Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 18:16

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 18:16

Apabila ada perkara g  di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang dan yang lain; lagipula aku memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan h  dan keputusan-keputusan Allah."

AYT (2018)

Ketika ada perkara di antara mereka, mereka datang kepadaku agar aku menghakimi yang satu dengan yang lain, dan aku memberitahukan ketetapan Allah dan hukum-hukum-Nya kepada mereka.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 18:16

Jikalau pada mereka itu ada barang suatu perkara, maka dibawanya di hadapan aku, supaya aku membenarkan hal orang dengan kawannya dan supaya aku memberitahu mereka itu segala syariat dan hukum Allah.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 18:16

Kalau mereka berselisih, mereka menghadap saya supaya memutuskan perkara mereka, dan saya sampaikan kepada mereka perintah-perintah dan hukum-hukum Allah."

TSI (2014)

Saat ada perselisihan di antara mereka, mereka menjelaskan perkaranya kepada saya, lalu saya memberikan keputusan bagi mereka. Saya juga mengajar mereka perintah dan ketetapan Allah.”

MILT (2008)

Ketika mereka ada masalah, mereka datang kepadaku, dan aku menghakimi antara yang satu dengan yang lain, dan aku menyingkapkan kepada mereka ketetapan Allah Elohim 0430 dan torat-Nya."

Shellabear 2011 (2011)

Jika ada suatu perkara di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili di antara seorang dengan sesamanya. Aku pun memberitahukan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum Allah."

AVB (2015)

Jika ada suatu perkara antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku menjadi hakim antara seorang dengan sesamanya. Aku menyampaikan kepada mereka segala ketetapan dan hukum Allah.”

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 18:16

Apabila
<03588>
ada
<01961>
perkara
<01697>
di antara mereka, maka mereka datang
<0935>
kepadaku
<0413>
dan aku mengadili
<08199>
antara
<0996>
yang seorang
<0376>
dan
<0996>
yang lain
<07453>
; lagipula aku memberitahukan
<03045>
kepada mereka ketetapan-ketetapan
<02706>
dan keputusan-keputusan
<08451>
Allah
<0430>
."
TL ITL ©

SABDAweb Kel 18:16

Jikalau
<03588>
pada mereka itu ada
<01961>
barang suatu perkara
<01697>
, maka dibawanya
<0935>
di hadapan aku, supaya aku membenarkan
<08199>
hal orang
<0376>
dengan
<0996>
kawannya
<07453>
dan supaya aku memberitahu
<03045>
mereka itu segala
<0853>
syariat
<02706>
dan hukum
<08451>
Allah
<0430>
.
AYT ITL
Ketika
<03588>
ada
<01961>
perkara
<01697>
di antara mereka, mereka datang
<0935>
kepadaku
<0413>
agar aku menghakimi
<08199>
yang satu
<0376>
dengan
<0996>
yang lain
<07453>
, dan aku memberitahukan
<03045>
ketetapan
<02706>
Allah
<0430>
dan hukum-hukum-Nya
<08451>
kepada mereka.”

[<00> <0996> <0853> <0853>]
AVB ITL
Jika
<03588>
ada
<01961>
suatu perkara
<01697>
antara mereka, maka mereka datang
<0935>
kepadaku
<0413>
dan aku menjadi hakim
<08199>
antara
<0996>
seorang
<0376>
dengan
<0996>
sesamanya
<07453>
. Aku menyampaikan
<03045>
kepada mereka segala ketetapan
<02706>
dan hukum
<08451>
Allah
<0430>
.”

[<00> <0853> <0853>]
HEBREW
wytrwt
<08451>
taw
<0853>
Myhlah
<0430>
yqx
<02706>
ta
<0853>
ytedwhw
<03045>
wher
<07453>
Nybw
<0996>
sya
<0376>
Nyb
<0996>
ytjpsw
<08199>
yla
<0413>
ab
<0935>
rbd
<01697>
Mhl
<0>
hyhy
<01961>
yk (18:16)
<03588>
[+] Bhs. Inggris

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 18:16

Apabila ada perkara 1  di antara mereka, maka mereka datang kepadaku dan aku mengadili antara yang seorang 2  dan yang lain 2 ; lagipula aku memberitahukan 3  kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan Allah."

[+] Bhs. InggrisTIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA