Versi Paralel Tafsiran/Catatan Analisa Kata ITL - draft

Keluaran 15:13

Konteks
TB (1974) ©

SABDAweb Kel 15:13

Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun w  umat yang telah Kautebus; x  dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu y  yang kudus.

AYT (2018)

Dalam kebaikan-Mu, Engkau telah memimpin umat yang telah Engkau tebus. Dalam kekuatan-MU, Engkau telah membimbing mereka ke kediaman-Mu yang kudus.”

TL (1954) ©

SABDAweb Kel 15:13

Demikianlah peri Engkau menghantar akan orang banyak ini, yang telah Kautebus oleh kemurahan-Mu, maka oleh kodrat-Mu Engkau menghantarkan mereka itu dengan perlahan-perlahan sampai kepada rumah kesucian-Mu yang sedap.

BIS (1985) ©

SABDAweb Kel 15:13

Kaupimpin bangsa yang telah Kauselamatkan ini, karena Engkau setia kepada janji-Mu. Dengan kekuatan besar mereka Kaulindungi, dan Kaubimbing ke tanahmu yang suci.

TSI (2014)

Karena Engkau setia dan berbaik hati, Engkau memimpin orang-orang yang sudah Engkau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau menuntun mereka menuju tempat kediaman-Mu yang kudus.

MILT (2008)

Engkau telah memimpin dalam kebaikan-Mu, umat ini Engkau telah menebusnya, dengan kekuatan-Mu, Engkau menuntun mereka ke kediaman-Mu yang kudus.

Shellabear 2011 (2011)

Dengan kasih abadi-Mu Engkau memimpin umat yang telah Kautebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang suci.

AVB (2015)

Dengan kasih abadi-Mu Engkau memimpin umat yang telah Kautebus. Dengan kekuatan-Mu Engkau membimbing mereka ke tempat kediaman-Mu yang suci.

[+] Bhs. Inggris
[+] Bhs. Indonesia
[+] Bhs. Suku
[+] Kuno

TB ITL ©

SABDAweb Kel 15:13

Dengan kasih setia-Mu
<02617>
Engkau menuntun
<05148>
umat
<05971>
yang
<02098>
telah Kautebus
<01350>
; dengan kekuatan-Mu
<05797>
Engkau membimbingnya
<05095>
ke
<0413>
tempat kediaman-Mu
<05116>
yang kudus
<06944>
.
TL ITL ©

SABDAweb Kel 15:13

Demikianlah peri Engkau menghantar
<05148>
akan orang banyak
<05971>
ini, yang
<02098>
telah Kautebus
<01350>
oleh kemurahan-Mu
<02617>
, maka oleh kodrat-Mu
<05797>
Engkau menghantarkan
<05095>
mereka itu dengan perlahan-perlahan sampai kepada
<0413>
rumah
<05116>
kesucian-Mu
<06944>
yang sedap.
AYT ITL
Dalam kebaikan-Mu
<02617>
, Engkau telah memimpin
<05148>
umat
<05971>
yang
<02098>
telah Engkau tebus
<01350>
. Dalam kekuatan-MU
<05797>
, Engkau telah membimbing
<05095>
mereka ke
<0413>
kediaman-Mu
<05116>
yang kudus
<06944>
.”
AVB ITL
Dengan kasih abadi-Mu
<02617>
Engkau memimpin
<05148>
umat
<05971>
yang
<02098>
telah Kautebus
<01350>
. Dengan kekuatan-Mu
<05797>
Engkau membimbing
<05095>
mereka ke
<0413>
tempat kediaman-Mu
<05116>
yang suci
<06944>
.
HEBREW
Ksdq
<06944>
hwn
<05116>
la
<0413>
Kzeb
<05797>
tlhn
<05095>
tlag
<01350>
wz
<02098>
Me
<05971>
Kdoxb
<02617>
tyxn (15:13)
<05148>
[+] Bhs. Inggris

TB (1974) ©

SABDAweb Kel 15:13

Dengan kasih setia-Mu Engkau menuntun w  umat yang telah Kautebus; x  dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu y  yang kudus.

TB+TSK (1974) ©

SABDAweb Kel 15:13

Dengan kasih setia-Mu 1  Engkau menuntun 2  umat yang telah Kautebus 1 ; dengan kekuatan-Mu Engkau membimbingnya 1  3  ke tempat kediaman-Mu yang kudus 4 .

Catatan Full Life

Kel 15:1-18 1

Nas : Kel 15:1-18

Nyanyian ini merayakan kemenangan Allah di Laut Merah atas kuasa-kuasa Mesir; merupakan pujian dan ucapan syukur kepada Allah atas keagungan, kekuatan militan, dan kesetiaan kepada umat-Nya. Pembebasan dari Mesir melambangkan dan menubuatkan kemenangan umat Allah atas Iblis dan antikristus pada hari-hari terakhir; karena itu salah satu nyanyian orang tertebus dinamakan "nyanyian Musa" (Wahy 15:3).

[+] Bhs. InggrisTIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA