Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 31:17

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 31:17

Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan m  untuk selama-lamanya, sebab enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat. n " o 

AYT (2018)

Itu adalah tanda antara Aku dan keturunan Israel selama-lamanya. Sebab, selama enam hari TUHAN bekerja menciptakan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh Dia berhenti dan beristirahat.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 31:17

Maka sabat itulah menjadi suatu tanda di antara Aku dengan segala bani Israel sampai selama-lamanya, maka ia itu sebab Tuhanpun telah menjadikan langit dan bumi dalam enam hari lamanya dan Tuhan telah berhenti pada hari yang ketujuh serta disenangkannya diri-Nya.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 31:17

Hari itu adalah suatu peringatan yang tetap antara bangsa Israel dan Aku, karena Aku, TUHAN, telah membuat langit dan bumi dalam waktu enam hari, dan pada hari yang ketujuh Aku berhenti bekerja dan beristirahat."

TSI (2014)

Sebab, selama enam hari Aku menciptakan surga, langit, dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Aku berhenti bekerja dan beristirahat. Itulah sebabnya hari Sabat menjadi penanda perjanjian antara Aku dengan kalian umat Israel untuk selamanya.”’

TSI3 (2014)

Karena, selama enam hari Aku menciptakan surga, langit, dan bumi, lalu pada hari yang ketujuh Aku berhenti bekerja dan beristirahat. Itulah sebabnya hari Sabat menjadi tanda perjanjian antara Aku dengan kalian umat Israel untuk selamanya.’”

MILT (2008)

Inilah suatu tanda untuk selamanya antara Aku dan bani Israel, sebab, enam hari lamanya TUHAN YAHWEH 03068 menjadikan langit dan bumi, dan pada hari yang ketujuh Dia berhenti dan menyegarkan diri."

Shellabear 2011 (2011)

Itulah tanda pengingat antara Aku dengan bani Israil untuk selama-lamanya, karena enam hari lamanya ALLAH menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh Ia berhenti mencipta serta merasa puas.'"

AVB (2015)

Itulah tanda peringatan antara Aku dengan orang Israel untuk selama-lamanya, kerana enam hari lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ketujuh Dia berhenti daripada kerja penciptaan itu lantas berasa puas.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 31:17

Antara
<0996>
Aku dan
<0996>
orang
<01121>
Israel
<03478>
maka inilah
<01931>
suatu peringatan
<0226>
untuk selama-lamanya
<05769>
, sebab
<03588>
enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya TUHAN
<03068>
menjadikan
<06213>
langit
<08064>
dan bumi
<0776>
, dan pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
Ia berhenti
<07673>
bekerja untuk beristirahat
<05314>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 31:17

Maka sabat itulah menjadi suatu tanda
<0226>
di antara
<0996>
Aku dengan
<0996>
segala bani
<01121>
Israel
<03478>
sampai selama-lamanya
<05769>
, maka ia itu sebab
<03588>
Tuhanpun
<03068>
telah menjadikan
<06213>
langit
<08064>
dan bumi
<0776>
dalam enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya dan Tuhan telah berhenti
<07673>
pada hari
<03117>
yang ketujuh
<07637>
serta disenangkannya
<05314>
diri-Nya.
AYT ITL
Itu adalah tanda
<0226>
antara
<0996>
Aku dan
<0996>
keturunan
<01121>
Israel
<03478>
selama-lamanya
<05769>
. Sebab
<03588>
, selama enam
<08337>
hari
<03117>
TUHAN
<03068>
bekerja menciptakan langit
<08064>
dan bumi
<0776>
, dan pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
Dia berhenti
<07673>
dan beristirahat
<05314>
.”

[<01931> <06213> <0853> <0853> <00>]
AVB ITL
Itulah tanda peringatan
<0226>
antara
<0996>
Aku dengan
<0996>
orang
<01121>
Israel
<03478>
untuk selama-lamanya
<05769>
, kerana
<03588>
enam
<08337>
hari
<03117>
lamanya TUHAN
<03068>
menjadikan
<06213>
langit
<08064>
dan bumi
<0776>
, dan pada hari
<03117>
ketujuh
<07637>
Dia berhenti
<07673>
daripada kerja penciptaan itu lantas berasa puas
<05314>
.”

[<01931> <0853> <0853> <00>]
HEBREW
o
spnyw
<05314>
tbs
<07673>
yeybsh
<07637>
Mwybw
<03117>
Urah
<0776>
taw
<0853>
Mymsh
<08064>
ta
<0853>
hwhy
<03068>
hve
<06213>
Mymy
<03117>
tss
<08337>
yk
<03588>
Mlel
<05769>
awh
<01931>
twa
<0226>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
Nybw
<0996>
ynyb (31:17)
<0996>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 31:17

Antara Aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan 1  untuk selama-lamanya, sebab enam hari 2  lamanya TUHAN menjadikan langit dan bumi, dan pada hari 2  yang ketujuh Ia berhenti bekerja untuk beristirahat 3 ."

[+] Bhs. InggrisTIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA