Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Kejadian 25:20

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kej 25:20

Dan Ishak berumur p  empat puluh tahun, ketika Ribka, q  anak Betuel, r  orang Aram dari Padan-Aram, s  saudara perempuan Laban t  orang Aram u  itu, diambilnya menjadi isterinya.

AYT (2018)

Ishak berumur 40 tahun ketika dia mengambil Ribka; anak perempuan Betuel, orang Aram dari Padan-Aram, dan adik perempuan Laban, orang Aram itu menjadi istrinya.

TL (1954) ©

SABDAweb Kej 25:20

Maka adalah umur Ishak empat puluh tahun apabila diperisterikannya Ribkah, anak Betuil, orang Aram dari Padan-Aram, saudara perempuan Laban orang Aram itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kej 25:20

Ishak berumur empat puluh tahun ketika ia menikah dengan Ribka, adik Laban, anak Betuel, seorang Aram dari Mesopotamia.

TSI (2014)

Ketika Isak berumur 40 tahun, dia menikah dengan Ribka, anak Betuel, adik perempuan Laban. Mereka adalah orang Aram dari Padan Aram.

MILT (2008)

Dan Ishak berusia empat puluh tahun ketika dia mengambil Ribka, anak perempuan Betuel, orang Aram dari Padan-Aram, saudara perempuan Laban orang Aram, sebagai istri baginya.

Shellabear 2011 (2011)

Ishak berumur empat puluh tahun ketika ia memperistri Ribka. Ribka adalah anak Betuel, orang Aram dari Padan-Aram, dan saudara perempuan Laban, orang Aram itu.

AVB (2015)

Ishak berumur empat puluh tahun ketika dia memperisteri Ribka. Ribka anak Betuel, orang Aram dari Padan-Aram, dan saudara perempuan Laban, orang Aram itu.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kej 25:20

Dan Ishak
<03327>
berumur
<01121>
empat puluh
<0705>
tahun
<08141>
, ketika Ribka
<07259>
, anak
<01323>
Betuel
<01328>
, orang Aram
<0761>
dari Padan-Aram
<06307>
, saudara perempuan
<0269>
Laban
<03837>
orang Aram
<0761>
itu, diambilnya
<03947>
menjadi isterinya
<0802>
.

[<01961>]
TL ITL ©

SABDAweb Kej 25:20

Maka adalah
<01961>
umur
<01121>
Ishak
<03327>
empat
<0705>
puluh tahun
<08141>
apabila diperisterikannya
<03947>
Ribkah
<07259>
, anak
<01323>
Betuil
<01328>
, orang Aram
<0761>
dari Padan-Aram
<06307>
, saudara
<0269>
perempuan
<0802>
Laban
<03837>
orang Aram
<0761>
itu.
AYT ITL
Ishak
<03327>
berumur
<01121>
40
<0705>
tahun
<08141>
ketika dia mengambil
<03947>
Ribka
<07259>
; anak perempuan
<01323>
Betuel
<01328>
, orang Aram
<0761>
dari Padan-Aram
<06307>
, dan adik perempuan
<0269>
Laban
<03837>
, orang Aram
<0761>
itu menjadi
<00>
istrinya
<0802>
.

[<01961> <0853> <00>]
AVB ITL
Ishak
<03327>
berumur
<01121>
empat puluh
<0705>
tahun
<08141>
ketika dia memperisteri
<03947> <0802>
Ribka. Ribka
<07259>
anak
<01323>
Betuel
<01328>
, orang Aram
<0761>
dari Padan-Aram
<06307>
, dan saudara perempuan
<0269>
Laban
<03837>
, orang Aram
<0761>
itu.

[<01961> <0853> <00> <00>]
HEBREW
hsal
<0802>
wl
<0>
ymrah
<0761>
Nbl
<03837>
twxa
<0269>
Mra
<06307>
Ndpm
<0>
ymrah
<0761>
lawtb
<01328>
tb
<01323>
hqbr
<07259>
ta
<0853>
wtxqb
<03947>
hns
<08141>
Myebra
<0705>
Nb
<01121>
qxuy
<03327>
yhyw (25:20)
<01961>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kej 25:20

Dan Ishak berumur empat puluh tahun, ketika Ribka, anak Betuel, orang Aram 2  dari Padan-Aram 2 , saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya 1  menjadi isterinya.

[+] Bhs. InggrisTIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA