Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Ezra 8:21

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 8:21

Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa r  itu, aku memaklumkan puasa 1  supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan s  yang aman 2  bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.

AYT (2018)

Kemudian, aku mengumumkan puasa di sana, di dekat Sungai Ahawa, agar kami merendahkan diri di hadapan Allah dan meminta perjalanan yang aman dari-Nya, untuk kami, anak-anak kami, dan semua harta kami.

TL (1954) ©

SABDAweb Ezr 8:21

Maka kuserantakan di sana, di tepi sungai Ahawa, suatu puasa, akan merendahkan kami di hadapan hadirat Allah kami, hendak memohonkan kepada-Nya jalan dengan selamat akan kami dan akan segala anak-anak kami dan akan segala harta benda kami.

BIS (1985) ©

SABDAweb Ezr 8:21

Lalu di pinggir Sungai Ahawa itu aku mengumumkan bahwa semua harus berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kami berdoa supaya Allah memimpin kami dalam perjalanan itu, serta melindungi kami, anak-anak kami dan segala milik kami.

TSI (2014)

Kemudian, di tepi sungai Ahawa itu, saya memberi perintah agar kami semua berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Allah. Kami berdoa supaya Allah memimpin dan melindungi kami, anak-anak kami, serta menjaga barang-barang kami tetap aman dalam perjalanan.

MILT (2008)

Kemudian, aku memaklumkan puasa di sana, di sungai Ahawa, supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah Elohim 0430 kami supaya dari pada-Nya kami mencari jalan yang benar untuk kami dan anak-anak kami, dan segala harta benda kami,

Shellabear 2011 (2011)

Lalu kumaklumkan puasa di sana, di tepi Sungai Ahawa, supaya kami merendahkan diri di hadirat Tuhan kami dan memohon kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, anak-anak kami, serta segala harta benda kami.

AVB (2015)

Lalu di tepi Sungai Ahawa itu aku mengisytiharkan puasa (bagi anggota rombongan) agar kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, anak-anak kami, serta segala harta benda kami.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Ezr 8:21

Kemudian di sana
<08033>
, di tepi
<05921>
sungai
<05104>
Ahawa
<0163>
itu, aku memaklumkan
<07121>
puasa
<06685>
supaya kami merendahkan
<06031>
diri di hadapan
<06440>
Allah
<0430>
kami dan memohon
<01245>
kepada-Nya
<04480>
jalan
<01870>
yang aman
<03477>
bagi kami, bagi anak-anak
<02945>
kami dan segala
<03605>
harta benda
<07399>
kami.
TL ITL ©

SABDAweb Ezr 8:21

Maka kuserantakan
<07121>
di sana
<08033>
, di
<05921>
tepi sungai
<05104>
Ahawa
<0163>
, suatu puasa
<06685>
, akan merendahkan
<06031>
kami di hadapan
<06440>
hadirat Allah
<0430>
kami, hendak memohonkan
<01245>
kepada-Nya
<04480>
jalan
<01870>
dengan selamat
<03477>
akan kami dan akan segala anak-anak
<02945>
kami dan akan segala
<03605>
harta benda
<07399>
kami.
AYT ITL
Kemudian, aku mengumumkan
<07121>
puasa
<06685>
di sana
<08033>
, di dekat
<05921>
Sungai
<05104>
Ahawa
<0163>
, agar kami merendahkan
<06031>
diri di hadapan
<06440>
Allah
<0430>
dan meminta
<01245>
perjalanan
<01870>
yang aman
<03477>
dari-Nya
<04480>
, untuk kami, anak-anak
<02945>
kami, dan semua
<03605>
harta
<07399>
kami.

[<00>]
AVB ITL
Lalu di tepi
<05921>
Sungai
<05104>
Ahawa
<0163>
itu aku mengisytiharkan
<07121>
puasa
<06685>
(bagi anggota rombongan) agar kami merendahkan diri
<06031>
di hadapan
<06440>
Allah
<0430>
kami dan memohon
<01245>
kepada-Nya
<04480>
jalan
<01870>
yang aman
<03477>
bagi kami, anak-anak
<02945>
kami, serta segala
<03605>
harta benda
<07399>
kami.

[<08033> <00>]
HEBREW
wnswkr
<07399>
lklw
<03605>
wnpjlw
<02945>
wnl
<0>
hrsy
<03477>
Krd
<01870>
wnmm
<04480>
sqbl
<01245>
wnyhla
<0430>
ynpl
<06440>
twnethl
<06031>
awha
<0163>
rhnh
<05104>
le
<05921>
Mwu
<06685>
Ms
<08033>
arqaw (8:21)
<07121>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Ezr 8:21

Kemudian di sana, di tepi sungai Ahawa r  itu, aku memaklumkan puasa 1  supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepada-Nya jalan s  yang aman 2  bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Ezr 8:21

Kemudian 1  di sana, di tepi sungai Ahawa itu, aku memaklumkan 1  puasa supaya kami merendahkan 2  diri di hadapan 2  Allah kami dan memohon 3  kepada-Nya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak 4  kami dan segala harta benda kami.

Catatan Full Life

Ezr 8:21 1

Nas : Ezr 8:21

Berpuasa berarti tidak makan untuk jangka waktu terbatas

(lihat cat. --> Mat 6:16).

[atau ref. Mat 6:16]

Umat PL Allah berpuasa untuk menunjukkan kerendahan hati, penyangkalan diri, dan kepatuhan kepada Allah serta mencari kasih karunia, pertolongan, perlindungan, dan perkenan dari-Nya (ayat Ezr 8:21,31). Berpuasa dilakukan ketika mereka

  1. (1) tertekan oleh kesusahan yang berat (2Sam 12:16-23; 1Raj 21:20-27; Mazm 35:13; 69:11);
  2. (2) sedang menyembah Allah pada Hari Pendamaian (bd. Im 16:29-31; Im 23:26-32);
  3. (3) ingin menunjukkan pertobatan dan penyesalan (1Raj 21:27-29; Neh 9:1-2; Yoel 2:12-13; Yun 3:4-10);
  4. (4) sedang berhadapan dengan bahaya (2Taw 20:3; Ezr 8:21-23), penyakit (2Sam 12:15-16), dan kematian (1Sam 31:13);
  5. (5) sedang mempersiapkan diri untuk pelayanan (Kel 34:28; Ul 9:9-18), dan
  6. (6) mencari Allah untuk pembaharuan dan pemulihan (Dan 9:3-19).


Ezr 8:21 2

Nas : Ezr 8:21

Selalu dibenarkan untuk berdoa kepada Allah mohon pemeliharaan dan perlindungan-Nya sebelum mengadakan perjalanan. Pertolongan Allah jangan dianggap sudah semestinya, karena bimbingan dan perlindungan-Nya disampaikan kepada kita melalui doa-doa kita; dan pada saat kita sampai dengan selamat di tempat tujuan (ayat Ezr 8:32), jangan kita pernah lupa untuk mengucapkan syukur kepada-Nya.

[+] Bhs. InggrisTIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA