Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 28:29

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 28:29

Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel 1  pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, d  supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan TUHAN.

AYT (2018)

Harun akan menanggung nama anak-anak Israel pada tutup dada penghakiman itu di atas jantungnya ketika dia masuk ke Ruang Kudus sebagai peringatan di hadapan TUHAN senantiasa.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 28:29

Demikianlah akan dipakai oleh Harun akan nama-nama bani Israel di atas hatinya, di dalam perhiasan dada hukum, apabila masuklah ia ke dalam tempat yang suci, akan suatu peringatan pada sediakala di hadapan hadirat Tuhan.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 28:29

Pada waktu Harun masuk ke tempat suci, ia harus membawa nama-nama suku-suku Israel yang terukir pada tutup dadanya, supaya Aku, TUHAN, selalu ingat kepada umat-Ku.

TSI (2014)

“Setiap kali Harun masuk ke ruang kudus, dia harus selalu memakai penutup dada itu. Dengan begitu, dia akan senantiasa membawa nama-nama suku Israel di dekat jantungnya, dan Aku akan selalu diingatkan bahwa Harun mewakili seluruh umat-Ku.

MILT (2008)

Dan haruslah Harun membawa nama anak-anak Israel pada tutup dada keputusan itu di dalam hatinya, ketika dia masuk ke dalam ruang kudus, sebagai tanda peringatan yang terus-menerus di hadapan TUHAN YAHWEH 03068.

Shellabear 2011 (2011)

Jadi, ketika Harun masuk ke dalam Ruang Suci, ia akan membawa nama anak-anak Israil tepat di depan jantungnya, yaitu pada penutup dada yang dipakai untuk menyatakan keputusan hukum itu, sehingga menjadi tanda pengingat yang tetap di hadirat ALLAH.

AVB (2015)

Maka Harun yang masuk ke dalam Tempat Suci itu akan membawa nama anak-anak Israel tepat di depan jantungnya, iaitu pada penutup dada yang digunakan untuk mengemukakan keputusan hukum, hingga menjadi peringatan yang tetap di hadapan TUHAN.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 28:29

Demikianlah di atas jantungnya
<02833>
harus dibawa
<05375>
Harun
<0175>
nama
<08034>
para anak
<01121>
Israel
<03478>
pada
<05921>
tutup dada
<03820>
pernyataan keputusan
<04941>
itu, apabila ia masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
tempat kudus
<06944>
, supaya menjadi tanda peringatan
<02146>
yang tetap
<08548>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 28:29

Demikianlah
<05375>
akan dipakai
<05375>
oleh Harun
<0175>
akan nama-nama
<08034>
bani
<01121>
Israel
<03478>
di atas
<05921>
hatinya
<03820>
, di dalam perhiasan dada
<02833>
hukum
<04941>
, apabila masuklah
<0935>
ia ke
<0413>
dalam tempat yang suci
<06944>
, akan suatu peringatan
<02146>
pada sediakala
<08548>
di hadapan
<06440>
hadirat Tuhan
<03068>
.
AYT ITL
Harun
<0175>
akan menanggung
<05375>
nama
<08034>
anak-anak
<01121>
Israel
<03478>
pada tutup dada
<02833>
penghakiman
<04941>
itu di atas
<05921>
jantungnya
<03820>
ketika dia masuk
<0935>
ke
<0413>
Ruang Kudus
<06944>
sebagai peringatan
<02146>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
senantiasa
<08548>
.

[<0853>]
AVB ITL
Maka Harun
<0175>
yang masuk
<0935>
ke dalam
<0413>
Tempat Suci
<06944>
itu akan membawa
<05375>
nama
<08034>
anak-anak
<01121>
Israel
<03478>
tepat di depan
<05921>
jantungnya
<03820>
, iaitu pada penutup dada
<02833>
yang digunakan untuk mengemukakan keputusan hukum
<04941>
, hingga menjadi peringatan
<02146>
yang tetap
<08548>
di hadapan
<06440>
TUHAN
<03068>
.

[<0853>]
HEBREW
dymt
<08548>
hwhy
<03068>
ynpl
<06440>
Nrkzl
<02146>
sdqh
<06944>
la
<0413>
wabb
<0935>
wbl
<03820>
le
<05921>
jpsmh
<04941>
Nsxb
<02833>
larvy
<03478>
ynb
<01121>
twms
<08034>
ta
<0853>
Nrha
<0175>
avnw (28:29)
<05375>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kel 28:29

Demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel 1  pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, d  supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan TUHAN.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 28:29

Demikianlah di atas jantungnya 1  harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada 2  pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan 3  yang tetap di hadapan TUHAN.

Catatan Full Life

Kel 28:29 1

Nas : Kel 28:29

Sebagai imam besar, Harun harus mewakili umat di hadapan Tuhan ketika memasuki Tempat Kudus (ayat Kel 28:12,29). Dengan demikian, ia melambangkan Yesus sebagai Imam Besar, yang masuk ke sorga untuk menghadap kehadirat Bapa-Nya selaku wakil kita (Ibr 9:24;

lihat art. KRISTUS DALAM PERJANJIAN LAMA).

[+] Bhs. InggrisTIP #19: Centang "Pencarian Tepat" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab tanpa keluarga katanya. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA