
: Segala binatang yang berbelang
<05348>
itu akan jadi
<01961>
upahmu
<07939>
, maka
<03541>
segala
<03605>
kawan binatang
<06629>
itupun beranaklah
<03205>
yang berbelang-belang
<05348>
, dan apabila
<0518>
katanya
<0559>
: Segala yang bercorak
<06124>
itu akan jadi
<01961>
upahmu
<07939>
, maka
<03541>
beranaklah
<03205>
segala
<03605>
kawan binatang
<06629>
itu bercorak-corak
<06124>
.
AYT ITL
Jika
<0518>
dia berkata
<0559> <0559>
, ‘Yang berbintik-bintik
<05348>
akan menjadi
<01961>
upahmu
<07939>
,’ seluruh
<03605>
kawanan
<06629>
itu pun melahirkan
<03205>
yang berbintik-bintik
<05348>
. Jika
<0518>
dia berkata, ‘Yang bergaris-garis
<06124>
akan menjadi
<01961>
upahmu
<07939>
,’ seluruh
<03605>
kawanan
<06629>
itu pun melahirkan
<03205>
yang bergaris-garis
<06124>
.

[<03541> <03541>]
AVB ITL
Jika
<0518>
dia berkata
<0559>
, ‘Haiwan yang berbintik-bintik
<05348>
akan menjadi
<01961>
upahmu
<07939>
,’ maka seluruh
<03605>
kawanan domba
<06629>
itu melahirkan anak
<03205>
yang berbintik-bintik
<05348>
. Jika
<0518>
dia berkata
<0559>
, ‘Haiwan yang bercelorong-celoreng
<06124>
akan menjadi
<01961>
upahmu
<07939>
,’ maka seluruh
<03605>
kawanan domba
<06629>
itu melahirkan anak
<03205>
yang bercelorong-celoreng
<06124>
.

[<03541> <03541>]
HEBREW
Mydqe
<06124>
Nauh
<06629>
lk
<03605>
wdlyw
<03205>
Krkv
<07939>
hyhy
<01961>
Mydqe
<06124>
rmay
<0559>
hk
<03541>
Maw
<0518>
Mydqn
<05348>
Nauh
<06629>
lk
<03605>
wdlyw
<03205>
Krkv
<07939>
hyhy
<01961>
Mydqn
<05348>
rmay
<0559>
hk
<03541>
Ma (31:8)
<0518>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 31:8

1 Apabila ia berkata: yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik; dan apabila ia berkata: yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng.

[+] Bhs. InggrisTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA