Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 21:28

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 21:28

Apabila seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan, sehingga mati, maka pastilah lembu itu dilempari mati q  dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu itu bebas dari hukuman.

AYT (2018)

Jika seekor sapi jantan menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga orang itu mati, sapi itu harus dirajam dan dagingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik sapi itu bebas dari hukuman.

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 21:28

Maka jikalau kiranya seekor lembu menanduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, maka tak akan jangan lembu itu dilempar dengan batu sampai mati, dagingnya tak boleh dimakan, tetapi yang punya lembu itu tiada menanggung salah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 21:28

"Kalau seekor sapi jantan menanduk seseorang sampai mati, sapi itu harus dibunuh dengan dilempari batu, dan dagingnya tak boleh dimakan, tetapi pemiliknya tidak akan dihukum.

TSI (2014)

“Jika seekor sapi jantan menanduk seorang laki-laki atau perempuan sampai mati, sapi itu harus dilempari batu sampai mati, dan dagingnya tidak boleh dimakan. Pemilik sapi itu tidak perlu dihukum.

MILT (2008)

Dan apabila seekor lembu jantan menanduk seorang pria atau wanita sehingga orang itu mati, lembu jantan itu harus dilempari dengan batu sampai mati, dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu jantan itu tak bersalah.

Shellabear 2011 (2011)

Jika seekor sapi menanduk seorang laki-laki atau perempuan sehingga orang itu mati, maka sapi itu pasti dirajam dan dagingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik sapi itu bebas dari kesalahan.

AVB (2015)

Jika seekor lembu menanduk seorang lelaki atau perempuan sehingga mati orang itu maka lembu itu mesti direjam dan dagingnya tidak boleh dimakan, sedangkan pemilik lembu itu bebas daripada kesalahan.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 21:28

Apabila
<03588>
seekor lembu
<07794>
menanduk
<05055>
seorang laki-laki
<0376>
atau
<0176>
perempuan
<0802>
, sehingga mati
<04191>
, maka pastilah
<05619> <00> <05619> <00>
lembu
<07794>
itu dilempari
<00> <05619> <00> <00> <05619> <00>
mati dengan batu
<00> <05619> <00> <05619>
dan dagingnya
<01320>
tidak
<03808>
boleh dimakan
<0398>
, tetapi pemilik
<01167>
lembu
<07794>
itu bebas dari hukuman
<05355>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 21:28

Maka jikalau
<03588>
kiranya seekor lembu
<07794>
menanduk
<05055>
seorang
<0376>
laki-laki atau
<0176>
perempuan
<0802>
sampai mati
<04191>
, maka tak akan jangan lembu
<07794>
itu dilempar
<05619>
dengan batu sampai
<05619>
mati, dagingnya
<01320>
tak
<03808>
boleh dimakan
<0398>
, tetapi yang punya
<01167>
lembu
<07794>
itu tiada menanggung salah
<05355>
.
AYT ITL
Jika
<03588>
seekor sapi jantan
<07794>
menanduk
<05055>
seorang laki-laki
<0376>
atau
<0176>
perempuan
<0802>
sehingga orang itu mati
<04191>
, sapi
<07794>
itu harus dirajam
<05619> <05619>
dan dagingnya
<01320>
tidak
<03808>
boleh dimakan
<0398>
, sedangkan pemilik
<01167>
sapi
<07794>
itu bebas dari hukuman
<05355>
.

[<0853> <0853> <0853>]
AVB ITL
Jika
<03588>
seekor lembu
<07794>
menanduk
<05055>
seorang
<0376>
lelaki atau
<0176>
perempuan
<0802>
sehingga mati
<04191>
orang itu maka lembu
<07794>
itu mesti direjam
<05619> <05619>
dan dagingnya
<01320>
tidak
<03808>
boleh dimakan
<0398>
, sedangkan pemilik
<01167>
lembu
<07794>
itu bebas daripada kesalahan
<05355>
.

[<0853> <0853> <0853>]
HEBREW
yqn
<05355>
rwsh
<07794>
lebw
<01167>
wrvb
<01320>
ta
<0853>
lkay
<0398>
alw
<03808>
rwsh
<07794>
lqoy
<05619>
lwqo
<05619>
tmw
<04191>
hsa
<0802>
ta
<0853>
wa
<0176>
sya
<0376>
ta
<0853>
rws
<07794>
xgy
<05055>
ykw (21:28)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 21:28

Apabila seekor lembu 1  menanduk seorang laki-laki atau perempuan, sehingga mati, maka pastilah lembu 1  itu dilempari mati dengan batu dan dagingnya tidak boleh dimakan, tetapi pemilik lembu 1  itu bebas dari hukuman.

[+] Bhs. InggrisTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA