Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Yehezkiel 12:14

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Yeh 12:14

Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan ke semua mata angin dan Aku akan menghunus pedang s  dari belakang mereka.

AYT (2018)

Aku akan menyerakkan ke segala mata angin semua yang ada di sekelilingnya, para pembantunya dan semua pasukannya, dan Aku akan menghunus pedang mengejar mereka.

TL (1954) ©

SABDAweb Yeh 12:14

Maka segala orang yang kelilingnya, segala bentaranya dan segala balanyapun akan Kuhamburkan kepada segala mata angin dan menghunus pedang di belakang mereka itu.

BIS (1985) ©

SABDAweb Yeh 12:14

Semua penghuni istana, termasuk para penasihat dan pengawal pribadi raja itu akan Kuceraiberaikan ke segala jurusan. Mereka akan Kukejar dan Kubunuh.

MILT (2008)

Semua yang ada di sekitarnya, penolongnya dan semua pasukannya, akan Aku serakkan ke segala penjuru angin, dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.

Shellabear 2011 (2011)

Semua yang ada di sekelilingnya, para pembantunya dan seluruh pasukannya, akan Kuserakkan ke segala mata angin dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.

AVB (2015)

Semua yang ada di sekelilingnya, para pembantunya dan seluruh pasukannya, akan Kuserakkan ke segala mata angin dan Aku akan menghunus pedang di belakang mereka.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Yeh 12:14

Dan semua
<03605>
yang
<0834>
di sekitarnya
<05439>
, para pembantunya
<05828>
dan bala tentaranya
<0102>
, akan Kuhamburkan
<02219>
ke semua
<03605>
mata angin
<07307>
dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
dari belakang
<0310>
mereka.

[<03605>]
TL ITL ©

SABDAweb Yeh 12:14

Maka segala
<03605>
orang yang
<0834>
kelilingnya
<05439>
, segala
<03605>
bentaranya
<05828>
dan segala balanyapun
<0102>
akan Kuhamburkan
<02219>
kepada segala
<03605>
mata angin
<07307>
dan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
di
<07324>
belakang
<0310>
mereka itu.
AYT ITL
Aku akan menyerakkan
<02219>
ke segala
<03605>
mata angin
<07307>
semua
<03605>
yang
<0834>
ada di sekelilingnya
<05439>
, para pembantunya
<05828>
dan semua
<03605>
pasukannya
<0102>
, dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
mengejar mereka
<0310>
.
AVB ITL
Semua
<03605>
yang
<0834>
ada di sekelilingnya
<05439>
, para pembantunya
<05828>
dan seluruh
<03605>
pasukannya
<0102>
, akan Kuserakkan
<02219>
ke segala
<03605>
mata angin
<07307>
dan Aku akan menghunus
<07324>
pedang
<02719>
di belakang
<0310>
mereka.
HEBREW
Mhyrxa
<0310>
qyra
<07324>
brxw
<02719>
xwr
<07307>
lkl
<03605>
hrza
<02219>
wypga
<0102>
lkw
<03605>
*wrze {hrze}
<05828>
wytbybo
<05439>
rsa
<0834>
lkw (12:14)
<03605>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Yeh 12:14

Dan semua yang di sekitarnya, para pembantunya dan bala tentaranya, akan Kuhamburkan 1  ke semua mata angin dan Aku akan menghunus 2  pedang dari belakang mereka.

[+] Bhs. InggrisTIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA