Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 8:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 8:29

rawatlah dan jagalah itu sampai kamu dapat menimbangnya di depan para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah TUHAN."

AYT (2018)

Jagalah dan rawatlah semuanya sampai kamu menimbangnya di hadapan para imam kepala, orang-orang Lewi, dan para kepala kaum keluarga Israel di Yerusalem, di ruangan-ruangan dalam Bait Allah.”

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 8:29

Taruhlah akan dia dan tungguilah akan dia sampai kepada masa kamu menimbangkan dia pula di hadapan segala penghulu imam dan orang Lewi dan segala penghulu suku bangsa Israel di Yeruzalem di dalam bilik-bilik rumah Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 8:29

Jagalah benda-benda itu baik-baik sampai kalian tiba di Rumah TUHAN. Sesudah sampai di sana, kalian harus menimbang benda-benda itu, dan menyerahkannya kepada imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin orang Lewi, serta pemimpin-pemimpin orang Israel di Yerusalem."

MILT (2008)

Jagalah dan peliharalah itu sampai kamu menimbangnya di depan para imam kepala, dan orang-orang Lewi, dan para pemimpin kaum Israel di Yerusalem, di dalam ruangan-ruangan bait TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Awasi dan jagalah semua itu sampai kamu menimbangnya di depan para pemuka imam, orang-orang Lewi, dan para pemimpin kaum keluarga bani Israil di Yerusalem, di dalam bilik-bilik Bait ALLAH."

AVB (2015)

Awasi dan jagalah kesemuanya sampai kamu menimbangnya di depan para ketua imam, bani Lewi, dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik Bait TUHAN.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 8:29

rawatlah
<08245>
dan jagalah
<08104>
itu sampai
<05704>
kamu dapat menimbangnya
<08254>
di depan
<06440>
para pemuka
<08269>
imam
<03548>
serta orang-orang Lewi
<03881>
dan para pemimpin
<08269>
kaum keluarga
<01>
orang Israel
<03478>
di Yerusalem
<03389>
, di dalam bilik-bilik
<03957>
rumah
<01004>
TUHAN
<03068>
."
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 8:29

Taruhlah
<08245>
akan dia dan tungguilah
<08104>
akan dia sampai
<05704>
kepada masa kamu menimbangkan
<08254>
dia pula di hadapan
<06440>
segala penghulu
<08269>
imam
<03548>
dan orang Lewi
<03881>
dan segala penghulu
<08269>
suku
<01>
bangsa Israel
<03478>
di Yeruzalem
<03389>
di dalam bilik-bilik
<03957>
rumah
<01004>
Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Jagalah
<08245>
dan rawatlah
<08104>
semuanya sampai
<05704>
kamu menimbangnya
<08254>
di hadapan
<06440>
para imam
<03548>
kepala
<08269>
, orang-orang Lewi
<03881>
, dan para kepala
<08269>
kaum keluarga
<01>
Israel
<03478>
di Yerusalem
<03389>
, di ruangan-ruangan
<03957>
dalam Bait
<01004>
Allah
<03068>
.”
HEBREW
hwhy
<03068>
tyb
<01004>
twkslh
<03957>
Mlswryb
<03389>
larvyl
<03478>
twbah
<01>
yrvw
<08269>
Mywlhw
<03881>
Mynhkh
<03548>
yrv
<08269>
ynpl
<06440>
wlqst
<08254>
de
<05704>
wrmsw
<08104>
wdqs (8:29)
<08245>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 8:29

rawatlah 1  dan jagalah 1  itu sampai kamu dapat menimbangnya 2  di depan 2  para pemuka imam serta orang-orang Lewi dan para pemimpin kaum keluarga orang Israel di Yerusalem, di dalam bilik-bilik rumah TUHAN."

[+] Bhs. InggrisTIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA